Dokumenty do pobrania 2019

Kategoria: powiązane pliki [47]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA obradującego w dniu 13 czerwca 2019 roku 131.65KB Plik: Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA obradującego w dniu 13 czerwca 2019 roku
pdf Treść projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte przez ZWZ ELEKTROBUDOWA SA 156.77KB Plik: Treść projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte przez ZWZ ELEKTROBUDOWA SA
pdf Treść uchwał podjętych przez ZWZ ELEKTROBUDOWA SA 287.14KB Plik: Treść uchwał podjętych przez ZWZ ELEKTROBUDOWA SA
pdf Opinia Zarządu w sprawie uzasadnienia pozbawienia prawa poboru.pdf 178.53KB Plik: Opinia Zarządu w sprawie uzasadnienia pozbawienia prawa poboru.pdf
pdf Projekt Uchwały ZWZ w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego.pdf 291.51KB Plik: Projekt Uchwały ZWZ w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego.pdf
pdf Uchwała RN nr 84-X-2019 dot. projektu uchwały ZWZ - podwyższenie kapitału zakładowego.pdf 75.68KB Plik: Uchwała RN nr 84-X-2019 dot. projektu uchwały ZWZ - podwyższenie kapitału zakładowego.pdf
pdf Zał. do uchw RN 84-X-2019 - uchwała Zarządu 113-X-2019 w sprawie przyjęcia projektu uchwały ZWZ.pdf 68.74KB Plik: Zał. do uchw RN 84-X-2019 - uchwała Zarządu 113-X-2019 w sprawie przyjęcia projektu uchwały ZWZ.pdf
pdf Zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej ELEKTROBUDOWA SA 129.11KB Plik: Zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej ELEKTROBUDOWA SA
pdf Życiorys - Grzegorz Cetera 282.55KB Plik: Życiorys - Grzegorz Cetera
pdf Zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej ELEKTROBUDOWA SA przez MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny 130.43KB Plik: Zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej ELEKTROBUDOWA SA przez MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny
pdf Życiorys Pana Ryszarda Trepczyńskiego 82.2KB Plik: Życiorys Pana Ryszarda Trepczyńskiego
pdf Zgłoszenie kandydata do RN przez OFE PZU.pdf 69.47KB Plik: Zgłoszenie kandydata do RN przez OFE PZU.pdf
pdf Zgłoszenie kandydata do RN przez AXA OFE.pdf 179.83KB Plik: Zgłoszenie kandydata do RN przez AXA OFE.pdf
pdf Zgłoszenie kandydata przez OFE PZU Złota Jesień.pdf 78.26KB Plik: Zgłoszenie kandydata przez OFE PZU Złota Jesień.pdf
pdf Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZ w dniu 13.06.2019 r. 211.89KB Plik: Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZ w dniu 13.06.2019 r.
pdf Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA zwołane na dzień 13 czerwca 2019 r. 200.35KB Plik: Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA zwołane na dzień 13 czerwca 2019 r.
pdf Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA w dniu 13 czerwca 2019 roku 63.99KB Plik: Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA w dniu 13 czerwca 2019 roku
pdf Rozszerzenie na wniosek Akcjonariusza porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.pdf 217.02KB Plik: Rozszerzenie na wniosek Akcjonariusza porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.pdf
pdf Informacja dot. ochrony danych osobowych.pdf 149.49KB Plik: Informacja dot. ochrony danych osobowych.pdf
pdf Uchwały Rady Nadzorczej w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za rok 2018.pdf 148.88KB Plik: Uchwały Rady Nadzorczej w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za rok 2018.pdf
pdf Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018.pdf 1.13MB Plik: Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018.pdf
pdf Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za 2018 rok ..pdf 5.92MB Plik: Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za 2018 rok ..pdf
pdf Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2018 .pdf 74.06KB Plik: Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2018 .pdf
pdf Wzór pełnomocnictwa do wykonywania prawa głos przez pełnomocnika ZWZA 13.06.2019.pdf 77.36KB Plik: Wzór pełnomocnictwa do wykonywania prawa głos przez pełnomocnika ZWZA 13.06.2019.pdf
pdf Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem na zwyczajne walne zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA zwołane na dzień 13 czerwca 2019 r.pdf 229.76KB Plik: Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem na zwyczajne walne zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA zwołane na dzień 13 czerwca 2019 r.pdf
pdf Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA na dzień 13 czerwca 2019 r.pdf 130.14KB Plik: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA na dzień 13 czerwca 2019 r.pdf
pdf Opinia Zarządu Spółki ELEKTROBUDOWA SA.pdf 176.8KB Plik: Opinia Zarządu Spółki ELEKTROBUDOWA SA.pdf
pdf Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdań 149.78KB Plik: Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdań
pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące firmy audytorskiej 73.87KB Plik: Oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące firmy audytorskiej
pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące Komitetu Audytu 53.85KB Plik: Oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące Komitetu Audytu
pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie sprawozdań finansowych 55.03KB Plik: Oświadczenie Zarządu w sprawie sprawozdań finansowych
pdf Informacja Zarządu dotycząca firmy audytorskiej 76.1KB Plik: Informacja Zarządu dotycząca firmy audytorskiej
pdf Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROBUDOWA 551.67KB Plik: Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROBUDOWA
pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności ELEKTROBUDOWA SA i GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROBUDOWA za rok 2018 1.66MB Plik: Sprawozdanie Zarządu z działalności ELEKTROBUDOWA SA i GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROBUDOWA za rok 2018
pdf Sprawozdanie Finansowe GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROBUDOWA za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku 1.15MB Plik: Sprawozdanie Finansowe GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROBUDOWA za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku
pdf List Prezesa GK ELEKTROBUDOWA 163.94KB Plik: List Prezesa GK ELEKTROBUDOWA
pdf Skonsolidowany raport roczny RS 2018 - Wybrane dane finansowe 98.49KB Plik: Skonsolidowany raport roczny RS 2018 - Wybrane dane finansowe
pdf Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdań 149.78KB Plik: Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdań
pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące firmy audytorskiej 73.87KB Plik: Oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące firmy audytorskiej
pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące Komitetu Audytu 53.85KB Plik: Oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące Komitetu Audytu
pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie sprawozdań finansowych 55.03KB Plik: Oświadczenie Zarządu w sprawie sprawozdań finansowych
pdf Informacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej 76.1KB Plik: Informacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej
pdf Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania ELEKTROBUDOWA SA 538.14KB Plik: Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania ELEKTROBUDOWA SA
pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności ELEKTROBUDOWA SA i GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROBUDOWA za rok 2018 1.66MB Plik: Sprawozdanie Zarządu z działalności ELEKTROBUDOWA SA i GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROBUDOWA za rok 2018
pdf Sprawozdanie finansowe ELEKTROBUDOWA SA za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku 1.39MB Plik: Sprawozdanie finansowe ELEKTROBUDOWA SA za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku
pdf List Prezesa ELEKTROBUDOWA SA 165.58KB Plik: List Prezesa ELEKTROBUDOWA SA
pdf Raport roczny R 2018 - Wybrane dane finansowe 89.66KB Plik: Raport roczny R 2018 - Wybrane dane finansowe
Komisja Nadzoru Finansowego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
do góry