Dokumenty do pobrania

Kategoria: powiązane pliki [50]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Raport roczny R 2016 - wybrane dane finansowe 602.97KB Plik: Raport roczny R 2016 - wybrane dane finansowe
pdf Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2016 rok 1.01MB Plik: Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2016 rok
pdf Jednostkowe sprawozdanie z działalności za 2016 rok 777.35KB Plik: Jednostkowe sprawozdanie z działalności za 2016 rok
pdf Opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego ELEKTROBUDOWY SA za 2016 rok 185.62KB Plik: Opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego ELEKTROBUDOWY SA za 2016 rok
pdf Raport z badania sprawozdania finansowego ELEKTROBUDOWY za 2016 rok 522.4KB Plik: Raport z badania sprawozdania finansowego ELEKTROBUDOWY za 2016 rok
pdf List Prezesa do raportu rocznego za 2016 rok 840.5KB Plik: List Prezesa do raportu rocznego za 2016 rok
pdf Skonsolidowany raport roczny RS 2016 - wybrane dane finansowe 628.87KB Plik: Skonsolidowany raport roczny RS 2016 - wybrane dane finansowe
pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2016 rok 1.15MB Plik: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2016 rok
pdf Skonsolidowane sprawozdanie z działalności za 2016 rok 775.74KB Plik: Skonsolidowane sprawozdanie z działalności za 2016 rok
pdf Opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA za 2016 rok 197.68KB Plik: Opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA za 2016 rok
pdf Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA za 2016 rok 655.74KB Plik: Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA za 2016 rok
pdf List Prezesa do skonsolidowanego raportu za 2016 rok 678.62KB Plik: List Prezesa do skonsolidowanego raportu za 2016 rok
pdf Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA na dzień 25.04.2017 r. 100.48KB Plik: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA na dzień 25.04.2017 r.
pdf Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA zwołane na dzień 25.04.2017 r. 158.6KB Plik: Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA zwołane na dzień 25.04.2017 r.
pdf Wzór pełnomocnictwa do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika 62.65KB Plik: Wzór pełnomocnictwa do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
pdf Uchwała wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki ELEKTROBUDOWA SA z wyników oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej oraz sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za 2016 rok wraz z załącznikiem 2.32MB Plik: Uchwała wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki ELEKTROBUDOWA SA z wyników oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej oraz sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za 2016 rok wraz z załącznikiem
pdf Uchwała Rady Nadzorczej ELEKTROBUDOWA SA w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok 2016 wraz z załącznikiem 670.27KB Plik: Uchwała Rady Nadzorczej ELEKTROBUDOWA SA w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok 2016 wraz z załącznikiem
pdf Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016 wraz z załącznikiem 5.62MB Plik: Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016 wraz z załącznikiem
pdf Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego dnia nabycia prawa do dywidendy oraz daty wypłaty dywidendy za 2016 rok wraz z załącznikiem 570.8KB Plik: Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego dnia nabycia prawa do dywidendy oraz daty wypłaty dywidendy za 2016 rok wraz z załącznikiem
pdf Uchwały Rady Nadzorczej w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za 2016 rok 1.01MB Plik: Uchwały Rady Nadzorczej w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za 2016 rok
pdf Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZ ELEKTROBUDOWA SA w dniu 25.04.2017 r. 173.33KB Plik: Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZ ELEKTROBUDOWA SA w dniu 25.04.2017 r.
pdf Życiorys Pana Janusza Kędziora 659.28KB Plik: Życiorys Pana Janusza Kędziora
pdf Oświadczenie Pana Janusza Kędziora 436.19KB Plik: Oświadczenie Pana Janusza Kędziora
pdf Zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej ELEKTROBUDOWA SA (Pan Janusz Kędziora) 71.57KB Plik: Zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej ELEKTROBUDOWA SA (Pan Janusz Kędziora)
pdf Zgłoszenie kandydata przez Nationale - Nederlanden OFE 218.63KB Plik: Zgłoszenie kandydata przez Nationale - Nederlanden OFE
pdf Życiorys Pana Artura Małka 24.85KB Plik: Życiorys Pana Artura Małka
pdf Oświadczenie Pana Artura Małka 320.88KB Plik: Oświadczenie Pana Artura Małka
pdf Zgłoszenie kandydata przez AXA OFE 717KB Plik: Zgłoszenie kandydata przez AXA OFE
pdf Życiorys Pana Tomasza Mośka 3.15MB Plik: Życiorys Pana Tomasza Mośka
pdf Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki ELEKTROBUDOWA SA 208.37KB Plik: Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki ELEKTROBUDOWA SA
pdf Oświadczenie o spełnieniu kryteriów niezależnego Członka Rady Nadzorczej 2.14MB Plik: Oświadczenie o spełnieniu kryteriów niezależnego Członka Rady Nadzorczej
pdf Zgłoszenie kandydata przez Aviva OFE BZ WBK 33.44KB Plik: Zgłoszenie kandydata przez Aviva OFE BZ WBK
pdf Życiorys Pana Jacka Tomasika 99.46KB Plik: Życiorys Pana Jacka Tomasika
pdf Oświadczenie Pana Jacka Tomasika 52.08KB Plik: Oświadczenie Pana Jacka Tomasika
pdf Wniosek akcjonariusza Allianz Polska OFE 253.33KB Plik: Wniosek akcjonariusza Allianz Polska OFE
pdf Projekt uchwały 94.96KB Plik: Projekt uchwały
pdf Oświadczenie Pana Andrzeja Sołdka 324.88KB Plik: Oświadczenie Pana Andrzeja Sołdka
pdf Życiorys Pana Andrzeja Sołdka 625.32KB Plik: Życiorys Pana Andrzeja Sołdka
pdf Zgłoszenie kandydata przez OFE PZU "Złota Jesień" 250.66KB Plik: Zgłoszenie kandydata przez OFE PZU "Złota Jesień"
pdf Życiorys Pana Karola Żbikowskiego 282.66KB Plik: Życiorys Pana Karola Żbikowskiego
pdf Oświadczenie Pana Karola Żbikowskiego 281.89KB Plik: Oświadczenie Pana Karola Żbikowskiego
pdf Życiorys Pana Huberta Staszewskiego 31.24KB Plik: Życiorys Pana Huberta Staszewskiego
pdf Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie do Rady Nadzorczej ELEKTROBUDOWA SA 236.24KB Plik: Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie do Rady Nadzorczej ELEKTROBUDOWA SA
pdf Oświadczenie kandydata o spełnieniu kryteriów niezależności 65.4KB Plik: Oświadczenie kandydata o spełnieniu kryteriów niezależności
pdf Oświadczenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej 37.35KB Plik: Oświadczenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej
pdf Raport bieżący nr 18/2017 z dnia 21.04.2017 r. - Zgłoszenie projektów uchwał przez Akcjonariusza OFE PZU "Złota Jesień" 69.78KB Plik: Raport bieżący nr 18/2017 z dnia 21.04.2017 r. - Zgłoszenie projektów uchwał przez Akcjonariusza OFE PZU "Złota Jesień"
pdf Projekt uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016 zaproponowany przez Akcjonariusza OFE PZU "Złota Jesień" 248.16KB Plik: Projekt uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016 zaproponowany przez Akcjonariusza OFE PZU "Złota Jesień"
pdf Projekt uchwały w sprawie ustalenia dnia nabycia prawa do dywidendy oraz daty wypłaty dywidendy za 2016 rok zaproponowany przez Akcjonariusza OFE PZU "Złota Jesień" 15.82KB Plik: Projekt uchwały w sprawie ustalenia dnia nabycia prawa do dywidendy oraz daty wypłaty dywidendy za 2016 rok zaproponowany przez Akcjonariusza OFE PZU "Złota Jesień"
pdf Zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej ELEKTROBUDOWA SA przez akcjonariusza MetLife OFE 71.98KB Plik: Zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej ELEKTROBUDOWA SA przez akcjonariusza MetLife OFE
pdf Uchwały podjęte przez ZWZ ELEKTROBUDOWA SA w dniu 25.04.2017 r. 211.67KB Plik: Uchwały podjęte przez ZWZ ELEKTROBUDOWA SA w dniu 25.04.2017 r.
Komisja Nadzoru Finansowego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
do góry