Dokumenty do pobrania

Kategoria: powiązane pliki [21]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Raport roczny R 2014 - wybrane dane finansowe 84.82KB Plik: Raport roczny R 2014 - wybrane dane finansowe
pdf Opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego ELEKTROBUDOWY SA za 2014 rok 299.54KB Plik: Opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego ELEKTROBUDOWY SA za 2014 rok
pdf Raport z badania sprawozdania finansowego ELEKTROBUDOWY SA za 2014 rok 1.32MB Plik: Raport z badania sprawozdania finansowego ELEKTROBUDOWY SA za 2014 rok
pdf List Prezesa do raportu rocznego za 2014 rok 828.24KB Plik: List Prezesa do raportu rocznego za 2014 rok
pdf Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2014 rok 1.48MB Plik: Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2014 rok
pdf Jednostkowe sprawozdanie z działalności za 2014 rok 0.93MB Plik: Jednostkowe sprawozdanie z działalności za 2014 rok
pdf Skonsolidowany raport roczny RS 2014 - wybrane dane finansowe 85.99KB Plik: Skonsolidowany raport roczny RS 2014 - wybrane dane finansowe
pdf Opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA za 2014 rok 303.79KB Plik: Opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA za 2014 rok
pdf Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA za 2014 rok 1.59MB Plik: Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA za 2014 rok
pdf List Prezesa do skonsolidowanego raportu za 2014 rok 828.24KB Plik: List Prezesa do skonsolidowanego raportu za 2014 rok
pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2014 rok 2.08MB Plik: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2014 rok
pdf Skonsolidowane sprawozdanie z działalności za 2014 rok 0.99MB Plik: Skonsolidowane sprawozdanie z działalności za 2014 rok
pdf Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2014 roku 180.82KB Plik: Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2014 roku
pdf Uchwała Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań finansowych Spółki i grupy kapitałowej wraz ze Sprawozdaniem Rady Nadzorczej oraz z załącznikami 2.32MB Plik: Uchwała Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań finansowych Spółki i grupy kapitałowej wraz ze Sprawozdaniem Rady Nadzorczej oraz z załącznikami
pdf Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2014 rok 3.59MB Plik: Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2014 rok
pdf Uchwały Rady Nadzorczej w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za 2014 rok 1.56MB Plik: Uchwały Rady Nadzorczej w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za 2014 rok
pdf Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2014 rok wraz z załącznikiem 581.87KB Plik: Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2014 rok wraz z załącznikiem
pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ ELEKTROBUDOWY SA na dzień 29.04.2015 r. 121.26KB Plik: Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ ELEKTROBUDOWY SA na dzień 29.04.2015 r.
pdf Projekty uchwał na ZWZ ELEKTROBUDOWY SA zwołane na 29.04.2015 r. 149.46KB Plik: Projekty uchwał na ZWZ ELEKTROBUDOWY SA zwołane na 29.04.2015 r.
pdf Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZ w dniu 29.04.2015 r. 166.52KB Plik: Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZ w dniu 29.04.2015 r.
pdf Uchwały podjęte przez ZWZ ELEKTROBUDOWA SA 235.74KB Plik: Uchwały podjęte przez ZWZ ELEKTROBUDOWA SA
Komisja Nadzoru Finansowego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
do góry