Dokumenty do pobrania

Kategoria: powiązane pliki [43]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Sprawozdanie z działalności 2013 660.77KB Plik: Sprawozdanie z działalności 2013
pdf Jednostkowy raport roczny za 2013 1.17MB Plik: Jednostkowy raport roczny za 2013
pdf List Prezesa do jednostkowego raportu rocznego za 2013 rok 596.31KB Plik: List Prezesa do jednostkowego raportu rocznego za 2013 rok
pdf Opinia i raport biegłego rewidenta do jednostkowego raportu rocznego za 2013 rok 416.71KB Plik: Opinia i raport biegłego rewidenta do jednostkowego raportu rocznego za 2013 rok
pdf Raport roczny 2013 - wybrane dane finansowe 83.89KB Plik: Raport roczny 2013 - wybrane dane finansowe
pdf Skonsolidowane sprawozdanie z działalności za 2013 rok 733.18KB Plik: Skonsolidowane sprawozdanie z działalności za 2013 rok
pdf Skonsolidowany raport roczny za 2013 rok 1.24MB Plik: Skonsolidowany raport roczny za 2013 rok
pdf List Prezesa do skonsolidowanego raportu rocznego za 2013 rok 880.37KB Plik: List Prezesa do skonsolidowanego raportu rocznego za 2013 rok
pdf Opinia i raport biegłego rewidenta do skonsolidowanego raportu rocznego za 2013 rok 448.91KB Plik: Opinia i raport biegłego rewidenta do skonsolidowanego raportu rocznego za 2013 rok
pdf Raport skonsolidowany 2013 - wybrane dane finansowe 85.51KB Plik: Raport skonsolidowany 2013 - wybrane dane finansowe
pdf Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2013 roku 176.7KB Plik: Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2013 roku
pdf Uchwała Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań finansowych Spółki i grupy kapitałowej wraz ze Sprawozdaniem Rady Nadzorczej oraz z załącznikami 2.5MB Plik: Uchwała Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań finansowych Spółki i grupy kapitałowej wraz ze Sprawozdaniem Rady Nadzorczej oraz z załącznikami
pdf Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2013 rok 3.9MB Plik: Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2013 rok
pdf Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto za rok 2013 wraz z załącznikiem 699.53KB Plik: Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto za rok 2013 wraz z załącznikiem
pdf Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego dnia nabycia prawa do dywidendy oraz daty wypłaty dywidendy za 2013 rok wraz z załącznikiem 610.42KB Plik: Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego dnia nabycia prawa do dywidendy oraz daty wypłaty dywidendy za 2013 rok wraz z załącznikiem
pdf Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego rozliczenia skorygowanego wyniku finansowego Spółki za lata 2011-2012 oraz użycia kapitału zapasowego wraz z załącznikiem 1.04MB Plik: Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego rozliczenia skorygowanego wyniku finansowego Spółki za lata 2011-2012 oraz użycia kapitału zapasowego wraz z załącznikiem
pdf Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny wniosku Zarządu dot. przeznaczenia środków zapisanych w kapitałach Spółki i wynikających z przeszacowania kapitałów w warunkach hiperinflacji wraz z załącznikiem 822.54KB Plik: Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny wniosku Zarządu dot. przeznaczenia środków zapisanych w kapitałach Spółki i wynikających z przeszacowania kapitałów w warunkach hiperinflacji wraz z załącznikiem
pdf Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu dotyczącego zmian w Statucie Spółki ELEKTROBUDOWA SA wraz z załącznikiem 1.53MB Plik: Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu dotyczącego zmian w Statucie Spółki ELEKTROBUDOWA SA wraz z załącznikiem
pdf Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie wyrażenia opinii w kwestii udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki ELEKTROBUDOWA 362.91KB Plik: Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie wyrażenia opinii w kwestii udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki ELEKTROBUDOWA
pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ ELEKTROBUDOWY SA na dzień 22.05.2014 r. 147.56KB Plik: Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ ELEKTROBUDOWY SA na dzień 22.05.2014 r.
pdf Projekty uchwał na ZWZ ELEKTROBUDOWY SA zwołane na 22.05.2014 r. 161.34KB Plik: Projekty uchwał na ZWZ ELEKTROBUDOWY SA zwołane na 22.05.2014 r.
pdf Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZ w dniu 22.05.2014 r. 184.07KB Plik: Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZ w dniu 22.05.2014 r.
pdf Paweł Tarnowski CV 231.98KB Plik: Paweł Tarnowski CV
pdf Zgłoszenie Pana Pawła Tarnowskiego przez Generali PTE SA 90.44KB Plik: Zgłoszenie Pana Pawła Tarnowskiego przez Generali PTE SA
pdf Zgłoszenie Pana Artura Małka przez ING PTE SA 43.91KB Plik: Zgłoszenie Pana Artura Małka przez ING PTE SA
pdf Artur Małek CV 119.96KB Plik: Artur Małek CV
pdf Ryszard Rafalski CV 452.45KB Plik: Ryszard Rafalski CV
pdf Zgłoszenie Pana Ryszarda Rafalskiego przez Amplico PTE SA 89.36KB Plik: Zgłoszenie Pana Ryszarda Rafalskiego przez Amplico PTE SA
pdf Zgłoszenie Pana Tomasza Mosiek przez AXA PTE SA 317.08KB Plik: Zgłoszenie Pana Tomasza Mosiek przez AXA PTE SA
pdf Tomasz Mosiek CV 365.53KB Plik: Tomasz Mosiek CV
pdf Zgłoszenie Pana Karola Żbikowskiego przez PTE PZU SA 291.9KB Plik: Zgłoszenie Pana Karola Żbikowskiego przez PTE PZU SA
pdf Karol Żbikowski CV 335.27KB Plik: Karol Żbikowski CV
pdf Zgłoszenie Pana Eryka Karskiego przez Aviva OFE Aviva BZ WBK 25.67KB Plik: Zgłoszenie Pana Eryka Karskiego przez Aviva OFE Aviva BZ WBK
pdf Eryk Karski CV 79.6KB Plik: Eryk Karski CV
pdf Jacek Dreżewski CV 154.23KB Plik: Jacek Dreżewski CV
pdf Zgłoszenie Pana Jacka Dreżewskiego przez Amplico PTE SA 68.05KB Plik: Zgłoszenie Pana Jacka Dreżewskiego przez Amplico PTE SA
pdf Oświadczenie kandydata do Rady Nadzorczej Spółki Pana Pawla Tarnowskiego 242.54KB Plik: Oświadczenie kandydata do Rady Nadzorczej Spółki Pana Pawla Tarnowskiego
pdf Oświadczenia kandydata do Rady Nadzorczej Spółki Pana Ryszarda Rafalskiego 1.01MB Plik: Oświadczenia kandydata do Rady Nadzorczej Spółki Pana Ryszarda Rafalskiego
pdf Oświadczenia kandydata do Rady Nadzorczej Spółki Pana Tomasza Mośka 577.45KB Plik: Oświadczenia kandydata do Rady Nadzorczej Spółki Pana Tomasza Mośka
pdf Oświadczenie kandydata do Rady Nadzorczej Spółki Pana Karola Żbikowskiego 334.26KB Plik: Oświadczenie kandydata do Rady Nadzorczej Spółki Pana Karola Żbikowskiego
pdf Oświadczenie kandydata do Rady Nadzorczej Spółki Pana Eryka Karskiego 391.97KB Plik: Oświadczenie kandydata do Rady Nadzorczej Spółki Pana Eryka Karskiego
pdf Oświadczenia kandydata do Rady Nadzorczej Spółki Pana Jacka Dreżewskiego 1.16MB Plik: Oświadczenia kandydata do Rady Nadzorczej Spółki Pana Jacka Dreżewskiego
pdf Oświadczenia Członków Rady Nadzorczej, że spełniają kryteria przewidziane dla niezależnych Członków Rady Nadzorczej ELEKTROBUDOWA SA 3.18MB Plik: Oświadczenia Członków Rady Nadzorczej, że spełniają kryteria przewidziane dla niezależnych Członków Rady Nadzorczej ELEKTROBUDOWA SA
Komisja Nadzoru Finansowego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
do góry