Dokumenty do pobrania

 

Kategoria: powiązane pliki [11]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA w upadłości na dzień 11 maja 2020 r. 132.5KB Plik: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA w upadłości na dzień 11 maja 2020 r.
pdf Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA w upadałości zwołane na dzień 11 maja 2020 r. 142.49KB Plik: Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA w upadałości zwołane na dzień 11 maja 2020 r.
pdf Formularz do wykonywania prawa głosu na NWZ przez pełnomocnika 205.48KB Plik: Formularz do wykonywania prawa głosu na NWZ przez pełnomocnika
pdf Wzór pełnomocnictwa do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na NWZ w dniu 11.05.2020 r. 81.8KB Plik: Wzór pełnomocnictwa do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na NWZ w dniu 11.05.2020 r.
pdf Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych w związku ze zwołaniem NWZ ELEKTROBUDOWA SA w upadłości na dzień 11 maja 2020 r. 129.05KB Plik: Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych w związku ze zwołaniem NWZ ELEKTROBUDOWA SA w upadłości na dzień 11 maja 2020 r.
pdf Regulamin określający zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej 173.69KB Plik: Regulamin określający zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej
pdf RB 54_2020 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA w upadłości w dniu 11 maja 2020 roku 130.87KB Plik: RB 54_2020 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA w upadłości w dniu 11 maja 2020 roku
pdf Treść uchwały podjętych podczas NWZ ELEKTROBUDOWA SA w upadłości w dniu 11.05.2020 r. 255.32KB Plik: Treść uchwały podjętych podczas NWZ ELEKTROBUDOWA SA w upadłości w dniu 11.05.2020 r.
pdf RB 55_2020 Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki ELEKTROBUDOWA SA w upadłości 125.08KB Plik: RB 55_2020 Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki ELEKTROBUDOWA SA w upadłości
pdf RB 56_2020 Zmiany w Zarządzie Spółki ELEKTROBUDOWA SA w upadłości 131.59KB Plik: RB 56_2020 Zmiany w Zarządzie Spółki ELEKTROBUDOWA SA w upadłości
pdf RB 57_2020 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 11 maja 2020 roku 165.45KB Plik: RB 57_2020 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 11 maja 2020 roku
Komisja Nadzoru Finansowego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
do góry