Archiwum dywidenda

Dywidenda za rok 2005 2006 2007 2008 2009
Data WZA podejmującego uchwałę o wypłacie dywidendy 19.05.2006 30.05.2007 24.04.2008 24.04.2009 26.04.2010
Kwota przeznaczona na dywidendę w zł 5.956.500,0 8.440.192,0 11.869.020,0 14.242.824,0 16.616.628,0
Dywidenda brutto na jedną akcję w zł 1,5 2,0 2,5 3,00 3,5
Data nabycia praw do dywidendy 6.06.2006 6.06.2007 21.07.2008 21.07.2009 23.07.2010
Data wypłaty dywidendy 10.08.2006 29.08.2007 7.08.2008 5.08.2009 9.08.2010
Ilość akcji w kapitale zakładowym w szt. 3971000 4220096 4747608 4747608 4747608
Dywidenda za rok 1995 1998 1999 2001 2003 2004
Data WZA podejmującego uchwałę o wypłacie dywidendy 29.05.1996 24.06.1999 28.06.2000 19.06.2002 10.05.2004 27.04.2005
Kwota przeznaczona na dywidendę w zł 2.024.437,5 17.770.062,5 10.611.782,5 3.971.000,0 1.985.500,0 3.971.000,0
Dywidenda brutto na jedną akcję w zł 0,45 3,95 2,5 1,0 0,5 1,0
Data nabycia praw do dywidendy 20.06.1996 20.07.1999 14.09.2000 4.07.2002 1.07.2004 11.05.2005
Data wypłaty dywidendy 3.09.1996 2.09.1999 5.10.2000 11.12.2002 22.07.2004 15.11.2005
Ilość akcji w kapitale zakładowym w szt. 4498750 4498750 3971000 3971000 3971000 3971000

Skup akcji

Skup akcji 1999 2001
Data WZA podejmującego uchwałę o buy back 28.06.2000 19.06.2002
Kwota wydatkowana na buy back w zł 8.783.765,4 6.460.336,34
Ilość skupionych akcji w szt. do umorzenia 254037 273713
Ilość akcji w kapitale zakładowym w szt. 4244713 3971000

 

Komisja Nadzoru Finansowego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
do góry