Struktura Akcjonariatu

Strona główna/Relacje Inwestorskie/Struktura Akcjonariatu

Interaktywna tabela Akcjonariatu ELEKTROBUDOWA SA w upadłości

 • Liczba akcji równa liczbie głosów
 • OFE PZU "Złota Jesień"

  liczba akcji / number of shares 561 040

  udział w liczbie głosów / share in total votes11,82%

 • Porozumienie Akcjonariuszy ELEKTROBUDOWA SA*

  liczba akcji / number of share240 627

  udział w liczbie głosów / share in total votes 5,07%

  liczba akcji / number of sharudział w liczbie głosów / share in total votes1111
 • pozostali akcjonariusze

  liczba akcji:3 945 941

  udział w liczbie głosów / share in total votes4383,11%

 • razem

  liczba wszystkich akcji: 4 747 608

  udział w liczbie wszystkich głosów / share in total votes 100%

 • Udział procentowy w liczbie głosów i kapitale zakładowym
 * stan akcji na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 23 marca 2020 roku
Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
xlsx Struktura Akcjonariatu ELEKTROBUDOWY SA 10.37KB Plik: Struktura Akcjonariatu ELEKTROBUDOWY SA
Komisja Nadzoru Finansowego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
do góry