Strona główna/Realizacje/Rozbudowa rozdzielni 110 kV stacji elektroenergetycznej 110/30/15 kV Biegonice

Rozbudowa rozdzielni 110 kV stacji elektroenergetycznej 110/30/15 kV Biegonice

Energetyka dystrybucja

Opis realizacji

Elektrobudowa realizuje w stacji elektroenergetycznej Biegonice kompleksowe prace projektowe dotyczące rozdzielni i jej powiązań z istniejącą siecią WN, obejmujące m.in. kompletną dokumentację techniczną i formalno-prawną wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę. Spółka buduje nowy budynek stacyjny na terenie stacji z pomieszczeniem dla wnętrzowej rozdzielni oraz m.in. nastawni oraz akumulatorni.

 

Zakres prac obejmuje:

 • Uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych, w tym pozwolenie na budowę;
 • Wykonanie projektów wykonawczych dla całego zadania;
 • Nowy budynek technologiczny;
 • Wykonanie nowej dwusystemowej 15 polowej rozdzielni R 110 kV , w technologii GIS;
 • Wprowadzenie linii WN do nowej rozdzielni GIS;
 • Wyposażenie budynku w nową aparaturę i urządzenia, w tym:
  • Szafy sterowniczo-zabezpieczeniowe R 110 kV
  • Szafy PW
  • Układy ogólnostacyjne
 • Wykonanie telekomunikacji stacji - transmisja światłowodowa i radiowa;
 • Wykonanie Systemu Sterowania i Nadzoru stacji (SSiN) z komunikacją do systemów nadrzędnych TAURON Dystrybucja (SCADA);
 • Wykonanie infrastruktury technicznej - drogi, chodniki, oświetlenie, wod-kan.;
 • Demontaż R 110 kV stacji 110/15 kV.

 

Prace realizowane będą na czynnym obiekcie, z zachowaniem ciągłości zasilania odbiorców, przy zminimalizowaniu czasów niezbędnych wyłączeń.

Detale realizacji

Klient: TAURON Dystrybucja S.A.

Okres realizacji: 2019 - 2020

Segment rynku:
Energetyka dystrybucja

Sprawdź na mapie

do góry