Strona główna/Realizacje/Modernizacja stacji elektroenergetycznej 110/15/6 kV Dobczyce. Zmiana układu stacji z H3 do H5.

Modernizacja stacji elektroenergetycznej 110/15/6 kV Dobczyce. Zmiana układu stacji z H3 do H5.

Energetyka dystrybucja

Opis realizacji

Zakres podstawowych prac obejmuje:

  • Uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych, w tym pozwolenia na budowę,
  • Wykonanie projektów wykonawczych dla całego zadania,
  • Demontaż R 110 kV stacji 110/15 kV Dobczyce,
  • Wykonanie rozdzielni R 110 kV w układzie H-5, w technologii tradycyjnej napowietrznej,
  • Remont budynku technologicznego,
  • Wyposażenie budynku w nową aparaturę i urządzenia, w tym:

- szafy sterowniczo-zabezpieczeniowe R 110 kV,
- szafy PW,
- układy ogólnostacyjne.

  • Wykonanie systemów łączności stacji - transmisja światłowodowa i radiowa,
  • Wykonanie Systemu Sterowania i Nadzoru stacji (SSiN) z komunikacją do systemów nadrzędnych TAURON Dystrybucja (SCADA),
  • Wykonanie infrastruktury technicznej - chodniki, oświetlenie.

Prace realizowane będą na czynnym obiekcie, z zachowaniem ciągłości zasilania odbiorców, przy zminimalizowaniu czasów niezbędnych wyłączeń.

Detale realizacji

Klient: TAURON Dystrybucja S.A.

Okres realizacji: 2019 - 2020

Segment rynku:
Energetyka dystrybucja

Sprawdź na mapie

do góry