Strona główna/Realizacje/Dokończenie budowy bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A.

Dokończenie budowy bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A.

Energetyka wytwarzanie

Opis realizacji

Zadanie prac obejmuje w szczególności:

 • dostawa i montaż urządzeń, rozdzielnic
 • wykonanie i montaż poprawnych tabliczek opisowych
 • uzupełnienie i wykonanie oznaczników kablowych
 • wykonanie przepustów kablowych, uszczelnień kablowych z zachowaniem wymagań ppoż.
 • dostawa i montaż odpowiednich uchwytów kablowych
 • zmiana obwodów wtórnych w rozdzielnicach w zakresie dostosowania ich do nowych standardów sterowania i komunikacji z DCS, w tym dostawa urządzeń materiałów związanych z powiązaniem z systemem DCS
 • dostawa, montaż brakujących skrzynek sterowania lokalnego
 • dokończenie okablowania szaf, skrzynek i rozdzielnic,
 • montaż kabli średniego napięcia oraz dostawa i montaż kabli prądu stałego do pompowni wody chłodzącej
 • dostawa i montaż brakujących kabli niskiego napięcia i sterowniczych
 • poprawa wykonania instalacji odgromowej i uziemiającej
 • doposażenie brakujących elementów w urządzeniach, szafach, etc.
 • dostawa i montaż przemienników częstotliwości niskiego napięcia oraz uruchomienie przemienników częstotliwości średniego i niskiego napięcia
 • czyszczenie osłon i izolatorów szynoprzewodów wyprowadzenia mocy, sprawdzenie stanu styków i złącz, uruchomienie instalacji ciśnieniowej,
 • wymiana przekładników prądowych w rozdzielnicy średniego napięcia 41BBA w polu nr 7 oraz przy transformatorze wzbudzenia turbiny gazowej,
 • naprawa usterek zainstalowanych już urządzeń, szaf, rozdzielnic wykazanych w załączniku nr 2 „Raporty z inwentaryzacji”,
 • uruchomienie instalacji elektrycznych (niezbędne pomiary elektryczne, próby, testy),
 • wykonanie, zebranie i przekazanie do rozruchu dokumentacji jakościowej, dokumentacji powykonawczej red-correct, protokołów pomiarowych, i innych dokumentów niezbędnych do prowadzenia prac rozruchowych i przekazania do eksploatacji

Detale realizacji

Klient: Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A.

Okres realizacji: 2019 - 2020

Segment rynku:
Energetyka wytwarzanie

Sprawdź na mapie

do góry