Strona główna/Realizacje/Budowa nowej linii kablowej WN 110 kV wraz z rozbudową o jedno pole GIS SF6 rozdzielni WN 110 kV w GPZ Północ i przebudową w technologii GIS SF6 rozdzielni 110 kV GPZ Śródmieście.

Budowa nowej linii kablowej WN 110 kV wraz z rozbudową o jedno pole GIS SF6 rozdzielni WN 110 kV w GPZ Północ i przebudową w technologii GIS SF6 rozdzielni 110 kV GPZ Śródmieście.

Energetyka dystrybucja

Opis realizacji

Zakres prac:

GPZ Śródmieście:

Uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i decyzji administracyjnych, łącznie z decyzją o pozwoleniu na budowę.
Wykonanie projektów wykonawczych dla całego zadania
Wykonanie rozdzielni 110 kV w izolacji SF6 typu OPTIMA 145 prod. ELEKTROBUDOWA SA
Modernizacja pomieszczeń istniejącego budynku
Wyposażenie budynku w nową aparaturę i urządzenia, w tym:

  • Szafy sterowniczo-zabezpieczeniowe R 110 kV
  • Układy ogólnostacyjne

Wykonanie telekomunikacji stacji - transmisja światłowodowa i radiowa,
Wykonanie Systemu Sterowania i Nadzoru stacji (SSiN) z komunikacją do systemów nadrzędnych Enea Operator (SCADA),
Wykonanie Systemów Ochrony Technicznej (SOT).

 

GPZ Północ:

Uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i decyzji administracyjnych, łącznie z decyzją o pozwoleniu na budowę,
Wykonanie projektów wykonawczych dla całego zadania,
Budowa dodatkowego pola WN 110 kV w technologii GIS SF6 prod. ABB,
Budowa obwodów wtórnych w zakresie dobudowywanego pola 110 kV,
Rozbudowa Systemy Sterowania i nadzoru z komunikacja do systemów,
Wykonanie telekomunikacji stacji - transmisja światłowodowa i radiowa,
Budowa linii kablowej 110 kV wraz z usunięciem kolizji.

 

Zadanie pozyskane zostało i realizowane jest w układzie konsorcjum z firmą MEGA-POL S.A. Bydgoszcz. Zakres ELEKTROBUDOWY SA obejmuje główny stacyjny front robót, przewidziany do wykonania na stacji „Śródmieście”.

Prace realizowane będą na czynnym obiekcie, z zachowaniem ciągłości zasilania odbiorców, przy zminimalizowaniu czasów niezbędnych wyłączeń.

Detale realizacji

Klient: Enea Operator Sp. z o.o.

Okres realizacji: 2017 - 2020

Segment rynku:
Energetyka dystrybucja

Sprawdź na mapie

do góry