Strona główna/Realizacje/Przebudowa stacji 110/15 kV Garbary

Przebudowa stacji 110/15 kV Garbary

Energetyka dystrybucja

Opis realizacji

Zakres prac:

Analiza prawna posiadanych przez Zamawiającego prawomocnych decyzji administracyjnych (decyzji środowiskowych, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla stacji i linii WN).
Wykonanie projektów wykonawczych dla całego zadania
Wykonanie rozdzielni 110 kV w układzie H-5, w technologii tradycyjnej napowietrznej
Wykonanie stanowisk transformatorów mocy 110/15 kV oraz 15,75/6,3 kV,
Wykonanie nowego budynku technologicznego
Wykonanie linii kablowych WN i SN
Wyposażenie budynku w nową aparaturę i urządzenia, w tym:

  • 32-polową rozdzielnicę 15 i 6 kV 
  • 2 stanowiska do kompensacji prądów ziemnozwarciowych (transformatory, dławiki, rezystory)
  • 2-stanowiska do kompensacji mocy biernej (baterie kondensatorów)
  • Szafy sterowniczo-zabezpieczeniowe R 110 kV
  • Szafy baterii kondensatorów
  • Układy ogólnostacyjne

Wykonanie telekomunikacji stacji - transmisja światłowodowa i radiowa
Wykonanie Systemu Sterowania i Nadzoru stacji (SSiN) z komunikacją do systemów nadrzędnych Enea Operator (SCADA)
Wykonanie Systemów Ochrony Technicznej (SOT)
Wykonanie infrastruktury technicznej - drogi, przyłącza i sieci wodno-kanalizacyjne

 

Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej.

Detale realizacji

Klient: Enea Operator sp. z o.o.

Okres realizacji: 2017 - 2020

Segment rynku:
Energetyka dystrybucja

Sprawdź na mapie

do góry