Strona główna/Realizacje/Przebudowa stacji 110/15 kV Oborniki

Przebudowa stacji 110/15 kV Oborniki

Energetyka dystrybucja

Opis realizacji

Zakres prac:

Uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych, w tym pozwolenie na budowę

Wykonanie projektów wykonawczych dla całego zadania

Demontaż istniejącej stacji 110/15 kV Oborniki

Wykonanie rozdzielni 110 kV w układzie H-5, w technologii tradycyjnej napowietrznej

Wykonanie 2 stanowisk transformatorów mocy 110/15 kV, 25 MVA

Wykonanie nowego budynku technologicznego

Wyposażenie budynku w nową aparaturę i urządzenia, w tym:

  • 34-polową rozdzielnicę 15 kV typu OPTIMA 24 produkcji ELEKTROBUDOWY SA
  • 2 stanowiska do kompensacji prądów ziemnozwarciowych (transformatory, dławiki, rezystory)
  • 2 stanowiska do kompensacji mocy biernej (baterie kondensatorów)
  • Szafy sterowniczo-zabezpieczeniowe R 110 kV

Układy ogólnostacyjne

Wykonanie telekomunikacji stacji - transmisja światłowodowa i radiowa

Wykonanie Systemu Sterowania i Nadzoru stacji (SSiN) z komunikacją do systemów nadrzędnych Enea Operator (SCADA)

Wykonanie Systemów Ochrony Technicznej (SOT)

Wykonanie infrastruktury technicznej - drogi, przyłącza i sieci wodno-kanalizacyjne

Prace realizowane będą na czynnym obiekcie, z zachowaniem ciągłości zasilania odbiorców, przy zminimalizowaniu czasów niezbędnych wyłączeń.

Detale realizacji

Klient: Enea Operator Sp. z o.o.

Okres realizacji: 2017 - 2020

Segment rynku:
Energetyka dystrybucja

Sprawdź na mapie

do góry