Strona główna/Realizacje/Przebudowa stacji elektroenergetycznej 110/20/10 kV Mennicza [ML-141]

Przebudowa stacji elektroenergetycznej 110/20/10 kV Mennicza [ML-141]

Energetyka dystrybucja

Opis realizacji

Zakres prac:

Opracowanie projektów wykonawczych na bazie istniejącego projektu budowlanego

Uzyskanie wszelkich niezbędnych zgód i decyzji administracyjnych, związanych z realizacją inwestycji

Przebudowa obiektów kolidujących, jak np. sieci trakcyjnej, w przypadku wystąpienia takich kolizji

Przebudowa istniejących obiektów budowlanych, w tym rozbiórki i demontaże

Wykonanie instalacji wewnętrznych wodno-kanalizacyjnych, specjalistycznych instalacji wentylacyjnych z tłumikami hałasu, klimatyzacyjnych, elektrycznych, sygnalizacyjnych

Wykonanie Systemów Ochrony Technicznej (SOT)

Dostawa i montaż aparatury i urządzeń technologicznych, w tym:

  • 38-polowej rozdzielnicy OPTIMA 24 produkcji ELEKTROBUDOWY SA
  • Transformatorów i rezystorów uziemiających
  • Urządzeń zasilania potrzeb własnych stacji
  • Urządzeń i instalacji telekomunikacyjnych i potrzeb ogólnych stacji

Wykonanie Systemu Sterowania i Nadzoru stacji (SSiN)

Przebudowa infrastruktury technicznej - drogi wewnętrzne i sieci wodno-kanalizacyjne

Przebudowa powiązań kablowych SN i nN

Detale realizacji

Klient: TAURON Dystrybucja S.A.

Okres realizacji: 2017 - 2020

Segment rynku:
Energetyka dystrybucja

Sprawdź na mapie

do góry