Strona główna/Realizacje/Instalacja filtracji zawiesiny wapna posodowego”. Sprawa Nr 108/UIJ/2015 w zakresie objętym licencją ANDRITZ

Instalacja filtracji zawiesiny wapna posodowego”. Sprawa Nr 108/UIJ/2015 w zakresie objętym licencją ANDRITZ

Przemysł chemiczny

Opis realizacji

Projekt wykonawczy wielobranżowy w branżach:
• Konstrukcyjno- budowlanej
• Technologiczno - mechanicznej
• Wod-kan i ppoż.
• Kontrolno - pomiarowej
• Sterowania i wizualizacji
• Teletechnicznej z monitoringiem
• Elektrycznej
• Drogowej wraz z magazynem produktu
• Instalacja HVAC (cieplno-wentylacyjna)
2. Wyszczególnienie głównych obiektów
a. Część technologiczna
• Budynek produkcyjny z częścią socjalną w pełni wyposażoną i funkcjonalną zgodnie z uzgodnieniami z Inwestorem
• Kompletne prasy filtracyjne - dostawa w zakresie Inwestora - przewidzieć możliwość montażu docelowego kompletnych pras filtracyjnych w całości
• Zbiorniki technologiczne (szlamu, wody, sprężonego powietrza, filtratu)
• Układy transportowe produktu
• Pompy
• Rurociągi
• Kompletna instalacja do kwasowania pras filtracyjnych
• Armatura przemysłowa
b. Część magazynowa
• Budynek magazynowy
• Estakada
• Przenośniki
• Przesypy
• Kruszarki
• Waga samochodowa
c. Drogi i place wraz z ogrodzeniem obiektów objętych inwestycją
d. instalacje elektryczne, w tym:
• Rozdzielnia 6 kV
• Stacja transformatorowa
• Rozdzielnie 0,4 kV
• Linie kablowe zasilające
• Pozostałe instalacje elektryczne (budynki, oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne, zasilania urządzeń, remontowe, inne)
e. Instalacje sterownicze i wizualizacja.
f. Instalacje grzewczo - wentylacyjne
g. Instalacje wodno- kanalizacyjne i p-poż.
h. Instalacja monitoringu - telewizji przemysłowej i nagłośnienia
i. Modernizacja istniejącej drogi dojazdowej do planowanej inwestycji o długości 1720m j. Rozruch i uruchomienie wraz z osiągnięciem parametrów gwarantowanych"

Detale realizacji

Klient: CIECH Soda Polska S.A.

Okres realizacji: 2015 - 2016

Segment rynku:
Przemysł chemiczny

Sprawdź na mapie

do góry