Strona główna/Realizacje/Zaprojektowanie, dostawa oraz zabudowa w systemie „pod klucz” turbozespołu upustowo-przeciwprężnego o mocy 70 MWe wraz z infrastrukturą w Elektrociepłowni Zakładu Produkcyjnego w Płocku PKN ORLEN S.A. oraz pełnienie długoletniego serwisu.

Zaprojektowanie, dostawa oraz zabudowa w systemie „pod klucz” turbozespołu upustowo-przeciwprężnego o mocy 70 MWe wraz z infrastrukturą w Elektrociepłowni Zakładu Produkcyjnego w Płocku PKN ORLEN S.A. oraz pełnienie długoletniego serwisu.

Energetyka wytwarzanie

Opis realizacji

Zakres:

Projekt budowlany do uzyskania pozwolenia na budowę
Uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę,
Projekt wykonawczy wielobranżowy,
Opracowanie dokumentacji klasyfikacji stref zagrożenia wybuchem dla obiektów realizowanych w ramach zadania,
Opracowanie dokumentu Ex dla obiektów realizowanych w ramach zadania,
Obsługa techniczna zadania inwestycyjnego

Część budowlana, w tym:

Projekt i budowa magazynu części zamiennych turbin
Projekt budowa zewnętrznych stanowisk transformatorów blokowego 90MVA i zaczepowego 16MVA

Część instalacyjna, w tym:

Projekt i wykonanie instalacji wodno - kanalizacyjnych
Projekt i wykonanie instalacji ogrzewania i wentylacji
Projekt i wykonanie instalacje gaśniczych

Część elektryczna, w tym:

Dobór i dostawa transformatora blokowego 90MVA i zaczepowego 16MVA
Dobór i dostawa wyłącznika generatora
Projekt, wykonanie i dostawa rozdzielni 30kV GPZ-Z2
Zasilanie potrzeb własnych ogólnych
Projekt, wykonanie i dostawa szynoprzwodów 30kV i 10,5 kV
Gospodarka kablowa
Instalacje elektryczne ogólnobudowlane
Układy zabezpieczeń, sterowania i rejestracji
Aktualizacja instrukcji bhp i ppoż.
Opracowanie i uzgodnienie instrukcji eksploatacji urządzeń
Współudział w pracach rozruchowych

Detale realizacji

Klient: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

Okres realizacji: 2015 - 2017

Segment rynku:
Energetyka wytwarzanie

Sprawdź na mapie

do góry