Strona główna/Realizacje/Budowa nowego bloku ciepłowniczego z kotłem fluidalnym, turbiną ciepłowniczo-kondensacyjną wraz z gospodarkami towarzyszącymi w TAURON Ciepło Zakład Wytwarzania Tychy

Budowa nowego bloku ciepłowniczego z kotłem fluidalnym, turbiną ciepłowniczo-kondensacyjną wraz z gospodarkami towarzyszącymi w TAURON Ciepło Zakład Wytwarzania Tychy

Energetyka wytwarzanie

Opis realizacji

Wykonanie w trybie EPC zadania "Budowa nowego bloku ciepłowniczego z kotłem fluidalnym, turbiną ciepłowniczo-kondensacyjną wraz z gospodarkami towarzyszącymi w Zakładzie Wytwarzania Tychy" Blok energetyczny kondensacyjno-ciepłowniczy o mocy elektrycznej netto od 50 do 60 MWe i maksymalnej mocy ciepłowniczej od 86 do 110 MWt, pracujący na podkrytycznych parametrach pary świeżej.

Wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia wielobranżowych projektów wykonawczych, w tym uzyskanie pozwolenia na budowę, planu zagospodarowania terenu, opracowanie wszystkich niezbędnych instrukcji

W zakresie obiektów architektoniczno-budowlanych Bloku znajdują się wszystkie obiekty budowlane, kubaturowe i niekubaturowe tj. budynki i budowle, budowlane obiekty liniowe wraz z wszystkimi pracami przygotowawczymi, badawczymi.

W zakresie technologii znajdują dostawa i montaż turbozespołu, wykonanie orurowania technologicznego, dostawa i montaż konstrukcji stalowych, urządzeń towarzyszących, zbiorników, maszyn wirujących, armatury wraz z wykonaniem wszystkich prób funkcjonalnych, przeprowadzeniem rozruchu oraz przekazaniem do eksploatacji

Rozruch i uruchomienie wraz z osiągnięciem parametrów gwarantowanych

Detale realizacji

Klient: TAURON Ciepło Sp. z o.o.

Okres realizacji: 2013 - 2016

Segment rynku:
Energetyka wytwarzanie

Sprawdź na mapie

do góry