Strona główna/Realizacje/Wykonanie prac w formule EPC związanych z zaprojektowaniem, dostawą i montażem Instalacji Metatezy w zakresie działki podstawowej objętej licencją CBI Lummus na terenie PKN ORLEN S.A.

Wykonanie prac w formule EPC związanych z zaprojektowaniem, dostawą i montażem Instalacji Metatezy w zakresie działki podstawowej objętej licencją CBI Lummus na terenie PKN ORLEN S.A.

Przemysł paliwowy

Opis realizacji

• Projekt budowlany do uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę obiektów kubaturowych,
• Uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o zamiennym pozwoleniu na budowę,
• Projekt wykonawczy wielobranżowy w branżach:
- Projekt fundamentów pod kolumny, reaktory, piece, system zrzutów i drenaży oraz pozostałych aparatów
- Projekt sieci wod-kan
- Projekt konstrukcji stalowych
- Projekt orurowania technologicznego i procesowego,
- Projekt wykonawczy branży elektrycznej,
- Projekt wykonawczy automatyki, analityki, systemu DCS, ESD, BMS
- Projekt wykonawczy aparatów typu wymienniki ciepła, kolumny, reaktory, zbiorniki typu Vessel,
adsorbery
- Projekt zabezpieczeń antykorozyjnych, ogniochronnych , izolacji
- Model 3D
• Opracowanie dokumentacji klasyfikacji stref zagrożenia wybuchem dla obiektów realizowanych w ramach zadania,
• Opracowanie dokumentu Ex dla obiektów realizowanych w ramach zadania,
• Opracowania analizy HAZOP, Phast, SIL
• Wykonanie, dostawa, montaż:
- Fundamenty pod kolumny, reaktory, piece, system zrzutów i drenaży oraz pozostałych aparatów
- Sieci rurociągów pary, wody, sprężonego powietrza, kanalizacji itp. wod-kan
- Konstrukcje stalowe estakad i etażerki
- Orurowanie technologiczne i procesowe aparatów i urządzeń w granicach B.L.,
- Kolumny, reaktory, adsorbery, wymienniki ciepła, wymienniki typu Helix, zbiorniki, filtry itp
- Prace i dostawy branży elektrycznej,
- Prace i dostawy automatyki, analityki, systemu DCS, ESD, BMS
- Projekt wykonawczy aparatów typu wymienniki ciepła, kolumny, reaktory, zbiorniki typu Vessel, adsorbery
- Zabezpieczenie antykorozyjne, ogniochronne , izolacja konstrukcji stalowych, rurociągów i pozostałych urządzeń
• Pomiary parametrów gwarantowanych, uruchomienie i przeprowadzenie rozruchów.

Detale realizacji

Klient: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

Okres realizacji: 2016 - 2019

Segment rynku:
Przemysł paliwowy

Sprawdź na mapie

do góry