Rozdzielnice górnicze serii PREM-GJm

Przeznaczenie

Rozdział energii elektrycznej trójfazowego prądu przemiennego o częstotliwości 50 Hz przy napięciu znamionowym do 12 kV.

Zastosowanie

 • w sieciach średniego napięcia zakładów przemysłowych jako rozdzielnice oddziałowe rozprowadzające lub końcowe rozsyłowe,
 • w trudnych warunkach środowiskowych (stopień szczelności IP 54), w szczególności w podziemnych górniczych sieciach kablowych kopalń węgla, rud miedzi i innych gałęzi przemysłu charakteryzujących się wysokim zapyleniem, wysoką wilgotnością, podwyższoną temperaturą otoczenia itp.,
 • w niskich wyrobiskach kopalnianych, w podziemnych zakładach górniczych w wyrobiskach niezagrożonych wybuchem albo niezagrożonych wybuchem metanu i zaliczonych do klasy A zagrożenia wybuchem pyłu węglowego,
 • jako zestaw pól końcowych,
 • do zasilania silników 6 kV, np. przenośnika taśmowego,
 • w modernizowanych sieciach kopalnianych, jako zamiennik wyeksploatowanych rozdzielnic typu RSK-6.

Charakterystyka ogólna

 • rozdzielnica wnętrzowa w izolacji powietrznej,
 • w osłonie metalowej zapewniającej stopień ochrony obudowy IP 54 i stopień odporności mechanicznej IK 10,
 • stacjonarna, wolnostojąca,
 • odporna na skutki działania łuku elektrycznego powstałego wewnątrz obudowy,
 • z wewnętrzną dekompresją gazów połukowych,
 • z przedziałami ograniczonymi metalowymi osłonami,
 • z pojedynczym systemem szyn zbiorczych,
 • w wykonaniu z autonomicznym bądź zewnętrznym źródłem zasilania obwodów pomocniczych,
 • opcjonalnie z napędami silnikowymi rozłączników,
 • wielowariantowa ze względu na komponenty wyposażenia obwodów głównych i pomocniczych, wyposażona w aparaturę łączeniową próżniową lub z SF6. 

Zalety

 • pełne bezpieczeństwo obsługi nawet w przypadku naruszenia zasad eksploatacji,
 • dekompresja wewnętrzna oraz system szybkiego wyłączania zwarcia dodatkowo zwiększające bezpieczeństwo personelu i urządzeń,
 • pewność ruchowa osiągnięta przez stosowanie niezawodnych łączników oraz nowoczesnych cyfrowych zabezpieczeń,
 • możliwość współpracy systemem wizualizacji stanów ruchowych i awaryjnych, zdalnego nadzoru oraz sterowania urządzeń i układów elektroenergetycznych,
 • małe gabaryty i zwarta budowa rozdzielnicy,
 • ograniczenie czynności konserwacyjnych i skrócenie wynikających z tego przerw w pracy,
 • fachowy serwis producenta,
 • automatyczna blokada dostępu uniemożliwiająca wykonanie błędnych operacji, podczas otwierania i zamykania rozłącznika oraz uziemnika,
 • blokowany ryglem elektromagnetycznym dostęp do gniazda napędu uziemnika od obecności napięcia na kablu,
 • komfort i bezpieczeństwo obsługi dzięki umieszczeniu na elewacji pola schematu synoptycznego i wskaźników położenia łączników wewnątrz pola.

Elewacje i przekroje pól rozdzielnicy PREM-GJm

Elewacja i przekrój pola z rozłącznikiemElewacja i przekrój pola z rozłącznikiem Przekrój pola wyłącznikowego Przekrój pola stycznikowego z bezpiecznikami

Minimalne wymiary pomieszczenia rozdzielni

 1. szyny zbiorcze
 2. izolator przepustowy złącza
 3. zespół odłącznika z bezpiecznikiem lub bez
 4. rozłącznik
 5. wyłącznik
 6. stycznik
 7. bezpiecznik mocy
 8. przekładnik napięciowy lub transformator
 9. wkładka bezpiecznikowa
 10. przekładnik prądowy
 11. izolator reaktancyjny
 12. przekładnik ziemnozwarciowy
 13. styk uziemiający
 14. rama posadowcza
 15. izolator przepustowy szynowy

Dane techniczne

Typ rozdzielnicy PREM-GJm
Napięcie znamionowe kV  7,2 / 12
Napięcie wytrzymywane o częstotliwości sieciowej kV  20 / 28
Napięcie udarowe piorunowe wytrzymywane kV  60
Prąd znamionowy:   
ciągły
krótkotrwały wytrzymywany
szczytowy wytrzymywany
A
kA/s
kA
do 630
do 16/1
do 40
Odporność na działanie łuku wewnętrznego kA/s 16/0,15
Częstotliwość znamionowa Hz 50 
Stopień ochrony   IP 54
Stopień odporności na uderzenia mechaniczne   IK 10
Wymiary pól:    
szerokość [A]
wysokość [B]
głębokość [C]
mm
mm
mm
650
1600
850
Klasyfikacja IAC   AFLR
Kategoria utraty ciągłości pracy LSC   LSC2A 
Zgodność z normami   PN-EN 62271-200; PN-EN 62271; PN-EN 60529; PN-G-50003

Przykładowe schematy zasadnicze

Karta produktu w formacie pdf Rozdzielnice górnicze serii PREM-GJm plik .pdf

Zapytaj o produkt
+48 63 24 66 348

* pola wymagane
do góry