Rozdzielnice średniego napięcia górnicze serii PREM-GJm

Strona główna/Oferta/Produkty/Rozdzielnice średniego napięcia - SN/Rozdzielnice średniego napięcia górnicze serii PREM-GJm

Przeznaczenie rozdzielnicy średniego napięcia dla górnictwa serii PREM-GJm

Rozdział energii elektrycznej trójfazowego prądu przemiennego o częstotliwości 50 Hz przy napięciu znamionowym do 12 kV, wykorzystywany w kopalniach i przemyśle górniczym oraz wydobywczym.

Zastosowanie rozdzielnicy dla górnictwa

 • w sieciach średniego napięcia zakładów przemysłowych jako rozdzielnice oddziałowe rozprowadzające lub końcowe rozsyłowe,
 • w trudnych warunkach środowiskowych (stopień szczelności IP 54), w szczególności w podziemnych górniczych sieciach kablowych kopalń węgla, rud miedzi i innych gałęzi przemysłu charakteryzujących się wysokim zapyleniem, wysoką wilgotnością, podwyższoną temperaturą otoczenia itp.,
 • w niskich wyrobiskach kopalnianych, w podziemnych zakładach górniczych w wyrobiskach niezagrożonych wybuchem albo niezagrożonych wybuchem metanu i zaliczonych do klasy A zagrożenia wybuchem pyłu węglowego,
 • jako zestaw pól końcowych,
 • do zasilania silników 6 kV, np. przenośnika taśmowego,
 • w modernizowanych sieciach kopalnianych, jako zamiennik wyeksploatowanych rozdzielnic typu RSK-6.

Charakterystyka ogólna serii PREM-GJm

 • rozdzielnica wnętrzowa w izolacji powietrznej,
 • w osłonie metalowej zapewniającej stopień ochrony obudowy IP 54 i stopień odporności mechanicznej IK 10,
 • rozdzielnica stacjonarna, wolnostojąca,
 • odporna na skutki działania łuku elektrycznego powstałego wewnątrz obudowy,
 • z wewnętrzną dekompresją gazów połukowych,
 • z przedziałami ograniczonymi metalowymi osłonami,
 • z pojedynczym systemem szyn zbiorczych,
 • w wykonaniu z autonomicznym bądź zewnętrznym źródłem zasilania obwodów pomocniczych,
 • opcjonalnie z napędami silnikowymi rozłączników,
 • wielowariantowa ze względu na komponenty wyposażenia obwodów głównych i pomocniczych, wyposażona w aparaturę łączeniową próżniową lub z SF6. 

Zalety rozdzielnicy SN serii PREM-GJm

 • pełne bezpieczeństwo obsługi nawet w przypadku naruszenia zasad eksploatacji,
 • dekompresja wewnętrzna rozdzielnicy oraz system szybkiego wyłączania zwarcia dodatkowo zwiększające bezpieczeństwo personelu i urządzeń,
 • pewność ruchowa osiągnięta przez stosowanie niezawodnych łączników oraz nowoczesnych cyfrowych zabezpieczeń,
 • możliwość współpracy systemem wizualizacji stanów ruchowych i awaryjnych, zdalnego nadzoru oraz sterowania urządzeń i układów elektroenergetycznych,
 • małe gabaryty i zwarta budowa rozdzielnicy,
 • ograniczenie czynności konserwacyjnych i skrócenie wynikających z tego przerw w pracy,
 • profesjonalny serwis producenta,
 • automatyczna blokada dostępu uniemożliwiająca wykonanie błędnych operacji, podczas otwierania i zamykania rozłącznika oraz uziemnika,
 • blokowany ryglem elektromagnetycznym dostęp do gniazda napędu uziemnika od obecności napięcia na kablu,
 • komfort i bezpieczeństwo obsługi dzięki umieszczeniu na elewacji pola schematu synoptycznego i wskaźników położenia łączników wewnątrz pola.

Elewacje i przekroje pól rozdzielnicy PREM-GJm

Elewacja i przekrój pola z rozłącznikiemElewacja i przekrój pola z rozłącznikiem Przekrój pola wyłącznikowego Przekrój pola stycznikowego z bezpiecznikami

Minimalne wymiary pomieszczenia rozdzielni

 1. szyny zbiorcze
 2. izolator przepustowy złącza
 3. zespół odłącznika z bezpiecznikiem lub bez
 4. rozłącznik
 5. wyłącznik
 6. stycznik
 7. bezpiecznik mocy
 8. przekładnik napięciowy lub transformator
 9. wkładka bezpiecznikowa
 10. przekładnik prądowy
 11. izolator reaktancyjny
 12. przekładnik ziemnozwarciowy
 13. styk uziemiający
 14. rama posadowcza
 15. izolator przepustowy szynowy

Dane techniczne rozdzielnicy średniego napięcia dla górnictwa serii PREM-GJm

Typ rozdzielnicy PREM-GJm
Napięcie znamionowe kV  7,2 / 12
Napięcie wytrzymywane o częstotliwości sieciowej kV  20 / 28
Napięcie udarowe piorunowe wytrzymywane kV  60
Prąd znamionowy:   
ciągły
krótkotrwały wytrzymywany
szczytowy wytrzymywany
A
kA/s
kA
do 630
do 16/1
do 40
Odporność na działanie łuku wewnętrznego kA/s 16/0,15
Częstotliwość znamionowa Hz 50 
Stopień ochrony   IP 54
Stopień odporności na uderzenia mechaniczne   IK 10
Wymiary pól:    
szerokość [A]
wysokość [B]
głębokość [C]
mm
mm
mm
650
1600
850
Klasyfikacja IAC   AFLR
Kategoria utraty ciągłości pracy LSC   LSC2A 
Zgodność z normami   PN-EN 62271-200; PN-EN 62271; PN-EN 60529; PN-G-50003

Przykładowe schematy serii PREM-GJm

Karta rozdzielnicy dla górnictwa w formacie pdf Rozdzielnice górnicze serii PREM-GJm plik .pdf

Zapytaj o rozdzielnice do kopalni
+48 63 24 66 348

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Spółkę ELEKTROBUDOWA SA z siedzibą w Katowicach przy ulicy Porcelanowej 12, moich danych osobowych w celu:
Klauzula informacyjna informacja produktowa

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

Administratorem podanych danych osobowych jest: ELEKTROBUDOWA Spółka Akcyjna, z siedzibą w Katowicach, przy ulicy Porcelanowej 12.

W sprawach dotyczących przetwarzania w ELEKTROBUDOWIE SA danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem można się kontaktować w następujący sposób:
• przez e-mail: rodo@elektrobudowa.pl,
• telefonicznie: 32 25 90 100 w godzinach 9 -15 w dni robocze,
• lub listownie na adres: ELEKTROBUDOWA SA, ul. Porcelanowa 12, 40-248 Katowice.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane wyłącznie w celu wysłania pełnej informacji na temat produktu, a w razie wyrażenia zgody w celu komunikacji i wysyłania informacji marketingowej w zakresie innych produktów oraz usług świadczonych przez ELEKTROBUDOWĘ SA (art. 6, ust. 1 lit. a).

Dane osobowe będą przechowywanie do czasu wysłania pełnej informacji na temat produktu, a w razie wyrażenia zgody do wysyłania informacji o produktach i usługach, aż do czasu cofnięcia tej zgody.

Dane osobowe subskrybentów są udostępnione firmie IntraCOM z siedzibą w Katowicach, przy ulicy Jesionowej 9a. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza EOG.

Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 Rozporządzenia), ich sprostowania (art. 16 Rozporządzenia), prawo do przenoszenia danych (art. 20 Rozporządzenia), a nadto w określonych w Rozporządzeniu przypadkach do usunięcia danych (art. 17 Rozporządzenia) oraz ograniczenia ich przetwarzania (art. 18 Rozporządzenia).

Zgodnie z art. 21 Rozporządzenia posiada Pan/Pani prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych. Złożenie będzie wiązało się z brakiem możliwości uwzględnienia Pani/Pana adresu e-mail w procesie rozsyłania informacji na temat produktów i usług ELEKTROBUDOWY i zostanie potraktowane jako rezygnacja z subskrypcji tych informacji.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zgodnie z art. 7 Rozporządzenia ma Pan/Pani prawo do wycofania zgody na przetwarzanie udostępnionych danych osobowych. Wycofanie zgody polega na wysłaniu wiadomości e-mail i wpisaniu w jej temacie informacji „Wycofanie zgody na przetwarzanie udostępnionych danych osobowych”.
* pola wymagane

Inne nasze produkty

Rozdzielnice średniego napięcia dwuczłonowe serii: D-...P, D-...PL Rozdzielnice średniego napięcia dwuczłonowe serii: D-...P, D-...PL
Rozdzielnice średniego napięcia dwuczłonowe serii: D-...P, D-...PL
v Rozdzielnice średniego napięcia dwuczłonowe serii D-...-2S
Rozdzielnice średniego napięcia dwuczłonowe serii D-...-2S
Rozdzielnice średniego napięcia dwuczłonowe serii: D-...PT Rozdzielnice średniego napięcia dwuczłonowe serii: D-...PT
Rozdzielnice średniego napięcia dwuczłonowe serii: D-...PT
Rozdzielnice średniego napięcia dwuczłonowe serii D-12-2P Rozdzielnice średniego napięcia dwuczłonowe serii D-12-2P
Rozdzielnice średniego napięcia dwuczłonowe serii D-12-2P
Rozdzielnice średniego napięcia dwuczłonowe serii PREM-14SM Rozdzielnice średniego napięcia dwuczłonowe serii PREM-14SM
Rozdzielnice średniego napięcia dwuczłonowe serii PREM-14SM
Rozdzielnice średniego napięcia górnicze serii PREM-GJm Rozdzielnice średniego napięcia górnicze serii PREM-GJm
Rozdzielnice średniego napięcia górnicze serii PREM-GJm
Rozdzielnice średniego napięcia górnicze serii PREM-GO Rozdzielnice średniego napięcia górnicze serii PREM-GO
Rozdzielnice średniego napięcia górnicze serii PREM-GO
Rozdzielnice średniego napięcia górnicze serii PREM-GO Rozdzielnice średniego napięcia górnicze serii PREM-GO IV-*
Rozdzielnice średniego napięcia górnicze serii PREM-GO IV-*
Rozdzielnice średniego napięcia górnicze serii PREM-G1dM Rozdzielnice średniego napięcia górnicze serii PREM-G1dM
Rozdzielnice średniego napięcia górnicze serii PREM-G1dM
Rozdzielnice średniego napięcia jednoczłonowe serii J-... Rozdzielnice średniego napięcia jednoczłonowe serii J-...
Rozdzielnice średniego napięcia jednoczłonowe serii J-...
Rozdzielnice średniego napięcia rozdziału wtórnego typu UNIPANEL Rozdzielnice średniego napięcia rozdziału wtórnego typu UNIPANEL
Rozdzielnice średniego napięcia rozdziału wtórnego typu UNIPANEL
Pole wyłącznika generatora typu D-17G Pole wyłącznika generatora typu D-17G
Pole wyłącznika generatora typu D-17G

Dane kontaktowe

ul. Porcelanowa 12
40-246 Katowice
Telefon
+48 32 25 90 100
Fax
+ 48 32 20 52 760
e-mail

Ogólna klauzula informacyjna

Lokalizacja

lokalizacja ELEKTROBUDOWA SA

SMS info

Włącz usługę SMS INFO. Otrzymuj komunikaty bezpośrednio na Swój telefon.

SMS info

Newsletter

Chcesz być na bieżąco z nowościami w naszej firmie? Zapisz się do newslettera.

ELEKTROBUDOWA SA, ul. Porcelanowa 12, 40-246 Katowice tel. + 48 32 25 90 100, fax + 48 32 20 52 760 e-mail: elektrobudowa@elektrobudowa.pl wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym, Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w którym przechowywana jest dokumentacja Spółki; numer KRS 0000074725; numer NIP 634-01-35-506; numer BDO 000000301; Kapitał zakładowy: 10 003 290,00 zł (dzieli się na 4.747.608 akcji o wartości nominalnej 2,00 zł każda) Kapitał wpłacony: 10 003 290,00 zł.

realizacja: IntraCOM.pl
do góry