Rozdzielnice górnicze serii PREM-G1dM

Przeznaczenie

Rozdział energii elektrycznej trójfazowego prądu przemiennego o częstotliwości 50 Hz przy napięciu znamionowym do 12 kV.

Zastosowanie

 • w dowolnym miejscu sieci rozdzielczej zakładów górniczych, w wyrobiskach niezagrożonych wybuchem albo niezagrożonych wybuchem metanu i zaliczonych do klasy A zagrożenia wybuchem pyłu węglowego,
 • do zasilania odbiorów zainstalowanych w polach niemetanowych i metanowych, w wyrobiskach zaliczanych do stopnia „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz
 • w wyrobiskach zaliczonych do klasy A lub B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego,
 • w energetyce przemysłowej w stacjach pośrednich i oddziałowych w szczególnie trudnych warunkach pracy.

Charakterystyka ogólna

 • rozdzielnica dwuczłonowa, wnętrzowa w izolacji powietrznej,
 • w osłonie metalowej zapewniającej stopień ochrony obudowy IP 54 i stopień odporności mechanicznej IK 10,
 • stacjonarna, wolnostojąca,
 • odporna na skutki działania łuku elektrycznego powstałego wewnątrz osłony,
 • z wewnętrzną dekompresją gazów połukowych,
 • z przedziałami ograniczonymi metalowymi osłonami,
 • z pojedynczym systemem szyn zbiorczych,
 • w wykonaniu z autonomicznym bądź zewnętrznym źródłem zasilania obwodów pomocniczych,
 • z napędami silnikowymi lub ręcznymi przestawiania członu wysuwnego i uziemnika,
 • wielowariantowa ze względu na komponenty wyposażenia obwodów głównych i pomocniczych, wyposażona w aparaturę łączeniową próżniową lub z SF6.

Zalety

 • pełne bezpieczeństwo obsługi nawet w przypadku naruszenia zasad eksploatacji,
 • dekompresja wewnętrzna oraz system szybkiego wyłączania zwarcia dodatkowo zwiększające bezpieczeństwo personelu i urządzeń,
 • możliwość wykonania rozdzielnicy o podwyższonej odporności na skutki zwarć łukowych dzięki zwiększeniu objętości przedziału dekompresji,
 • pewność ruchowa osiągnięta przez stosowanie nie-zawodnych łączników oraz nowoczesnych cyfrowych zabezpieczeń,
 • możliwość współpracy z cyfrowym systemem wizualizacji stanów ruchowych i awaryjnych, zdalnego nadzoru oraz sterowania urządzeń i układów elektroenergetycznych,
 • małe gabaryty i zwarta budowa rozdzielnicy,
 • ograniczenie czynności konserwacyjnych i skrócenie wynikających z tego przerw w pracy,
 • automatyka przełączania zasilań (PPZ) i załączania rezerwy (SZR) jako integralny moduł koncentratora, bez konieczności wyposażania rozdzielnicy w dodatkowe urządzenia realizujące ww. funkcje automatyki,
 • fachowy serwis producenta,
 • łatwa rozbudowa oraz możliwość dostawienia pól rozdzielnicy PREM-G1dM do PREM-G1 lub innego typu rozdzielnicy,
 • największa ilość zainstalowanych pod ziemią pól spośród rozdzielnic dwuczłonowych SN.

Elewacje i przekroje pola zasilająco-odpływowego

Pole rozdzielnicy z przedziałem obwodów pomocniczych w wersji wysuwnej Pole rozdzielnicy z przedziałem obwodów pomocniczych w wersji wysuwnej  Pole rozdzielnicy z przedziałem obwodów pomocniczych w wersji stacjonarnejPole rozdzielnicy z przedziałem obwodów pomocniczych w wersji stacjonarnej

Człon wysuwny w położeniu próba Pole rozdzielnicy z przystawką przyłączowąCzłon wysuwny w położeniu próba Pole rozdzielnicy z przystawką przyłączową

 1. korytko obwodów pomocniczych
 2. klapy dekompresyjne
 3. złącze obwodów pomocniczych
 4. szyny zbiorcze
 5. izolator przepustowy szynowy
 6. izolator przepustowy złącza
 7. styk złącza międzyczłonowego
 8. człon wysuwny
 9. napęd członu wysuwnego
 10. przegrody ruchome
 11. przekładnik prądowy
 12. przekładnik napięciowy lub transf. potrzeb własnych
 13. przekładnik ziemnozwarciowy 
 14. uziemnik szybki
 15. napęd uziemnika
 16. wpust kablowy
 17. drzwi przedziału członu wysuwnego
 18. drzwi przedziału obwodów pomocniczych
 19. osłona przednia przedziału przyłączowego 
 20. osłona tylna przedziału przyłączowego
 21. osłona tylna przedziału dekompresji 
 22. osłona przedziału szynowego
 23. rama posadowcza
 24. zespół zabezpieczeń
 25. rączka przestawiania członu wysuwnego
 26. modułowy kanał dekompresyjny (opcja)
  • łącznik krańcowy
  • czujnik błysku (opcja)

Dane techniczne

Typ rozdzielnicy PREM-G1dM
Napięcie znamionowe kV  7,2/12
Napięcie wytrzymywane o częstotliwości sieciowej kV  20/28
Napięcie udarowe piorunowe wytrzymywane kV  60/75
Prąd znamionowy:   
ciągły szyn zbiorczych
ciągły pola
krótkotrwały wytrzymywany
szczytowy wytrzymywany
A
A
kA/s
kA
do 1600
do 1500
do 31,5/1
do 80
Odporność na działanie łuku wewnętrznego
bez kanału dekompresyjnego
z kanałem dekompresyjnym

kA/s
kA/s

20/0,36; 25/0,15
25/1
Częstotliwość znamionowa Hz 50 
Stopień ochrony   IP 54
Stopień odporności na uderzenia mechaniczne   IK 10
Wymiary pól:    
szerokość 
wysokość 
głębokość 
mm
mm
mm
600, 750
1850, 2000, 2100
1450, 1700
Klasyfikacja IAC   AFLR
Kategoria utraty ciągłości pracy LSC   LSC2B
Zgodność z normami   PN-EN 62271-200; PN-EN 62271; PN-G-50003

Przykładowe schematy zasadnicze

Karta produktu w formacie pdf Rozdzielnice górnicze serii PREM-G1dM plik .pdf

Zapytaj o produkt
+48 63 24 66 348

* pola wymagane
do góry