Stacja kontenerowa typu SKP

Strona główna/Oferta/Produkty/Stacje kontenerowe/Stacja kontenerowa typu SKP

Przeznaczenie kontenetowej stacji rozdzielczej

Przeznaczone do pracy w charakterze przenośnych lub stacjonarnych punktów rozdzielczych lub transformatorowo-rozdzielczych.

Zastosowanie stacji rozdzielczej lub transformatorowej SKP

Stacja wyposażona w wysokiej klasy rozdzielnice może służyć:

 • w energetyce
  • jako główny punkt zasilający,
  • jako tymczasowe, przenośne uzupełnienie stacji rozdzielczych w przypadku ich remontu lub doprowadzenia dodatkowych linii odbiorczych,
 • jako stacja wyprowadzenia mocy z elektrowni wodnej, wiatrowej itp.,
 • w górnictwie odkrywkowym - do instalowania na maszynach samojezdnych, jako przenośne punkty transformatorowo-rozdzielcze,
 • w kolejnictwie jako stacje transformatorowe zasilające urządzenia linii kolejowych.

Charakterystyka ogólna SKP

Obudowa stacji wykonana z cienkościennych kształtowników i blach stalowych ocynkowanych lub blach pokrytych Al-Zn (od zewnętrznej strony brak elementów złącznych np.: łbów śrub, nitów). Miejsca połączeń elementów obudowy dodatkowo uszczelnione silikonem. Wszystkie części konstrukcyjne stacji malowane proszkowo farbami poliestrowymi o grubości powłoki malarskiej min. 100 µm. Stacje składane są z segmentów o szerokości zależnej od szerokości instalowanych wewnątrz celek rozdzielnic (stacje o długości ponad 16 m są transportowane w częściach). Wykonanie obudowy z izolacją termiczną lub bez. Oferujemy także stacje z pomieszczeniem socjalnym.

 • Stacje SKP mogą:
  • być wyposażone we wszelkiego rodzaju sprzęt elektro energetyczny,
  • być przystosowane do umieszczania na konstrukcjach drgających poprzez zastosowanie elastomerów tłumiących drgania,
  • posiadać stalowe pontony umożliwiające przesuwanie stacji bez konieczności używania dźwigów i środków transportu kołowego.
 • Wyposażenie umożliwiające wygodną i bezpieczną eksploatację:
  • oświetlenie (podstawowe i awaryjne),
  • instalacja wentylacyjna,
  • instalacja grzewcza z ewentualną regulacją temperatury,
  • instalacja alarmowa,
  • w drzwiach wejściowych zamki typu PANIK,
  • cztery silne zawiasy na drzwiach oraz estetyczne i mocne osłony okien,
  • transformatory suche lub olejowe w wydzielonym po-mieszczeniu z misą olejową bezpieczną dla środowiska,
  • łukoodporne rozdzielnice średnich napięć.

Wyposażenie w rozdzielnice

 • rozdzielnice jednoczłonowe do Ur = 36 kV i Ir = 3150 A typu J-7, J-17, J-24 lub J-36,
 • rozdzielnice dwuczłonowe (typu metal-clad) do Ur = 40,5 kV i Ir = 4000 A, np. D-12P, D-17PL, D-17PT, D-24P, D-40P,
 • rozdzielnice niskonapięciowe do Ir = 7500 A typu NGW R-1,
 • tablice sterownicze, klimatyzowane szafy do obudów 19”,
 • transformatory o mocy do 5000 kVA,
 • baterie kondensatorów w celkach rozdzielnic średnich napięć,
 • inne urządzenia elektryczne.

Przykład rozmieszczenia urządzeń w stacji SKP (przekrój A-A)

 1. ściana boczna
 2. rozdzielnica 500 V
 3. rozdzielnica 15 kV
 4. grzejnik
 5. klimatyzowana szafa sterownicza
 6. rozdzielnica falowników
 7. rozruszniki
 8. komora transformatora mocy
 9. bateria kondensatorów
 10. wentylator

Widok sciany czołowej stacji SKP

 1. ościeżnica
 2. drzwi
 3. zarys pontonu
 4. rama posadowcza
 5. osłona czołowa
 6. dach + stężenie dachowe

Zalety stacji kontenerowej produkowanej przez ELEKTROBUDOWĘ SA

 • możliwość zainstalowania wewnątrz dowolnych urządzeń (o ile pozwolą na to gabaryty),
 • możliwość wykonania stacji z kilku segmentów,
 • zapewnienie bezpieczeństwa obsłudze,
 • modułowa budowa ułatwiająca rozbudowę stacji, uniwersalność zastosowań,
 • możliwość wykonania w wielu odmianach gabarytowych; ograniczeniem są możliwości transportowe stacji i jej elementów,
 • szczelność i wieloletnia trwałość obudowy stacji,
 • zabezpieczenia przed włamaniem i próbami demontażu stacji z zewnątrz,
 • przystosowanie do montażu na konstrukcjach drgających,
 • estetyka wykonania,
 • oszczędność zajmowanej powierzchni,
 • niska cena w porównaniu z bezpośrednimi i pośrednimi korzyściami dla klienta,
 • szybka realizacja,
 • szybki montaż na obiekcie.

Dane techniczne SKP

Wymiary gabarytowe   Standardowe
Szerokość [A]   dach 1-spadowy 1500, 1700, 1900, 2100
dach 2-spadowy 2300, 2500, 2700,2900, 3250, 3400,2300, 2500, 2700,2900, 3250, 3400, 3500, 3700, 3900, 4300, 4600
Całkowita szerokość mm A+2x105 (15°) lub A+2x55 (10°)
Całkowita wysokość [H] H= (P)+C+B+D*
D* - gdy α=10°  to D = 0,117xA
- gdy α=15°  to D = 0,134xA
Wysokość użytkowa [B] 2300, 2550, 2650, 3000
Długość [E] do 16000
Wysokość ramy posadowczej [C] 65, 100, 160, 200, 260, 300, 580
Wysokość pontonu [P] 410
Masa stacji wraz z wyposażeniem kg do 28 000
Stopień ochrony IP 55
Zgodność z normami PN-EN 62271-202
Producent wykonuje także stacje kontenerowe o innych wymiarach w zależności od indywidualnych potrzeb klienta.


Pojedynczy segment stacji SKP przygotowany na czas transportuStacja SKP Port Lotniczy Okęcie WarszawaStacja SKP na pontonie

Karta SKP w formacie pdf Stacja kontenerowa typu SKP plik .pdf

Zapytaj o produkt
+48 63 24 66 348

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Spółkę ELEKTROBUDOWA SA z siedzibą w Katowicach przy ulicy Porcelanowej 12, moich danych osobowych w celu:
Klauzula informacyjna informacja produktowa

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

Administratorem podanych danych osobowych jest: ELEKTROBUDOWA Spółka Akcyjna, z siedzibą w Katowicach, przy ulicy Porcelanowej 12.

W sprawach dotyczących przetwarzania w ELEKTROBUDOWIE SA danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem można się kontaktować w następujący sposób:
• przez e-mail: rodo@elektrobudowa.pl,
• telefonicznie: 32 25 90 100 w godzinach 9 -15 w dni robocze,
• lub listownie na adres: ELEKTROBUDOWA SA, ul. Porcelanowa 12, 40-248 Katowice.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane wyłącznie w celu wysłania pełnej informacji na temat produktu, a w razie wyrażenia zgody w celu komunikacji i wysyłania informacji marketingowej w zakresie innych produktów oraz usług świadczonych przez ELEKTROBUDOWĘ SA (art. 6, ust. 1 lit. a).

Dane osobowe będą przechowywanie do czasu wysłania pełnej informacji na temat produktu, a w razie wyrażenia zgody do wysyłania informacji o produktach i usługach, aż do czasu cofnięcia tej zgody.

Dane osobowe subskrybentów są udostępnione firmie IntraCOM z siedzibą w Katowicach, przy ulicy Jesionowej 9a. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza EOG.

Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 Rozporządzenia), ich sprostowania (art. 16 Rozporządzenia), prawo do przenoszenia danych (art. 20 Rozporządzenia), a nadto w określonych w Rozporządzeniu przypadkach do usunięcia danych (art. 17 Rozporządzenia) oraz ograniczenia ich przetwarzania (art. 18 Rozporządzenia).

Zgodnie z art. 21 Rozporządzenia posiada Pan/Pani prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych. Złożenie będzie wiązało się z brakiem możliwości uwzględnienia Pani/Pana adresu e-mail w procesie rozsyłania informacji na temat produktów i usług ELEKTROBUDOWY i zostanie potraktowane jako rezygnacja z subskrypcji tych informacji.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zgodnie z art. 7 Rozporządzenia ma Pan/Pani prawo do wycofania zgody na przetwarzanie udostępnionych danych osobowych. Wycofanie zgody polega na wysłaniu wiadomości e-mail i wpisaniu w jej temacie informacji „Wycofanie zgody na przetwarzanie udostępnionych danych osobowych”.
* pola wymagane

Inne nasze produkty

Stacja kontenerowa typu SKP Stacja kontenerowa typu SKP
Stacja kontenerowa typu SKP

Dane kontaktowe

ul. Porcelanowa 12
40-246 Katowice
Telefon
+48 32 25 90 100
Fax
+ 48 32 20 52 760
e-mail

Ogólna klauzula informacyjna

Lokalizacja

lokalizacja ELEKTROBUDOWA SA

SMS info

Włącz usługę SMS INFO. Otrzymuj komunikaty bezpośrednio na Swój telefon.

SMS info

Newsletter

Chcesz być na bieżąco z nowościami w naszej firmie? Zapisz się do newslettera.

ELEKTROBUDOWA SA, ul. Porcelanowa 12, 40-246 Katowice tel. + 48 32 25 90 100, fax + 48 32 20 52 760 e-mail: elektrobudowa@elektrobudowa.pl wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym, Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w którym przechowywana jest dokumentacja Spółki; numer KRS 0000074725; numer NIP 634-01-35-506; numer BDO 000000301; Kapitał zakładowy: 10 003 290,00 zł (dzieli się na 4.747.608 akcji o wartości nominalnej 2,00 zł każda) Kapitał wpłacony: 10 003 290,00 zł.

realizacja: IntraCOM.pl
do góry