Rozdzielnica wnętrzowa WN typu OPTIMA 145

Przeznaczenie rozdzielnicy wnętrzowej wysokiego napięcia

Rozdzielnice wnętrzowe wysokiego napięcia OPTIMA 145 przeznaczone są do pracy w sieciach rozdzielczych energii elektrycznej o częstotliwości 50 Hz i napięciu znamionowym do 123 kV.

Zastosowanie rozdzielnicy WN - OPTIMA 145

Rosnące zapotrzebowanie na energie elektryczną w miastach, centrach przemysłowych oraz rozbudowa istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej wymaga instalowania małogabarytowych rozdzielnic o wysokich parametrach niezawodnościowych.

Charakterystyka ogólna rozdzielnicy wnętrzowej

 • wnętrzowa,
 • przedziałowa,
 • z izolacją gazową SF6,
 • wyłącznik z napędem zasobnikowo sprężynowym,
 • z pojedynczym lub podwójnym systemem szyn zbiorczych.

Zalety rozdzielnicy wysokiego napięcia OPTIMA 145

 • wysokie bezpieczeństwo dzięki zastosowaniu:
  • rozwiązań konstrukcyjnych chroniących przed skutkami łuku wewnętrznego,
  • zastosowaniu blokad uniemożliwiających wykonanie niepra- widłowych czynności łączeniowych,
  • zastosowaniu wyłącznika wysokiego napięcia o nowoczesnej konstrukcji zapewniającej skuteczne działanie w każdych warunkach eksploatacji,
 • obudowy rozdzielnicy WN wykonane jako odlew aluminiowy,
 • ograniczenie do minimum czynności konserwacyjnych i serwisowych w trakcie eksploatacji rozdzielnicy napięcia,
 • stosowanie nowoczesnych aparatów łączeniowych,
 • bardzo łatwy dostęp do napędów,
 • możliwość dopasowania konfiguracji rozdzielnicy WN do indywidualnych wymagań klienta,
 • kompleksowa realizacja projektu (testy fabryczne rozdzielnicy, dostawa, montaż, testy pomontażowe),
 • możliwość zastosowania szerokiego zakresu parametrów dla przekładników prądowych i napięciowych,
 • możliwość zastosowania szaf sterowania lokalnego LCC typu przyściennego, wolnostojących lub zamontowanych na rozdzielnicy.

Budowa rozdzielnicy wnętrzowej wysokiego napięcia

 1. napęd wyłącznika
 2. wyłącznik rozdzielnicy
 3. napęd odłączniko - uziemnika szyn
 4. szyny zbiorcze
 5. przekładnik prądowy
 6. przekładnik napięciowy
 7. uziemnik szybki
 8. napęd uziemnika szybkiego
 9. odłączniko - uziemnik
 10. napęd odłączniko - uziemnika
 11. odłącznik przekładnika napięciowego
 12. przyłącze kablowe rozdzielnicy WN

Przykładowe konfiguracje pól OPTIMA 145 - rozdzielnica w izolacji gazowej - GIS

 

Dane techniczne rozdzielnicy wnętrzowej wysokiego napięcia

Typ rozdzielnicy OPTIMA 145
Napięcie znamionowe kV 123
Napięcie wytrzymywane o częstotliwości sieciowej kV 230 (między fazą a ziemią)
265 (wzdłuż przerwy izolacyjnej)
Napięcie udarowe piorunowe wytrzymywane kV 550 (między fazą a ziemią)
630 (wzdłuż przerwy izolacyjnej)
Częstotliwość znamionowa Hz 50
Prąd znamionowy:    
ciągły
krótkotrwały wytrzymywany
szczytowy wytrzymywany
A
kA
kA
do 3150
do 40 
do 100
Czas trwania zwarcia s 3
Podziałka pola mm 800, 1000
Poziom wyładowań niezupełnych pC <=5
Maksymalny roczny ubytek gazu %/year <=0,5
Zakres temperatury otoczenia °C from -25 up to +40
Zgodność z normami   PN-EN/IEC 62271-1; PN-EN/IEC 62271-203
Więcej informacji dpstępnych jest na życzenie

Przykładowe schematy zasadnicze rozdzielnicy WN (GIS)

 

Karta rozdzielnicy WN w formacie pdf Rozdzielnica wnętrzowa WN typu OPTIMA 145 plik .pdf

Zapytaj o produkt
+48 63 24 66 348

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Spółkę ELEKTROBUDOWA SA z siedzibą w Katowicach przy ulicy Porcelanowej 12, moich danych osobowych w celu:
Klauzula informacyjna informacja produktowa

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

Administratorem podanych danych osobowych jest: ELEKTROBUDOWA Spółka Akcyjna, z siedzibą w Katowicach, przy ulicy Porcelanowej 12.

W sprawach dotyczących przetwarzania w ELEKTROBUDOWIE SA danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem można się kontaktować w następujący sposób:
• przez e-mail: rodo@elektrobudowa.pl,
• telefonicznie: 32 25 90 100 w godzinach 9 -15 w dni robocze,
• lub listownie na adres: ELEKTROBUDOWA SA, ul. Porcelanowa 12, 40-248 Katowice.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane wyłącznie w celu wysłania pełnej informacji na temat produktu, a w razie wyrażenia zgody w celu komunikacji i wysyłania informacji marketingowej w zakresie innych produktów oraz usług świadczonych przez ELEKTROBUDOWĘ SA (art. 6, ust. 1 lit. a).

Dane osobowe będą przechowywanie do czasu wysłania pełnej informacji na temat produktu, a w razie wyrażenia zgody do wysyłania informacji o produktach i usługach, aż do czasu cofnięcia tej zgody.

Dane osobowe subskrybentów są udostępnione firmie IntraCOM z siedzibą w Katowicach, przy ulicy Jesionowej 9a. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza EOG.

Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 Rozporządzenia), ich sprostowania (art. 16 Rozporządzenia), prawo do przenoszenia danych (art. 20 Rozporządzenia), a nadto w określonych w Rozporządzeniu przypadkach do usunięcia danych (art. 17 Rozporządzenia) oraz ograniczenia ich przetwarzania (art. 18 Rozporządzenia).

Zgodnie z art. 21 Rozporządzenia posiada Pan/Pani prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych. Złożenie będzie wiązało się z brakiem możliwości uwzględnienia Pani/Pana adresu e-mail w procesie rozsyłania informacji na temat produktów i usług ELEKTROBUDOWY i zostanie potraktowane jako rezygnacja z subskrypcji tych informacji.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zgodnie z art. 7 Rozporządzenia ma Pan/Pani prawo do wycofania zgody na przetwarzanie udostępnionych danych osobowych. Wycofanie zgody polega na wysłaniu wiadomości e-mail i wpisaniu w jej temacie informacji „Wycofanie zgody na przetwarzanie udostępnionych danych osobowych”.
* pola wymagane

Inne nasze produkty

Rozdzielnica wnętrzowa WN typu OPTIMA 145 Rozdzielnica wnętrzowa WN typu OPTIMA 145
Rozdzielnica wnętrzowa WN typu OPTIMA 145

Dane kontaktowe

ul. Porcelanowa 12
40-246 Katowice
Telefon
+48 32 25 90 100
Fax
+ 48 32 20 52 760
e-mail

Ogólna klauzula informacyjna

Lokalizacja

lokalizacja ELEKTROBUDOWA SA

SMS info

Włącz usługę SMS INFO. Otrzymuj komunikaty bezpośrednio na Swój telefon.

SMS info

Newsletter

Chcesz być na bieżąco z nowościami w naszej firmie? Zapisz się do newslettera.

ELEKTROBUDOWA SA, ul. Porcelanowa 12, 40-246 Katowice tel. + 48 32 25 90 100, fax + 48 32 20 52 760 e-mail: elektrobudowa@elektrobudowa.pl wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym, Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w którym przechowywana jest dokumentacja Spółki; numer KRS 0000074725; numer NIP 634-01-35-506; numer BDO 000000301; Kapitał zakładowy: 10 003 290,00 zł (dzieli się na 4.747.608 akcji o wartości nominalnej 2,00 zł każda) Kapitał wpłacony: 10 003 290,00 zł.

realizacja: IntraCOM.pl
do góry