Rozdzielnica 3,3kV typu RT-3

Przeznaczenie rozdzielnicy 3,3kV

Wnętrzowa rozdzielnica RT-3 przeznaczona jest do zasilania trakcji kolejowej. Nowoczesne rozwiązania techniczne zapewniają prostą i bezpieczną obsługę oraz umożliwiają wykorzystanie rozdzielnicy w bezobsługowych stacjach energetycznych do zasilań podstacji 3,3 kV DC.

Charakterystyka ogólna rozdzielnic prądu stałego RT-3

Rozdzielnice wykonano w osłonie metalowej, izolacji powietrznej, z izolowanym przedziałem wyłącznika, wyposażono w nowoczesna aparaturę łączeniową.
W podstawowej wersji rozdzielnice wykonano z szyna obejściową.

Rozdzielnica RT-3 zestawiona jest z typowych, prefabrykowanych pól:

 • pole zasilacza trakcyjnego dwuczłonowe, przedziałowe wyposażone w wyłącznik szybki, aparaturę próby linii na członie ruchomym z szyna obejściową i odłącznikiem szyny obejściowej z napędem silnikowym, przedział przyłączy kablowych oraz przedziały obwodów pomocniczych,
 • pole filtra gamma jednoczłonowe, przedziałowe, wyposażone w odłącznik jednobiegunowy z napędem silnikowym, który łączy elementy zespołu filtrującego z szyną główną oraz ogranicznikiem przepięć,
 • pole wyłącznika rezerwowego zbudowane jak zasilacza trakcyjnego, ale bez odłącznika szyny obejściowej i przyłączy kablowych,
 • pole odłącznika sekcyjnego jednoczłonowe, przedziałowe, przeznaczone do sekcjonowania szyny głównej i szyny obejściowej rozdzielnicy, wyposażone w odłącznik dwubiegunowy z napędem silnikowym.
 • pole odłącznika sekcyjno-prostownikowe jednoczłonowe, przedziałowe, przeznaczone do sekcjonowania szyny głównej i szyny obejściowej rozdzielnicy na część lewą i część prawą, wyposażone jest w odłącznik sekcyjny dwubiegunowy z napędem silnikowym oraz dwa odłączniki jednobiegunowe.

W podstawowej wersji rozdzielnice wykonano z szyną obejściową.
W przedniej części rozdzielnicy znajdują się następujące przedziały:

 • przedział wyłącznikowy, w którym znajduje się człon ruchomy (wózek) z wyłącznikiem szybkim i układem próby linii (PW),
 • przedział odłącznikowy (PO) i przyłącza kablowego (PPK), w którym znajduje się odłącznik obejściowy oraz przewidziane jest miejsce na przyłącze kablowe,
 • przedział obwodów pomocniczych (PP).

Pola dwuczłonowe składają się z części stałej oraz członu ruchomego. Pomiędzy członem ruchomym a częścią stałą rozdzielnicy realizowane są następujące połączenia: najazdowe do szyny zbiorczej i przyłącza kablowego, najazdowe do połączenia uziemiającego członu ruchomego, wtykowe do połączenia obwodów pomocniczych.

Zalety rozdzielnicy prądu stałego 3,3kV

Główne cechy wyróżniające rozdzielnice RT-1 na rynku to:

 • zwarta budowa przy zastosowaniu izolacji powietrznej w rozdzielnicy,
 • chroniąca przed skutkami luku elektrycznego budowa przedziałowa,
 • system blokad wykluczający pomyłki łączeniowe,
 • przestawianie członu wysuwnego przy zamkniętych drzwiach w miejscu lub zdalnie,
 • przegrody osłaniające styki stałe,
 • zastosowanie nowoczesnej aparatury,
 • bezpieczna i prosta obsługa rozdzielnicy,
 • dogodny serwis i konserwacja,
 • oryginalna rodzima konstrukcja,
 • łączenie konstrukcji szkieletowej przez skręcanie, co ułatwia modernizacje i rozbudowie.

Wyjątkowo małe gabaryty rozdzielnicy prądu stałego typu RT-3 pozwalają na oszczędności w procesie inwestycyjnym (radykalnie zminimalizowana powierzchnia i kubatura budynku rozdzielni). 
Nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne w wykonaniu przyściennym i wolnostojącym zapewniają bezpieczeństwo eksploatacji.

Wykonanie przyścienneWykonanie przyścienneWykonanie przyścienne

Wykonanie wolnostojąceWykonanie wolnostojące  Wykonanie przyścienne (szerokie)Wykonanie wolnostojące (wąskie)

Gabaryt przedziału wyłącznikowego nie ulega zmianie bez względu na to czy rozdzielnica RT-3 jest w wykonaniu przyściennym czy wolnostojącym.

 1. Przedziały obwodów pomocniczych (PP)
 2. Przedział wyłącznikowy (PW)
 3. Przedział przyłączy kablowych (PPK)
 4. Przedział odłącznika obejściowego (PO)
 5. Szyna główna („+”)
 6. Szyna obejściowa
 7. Człon ruchomy
  1. Wózek
  2. Człon wysuwny
  3. Wyłącznik szybki
 8. Styki obwodów zasilających
 9. Drzwi przedziału obwodów pomocniczych
 10. Drzwi przedziału wyłącznikowego
 11. Odłącznik obejściowy
 12. Przyłącze kablowe
 13. Szyna (-)
 14. Szyna ochronna PE

Dane techniczne rozdzielnicy 3,3kV

Typ rozdzielnicy RT-3
Napięcie znamionowe V 3,3 DC
Napięcie znamionowe izolacji V 4 DC
Napięcie wytrzymywane o częstotliwości sieciowej
wyłącznik i odłącznik w położeniu pracy
wyłącznik i odłącznik w położeniu próby

kV
kV

12
21
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane
wyłącznik i odłącznik w położeniu pracy
wyłącznik i odłącznik w położeniu próby
stycznik próby linii

kV
kV
kV

25
45
8,75
Prąd znamionowy:   
szyn zbiorczych
szyny obejściowej
zasilacza trakcyjnego
odłącznika sekcyjnego
A
A
A
A
do 4000
do 2500
do 2500
do 4000
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany kA/s do 50/0,25
Prąd znamionowy wytrzymywany szyn głównych i pola zasilacza kA 74
Stopień ochrony   IP 4X
Wymiary pól z wyłącznikiem typu: IR 6000 UR 26 BWS
szerokość [A]
głębokość [C]
wysokość [B]
mm
mm
mm
6001)/11002)
18001)/15002)
2250
7501)/12502)
18001)/15002)
2250
7501)/12502)
20001)/19002)
2250
Wymiary pola:   Gamma filter panel Sectional disconnector-rectifier panel
szerokość [A]
głębokość [C]
wysokość [B]
mm
mm
mm
1250
1500 ÷ 2000
2250
800
1500 ÷ 2000
2250
Zgodność z normami   PN-EN 50123-1, PN-EN 50123-6, PN-EN 60529
1) Wykonanie wolnostojące
2) Wykonanie przyścienne


Karta rozdzielnicy w formacie pdf Rozdzielnica 3,3kV typu RT-3 plik .pdf

Zapytaj o produkt
+48 63 24 66 348

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Spółkę ELEKTROBUDOWA SA z siedzibą w Katowicach przy ulicy Porcelanowej 12, moich danych osobowych w celu:
Klauzula informacyjna informacja produktowa

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

Administratorem podanych danych osobowych jest: ELEKTROBUDOWA Spółka Akcyjna, z siedzibą w Katowicach, przy ulicy Porcelanowej 12.

W sprawach dotyczących przetwarzania w ELEKTROBUDOWIE SA danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem można się kontaktować w następujący sposób:
• przez e-mail: rodo@elektrobudowa.pl,
• telefonicznie: 32 25 90 100 w godzinach 9 -15 w dni robocze,
• lub listownie na adres: ELEKTROBUDOWA SA, ul. Porcelanowa 12, 40-248 Katowice.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane wyłącznie w celu wysłania pełnej informacji na temat produktu, a w razie wyrażenia zgody w celu komunikacji i wysyłania informacji marketingowej w zakresie innych produktów oraz usług świadczonych przez ELEKTROBUDOWĘ SA (art. 6, ust. 1 lit. a).

Dane osobowe będą przechowywanie do czasu wysłania pełnej informacji na temat produktu, a w razie wyrażenia zgody do wysyłania informacji o produktach i usługach, aż do czasu cofnięcia tej zgody.

Dane osobowe subskrybentów są udostępnione firmie IntraCOM z siedzibą w Katowicach, przy ulicy Jesionowej 9a. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza EOG.

Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 Rozporządzenia), ich sprostowania (art. 16 Rozporządzenia), prawo do przenoszenia danych (art. 20 Rozporządzenia), a nadto w określonych w Rozporządzeniu przypadkach do usunięcia danych (art. 17 Rozporządzenia) oraz ograniczenia ich przetwarzania (art. 18 Rozporządzenia).

Zgodnie z art. 21 Rozporządzenia posiada Pan/Pani prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych. Złożenie będzie wiązało się z brakiem możliwości uwzględnienia Pani/Pana adresu e-mail w procesie rozsyłania informacji na temat produktów i usług ELEKTROBUDOWY i zostanie potraktowane jako rezygnacja z subskrypcji tych informacji.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zgodnie z art. 7 Rozporządzenia ma Pan/Pani prawo do wycofania zgody na przetwarzanie udostępnionych danych osobowych. Wycofanie zgody polega na wysłaniu wiadomości e-mail i wpisaniu w jej temacie informacji „Wycofanie zgody na przetwarzanie udostępnionych danych osobowych”.
* pola wymagane

Inne nasze produkty

Rozdzielnica 1kV typu RT-1 Rozdzielnica 1kV typu RT-1
Rozdzielnica 1kV typu RT-1
Rozdzielnica 3,3kV typu RT-3 Rozdzielnica 3,3kV typu RT-3
Rozdzielnica 3,3kV typu RT-3
Zespół prostownikowy typu PD 1700/3,3 EB Zespół prostownikowy typu PD 1700/3,3 EB
Zespół prostownikowy typu PD 1700/3,3 EB

Dane kontaktowe

ul. Porcelanowa 12
40-246 Katowice
Telefon
+48 32 25 90 100
Fax
+ 48 32 20 52 760
e-mail

Ogólna klauzula informacyjna

Lokalizacja

lokalizacja ELEKTROBUDOWA SA

SMS info

Włącz usługę SMS INFO. Otrzymuj komunikaty bezpośrednio na Swój telefon.

SMS info

Newsletter

Chcesz być na bieżąco z nowościami w naszej firmie? Zapisz się do newslettera.

ELEKTROBUDOWA SA, ul. Porcelanowa 12, 40-246 Katowice tel. + 48 32 25 90 100, fax + 48 32 20 52 760 e-mail: elektrobudowa@elektrobudowa.pl wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym, Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w którym przechowywana jest dokumentacja Spółki; numer KRS 0000074725; numer NIP 634-01-35-506; numer BDO 000000301; Kapitał zakładowy: 10 003 290,00 zł (dzieli się na 4.747.608 akcji o wartości nominalnej 2,00 zł każda) Kapitał wpłacony: 10 003 290,00 zł.

realizacja: IntraCOM.pl
do góry