Retrofit typu D-20

Strona główna/Oferta/Produkty/Inne/Retrofit typu D-20

Charakterystyka ogólna rozdzielnic wnętrzowych średniego napięcia typu D-20

ELEKTROBUDOWA SA proponuje atrakcyjny sposób modernizacji rozdzielnic wnętrzowych średniego napięcia typu D-20 polegający na zastą-pieniu dotychczasowych członów wysuwnych z wyłącznikami małoolejowymi nowoczesnymi wyłącznikami próżniowymi (wykonanie wysuwne) o prądzie znamionowym od 630 A do 1250 A.

Proponujemy człony wysuwne z wyłącznikami próżniowymi typu:

  • SION produkcji SIEMENS,
  • VD4 produkcji ABB,
  • HVX produkcji SCHNEIDER ELECTRIC.

Połączenie wyłącznika z systemem szyn istniejącej rozdzielnicy oraz z przyłączem kablowym realizowane jest za pomocą izolatorów przepustowo-stykowych, sam wyłącznik umieszczony jest w osobnym przedziale. To rozwiązanie chroni drogi wyłącznik przed uszkodzeniem na skutek ewentualnego zwarcia łukowego powstałego np. na przyłączu.

Zalety modernizacji rozdzielnic SN typu D-20

  • najtańszy i najprostszy sposób unowocześnienia rozdzielnicy,
  • nowoczesny wyłącznik próżniowy, który zwiększa pewność zasilania,
  • gabaryty rozdzielnicy i budynek stacji pozostają bez zmian,
  • ciąg pracujących celek pozostaje nienaruszony,
  • zamiana członów nie jest skomplikowana,
  • nie ma potrzeby przedrutowania złącza obwodów pomocniczych.

 

Karta produktu w formacie pdf Retrofit typu D-20 plik .pdf

Zapytaj o produkt
+48 63 24 66 348

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Spółkę ELEKTROBUDOWA SA z siedzibą w Katowicach przy ulicy Porcelanowej 12, moich danych osobowych w celu:
Klauzula informacyjna dla osoby wyrażającej zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z przesyłaniem informacji produktowej

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

Administratorem podanych danych osobowych jest: ELEKTROBUDOWA Spółka Akcyjna, z siedzibą w Katowicach, przy ulicy Porcelanowej 12.

W sprawach dotyczących przetwarzania w ELEKTROBUDOWIE danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem można się kontaktować w następujący sposób:
• przez e-mail: rodo@elektrobudowa.pl,
• telefonicznie: 32 25 90 100 w godzinach 9 -15 w dni robocze,
• lub listownie na adres: ELEKTROBUDOWA SA, ul. Porcelanowa 12, 40-248 Katowice.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane wyłącznie w celu wysłania pełnej informacji na temat produktu, a w razie wyrażenia zgody w celu komunikacji i wysyłania informacji marketingowej w zakresie innych produktów oraz usług świadczonych przez ELEKTROBUDOWĘ SA (art. 6, ust. 1 lit. a).

Dane osobowe będą przechowywanie do czasu wysłania pełnej informacji na temat produktu, a w razie wyrażenia zgody do wysyłania informacji o produktach i usługach, aż do czasu cofnięcia tej zgody.

Dane osobowe subskrybentów są udostępnione firmie IntraCOM z siedzibą w Katowicach, przy ulicy Jesionowej 9a.
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza EOG.

Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 Rozporządzenia), ich sprostowania (art. 16 Rozporządzenia), prawo do przenoszenia danych (art. 20 Rozporządzenia), a nadto w określonych w Rozporządzeniu przypadkach do usunięcia danych (art. 17 Rozporządzenia) oraz ograniczenia ich przetwarzania (art. 18 Rozporządzenia).

Zgodnie z art. 21 Rozporządzenia posiada Pan/Pani prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych. Złożenie będzie wiązało się z brakiem możliwości uwzględnienia Pani/Pana adresu e-mail w procesie rozsyłania informacji na temat produktów i usług ELEKTROBUDOWY i zostanie potraktowane jako rezygnacja z subskrypcji tych informacji.

W przypadku uznania, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Pan prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Warszawa, ul. Stawki 2.

Zgodnie z art. 7 Rozporządzenia ma Pan/Pani prawo do wycofania zgody na przetwarzanie udostępnionych danych osobowych. Wycofanie zgody polega na wysłaniu wiadomości e-mail i wpisaniu w jej temacie informacji „Wycofanie zgody na przetwarzanie udostępnionych danych osobowych”.
* pola wymagane

Inne nasze produkty

Kabina operatorska typu: KO-1, KO-2 Kabina operatorska typu: KO-1, KO-2
Kabina operatorska typu: KO-1, KO-2
Retrofit typu D-20 Retrofit typu D-20
Retrofit typu D-20
Stacja kontenerowa typu SKP Stacja kontenerowa typu SKP
Stacja kontenerowa typu SKP
Obudowa transformatora typu NGW K-17E Obudowa transformatora typu NGW K-17E
Obudowa transformatora typu NGW K-17E
do góry