Kompleksowe Instalacje Elektroenergetyczne

Strona główna/Oferta/Kompleksowe Instalacje Elektroenergetyczne

Projektowanie kompleksowych instalacji elektroenergetycznych

Oferujemy kompleksową usługę związaną z opracowaniem dokumentacji koncepcyjnej, projektowej, kosztorysowej i formalno-prawnej w zakresie proponowanej oferty produktowej i usługowej, dostosowanej pod indywidualne potrzeby każdego Klienta.

Zarządzanie projektem dla energetyki i budownictwa

Inwestycje realizowane w przemyśle, energetyce oraz budownictwie wymagają szerokiej wiedzy z zakresu zarzadzania projektami.
ELEKTROBUDOWA SA posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami w zakresie instalacji elektrycznych oraz systemów automatyki uwzględniając realizację:

 • Założonego budżetu, terminowości i jakości prac;
 • Nadzoru autorskiego;
 • Nadzoru nad dokumentami budowy;
 • Kierowania organizacją prac na wszystkich etapach projektu;
 • Zamówień materiałów;
 • Kontraktacji podwykonawców;
 • Organizacji montażu instalacji elektrycznych;
 • Zarządzania podległymi pracownikami i podwykonawcami;
 • Nadzoru BHP.

Kompleksowy montaż instalacji elektroenergetycznych nN, SN, WN i AKPiA

ELEKTROBUDOWA SA obecna jest ze swoimi wyrobami oraz pełnym zakresem usług elektromontażowych na nowych, rozbudowywanych, remontowanych i modernizowanych obiektach energetyki zawodowej i przemysłowej.

Posiadamy bogate doświadczenia w segmentach wytwarzania, przesyłu i dystrybucji energii. Dzięki stopniowemu rozszerzaniu kręgu swoich zainteresowań na różne gałęzie przemysłu, m.in. wydobywczego, metalurgicznego, chemicznego, sektora publicznego i transportowego, a jednocześnie zwiększaniu i urozmaicaniu wachlarza oferowanych usług i produktów, staliśmy się kompleksowym wykonawcą usług budowlano-montażowych dla potrzeb inwestorów krajowych i zagranicznych.

Wieloletnie doświadczenie w wykonawstwie, posiadanie własnych produktów umożliwia nam dostosowanie oferty do wysokich wymagań Klientów.

Kompletacja dostaw materiałów i urządzeń

Kompleksowa realizacja instalacji elektroenergetycznych nN, SN, WN i AKPiA uzupełniona jest przez ELEKTROBUDOWĘ SA ofertą własnych produktów, a także innych światowej klasy producentów, w zależności od zakresu i specyfiki realizowanego projektu.

Bazując na wieloletnich doświadczeniach w kooperacji z producentami urządzeń i elementów instalacji elektroenergetycznych oferujemy naszym Klientom zawsze sprawdzone rozwiązania.

Pomiary pomontażowe, rozruch, przekazanie do eksploatacji

 • pomiary pomontażowe oraz okresowe dla instalacji i urządzeń nN, w tym pomiary stanu izolacji, próby napięciowe, pomiary ochrony przeciwporażeniowej, pomiary parametrów elektrycznych urządzeń, próby funkcjonalne,
 • pomiary pomontażowe oraz okresowe dla instalacji i urządzeń SN, w tym pomiary stanu izolacji, próby napięciowe, pomiary przy wymuszeniach wartości pierwotnych, pomiary ochrony przeciwporażeniowej, pomiary parametrów elektrycznych urządzeń, próby funkcjonalne,
 • pomiary pomontażowe oraz okresowe dla instalacji i urządzeń WN, w tym pomiary stanu izolacji, pomiary przy wymuszeniach wartości pierwotnych, pomiary ochrony przeciwporażeniowej, pomiary parametrów elektrycznych urządzeń, próby funkcjonalne,
 • pomiary pomontażowe oraz okresowe dla instalacji uziemiających oraz odgromowych,
 • konfiguracja oraz sprawdzenia elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej,
 • próby funkcjonalne pól rozdzielnic oraz układów rozdzielnic nN, SN i WN,
 • uruchomienia i rozruchy instalacji elektrycznych, w szczególności ocena instalacji i urządzeń pod kątem możliwości pierwszego uruchomienia, opracowywanie planów i programów rozruchów, prowadzenie lub uczestnictwo w próbach rozruchowych, przeprowadzanie ruchów próbnych urządzeń, ocena wyników prób ruchowych, korygowanie ustawień automatyk z uwzględnieniem stanów rzeczywistego obciążenia, przekazywanie obiektów do eksploatacji,
 • badanie linii kablowych nN oraz SN, a także badania diagnostyczne,
 • prowadzenie eksploatacji urządzeń energetycznych w zakresie elektrycznym,
 • przeglądy okresowe instalacji i urządzeń nN, SN, WN,
 • pomiary urządzeń oraz aparatury elektrycznej takiej jak przekładniki, wyłączniki, transformatory o różnych poziomach napięć i prądów,
 • doradztwo techniczne,
 • wzorcowanie urządzeń pomiarowych,
 • prowadzenie przeglądów i serwisu urządzeń produkcji własnej.

Prowadzenie eksploatacji obiektów OZE

Nasza oferta obejmuje kompleksową eksploatację sieci i urządzeń elektroenergetycznych nN, SN oraz WN wraz z pozostałą infrastrukturą Farm Wiatrowych:

 • Czynności eksploatacyjne linii kablowych SN,
 • Czynności eksploatacyjne linii kablowych WN,
 • Czynności eksploatacyjne Stacji Abonenckiej,
 • Ochrona mienia Farmy Wiatrowej,
 • Utrzymanie dróg dojazdowych oraz placów montażowych dla Farmy Wiatrowej,
 • Utrzymanie terenów zielonych, a w szczególności prowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych terenów zielonych,
 • Utrzymanie istniejącego oznakowania dróg dojazdowych, placów montażowych na terenie Farmy Wiatrowej,
 • Dokonywanie podstawowej kontroli stanu pracy urządzeń telekomunikacyjnych;
 • Wykonywanie czynności ruchowych na Stacji abonenckiej zgodnie z Instrukcją Współpracy Ruchowej zawartej pomiędzy Zamawiającym, a Operatorem Sieci Przesyłowej,
 • Zapewnienie bezobsługowości pracy Stacji Abonenckiej WN/SN,
 • Prowadzenie i aktualizacja założonych przez Zamawiającego książek obiektów w okresie obowiązywania Umowy dla farmy wiatrowej w ramach polityki remontowej przeglądów  rocznych i okresowych,
 • Przygotowanie oraz uzgodnienia z Zamawiającym dokumentacji, w tym Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy Farmy Wiatrowej, Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla Farmy Wiatrowej,
 • Wykonanie napraw konserwacyjnych oraz remontów awaryjnych Urządzeń,
 • Prowadzenie książek konserwacyjnych urządzeń dźwignicowych oraz badań zgodnie z wymaganiami UDT.

 

Kategoria: powiązane pliki [5]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf OGÓLNE WARUNKI UMÓW O ROBOTY BUDOWLANE ELEKTROBUDOWY SA ODDZIAŁ REALIZACJI PROJEKTÓW 341.53KB Plik: OGÓLNE WARUNKI UMÓW O ROBOTY BUDOWLANE ELEKTROBUDOWY SA ODDZIAŁ REALIZACJI PROJEKTÓW
pdf SZCZEGÓLNE WARUNKI UMÓW O ROBOTY BUDOWLANE ELEKTROBUDOWY SA ODDZIAŁ REALIZACJI PROJEKTÓW 166.79KB Plik: SZCZEGÓLNE WARUNKI UMÓW O ROBOTY BUDOWLANE ELEKTROBUDOWY SA ODDZIAŁ REALIZACJI PROJEKTÓW
pdf Załącznik nr 1 - Instrukcja dla podwykonawców 311.03KB Plik: Załącznik nr 1 - Instrukcja dla podwykonawców
pdf Załącznik nr 2 - Polityka ZSZ 598.87KB Plik: Załącznik nr 2 - Polityka ZSZ
pdf Załącznik nr 3 - Oświadczenie 163.69KB Plik: Załącznik nr 3 - Oświadczenie
do góry