Kompleksowe Instalacje Elektroenergetyczne

Strona główna/Oferta/Kompleksowe Instalacje Elektroenergetyczne

ELEKTROBUDOWA realizuje kompleksowe instalacje elektroenergetyczne w zakresie projektowania, zarządzania projektem, kompletacji dostaw materiałów i urządzeń (w tym własnych urządzeń produkowanych w krajowych zakładach produkcyjnych), montażu instalacji elektroenergetycznych nN, SN i WN oraz montażu instalacji AKPiA, testów i pomiarów pomontażowych, rozruchu, przekazania do eksploatacji oraz prowadzenia eksploatacji instalacji elektroenergetycznych.

Projektowanie kompleksowych instalacji elektroenergetycznych

Oferta obejmuje opracowanie dokumentacji koncepcyjnej, projektowej, kosztorysowej i formalno-prawnej dla niemal wszystkich nowobudowanych, modernizowanych i remontowanych obiektów dostosowanej do rodzaju i charakteru obiektu.

W Grupie Kapitałowej ELEKTROBUDOWY zatrudnionych jest ponad 80 projektantów.

Zarządzanie projektem dla energetyki i budownictwa

Inwestycje realizowane w energetyce i przemyśle ze względu na skalę i poziom skomplikowania wymagają szerokiej wiedzy z zakresu zarządzania projektami.

ELEKTROBUDOWA posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami w zakresie instalacji elektroenergetycznych oraz systemów automatyki.

Spółka zatrudnia ponad 160 project managerów (w tym blisko 80 kierowników robót, kilkunastu kierowników kontraktu, kierowników projektu, kierowników budowy oraz ponad 50 inżynierów budowy) przygotowanych do swej roli poprzez odpowiednie wykształcenie, w tym z dziedziny zarządzania projektami oraz wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami na licznych budowach w kraju i zagranicą.

Kompletacja dostaw materiałów i urządzeń

Realizujemy dostawy z własnych, krajowych zakładów produkcyjnych, jak również zewnętrznych dostawców, w tym z zagranicy.

Montaż instalacji elektroenergetycznych nN, SN, WN i AKPiA

Posiadamy bogate doświadczenia w prowadzeniu prac montażowych.
Dysponujemy niepowtarzalnym w kraju potencjałem montażowym.
Zatrudniamy ok. 80-ciu kierowników robót i kilkuset wysoko wykwalifikowanych montażystów: monterów, elektryków i spawaczy.

 

Testy i pomiary pomontażowe, rozruch, przekazanie do eksploatacji

Specjalizujemy się w przeprowadzaniu testów i pomiarów pomontażowych. Wykonujemy rozruch instalacji oraz bierzemy udział w rozruchach kompletnych obiektów.
Zatrudniamy ponad 90-ciu wysoko wykwalifikowanych pomiarowców.

Oferujemy:

 • pomiary pomontażowe oraz okresowe dla instalacji i urządzeń nN, w tym pomiary stanu izolacji, próby napięciowe, pomiary ochrony przeciwporażeniowej, pomiary parametrów elektrycznych urządzeń, próby funkcjonalne,
 • pomiary pomontażowe oraz okresowe dla instalacji i urządzeń SN, w tym pomiary stanu izolacji, próby napięciowe, pomiary przy wymuszeniach wartości pierwotnych, pomiary ochrony przeciwporażeniowej, pomiary parametrów elektrycznych urządzeń, próby funkcjonalne,
 • pomiary pomontażowe oraz okresowe dla instalacji i urządzeń WN, w tym pomiary stanu izolacji, pomiary przy wymuszeniach wartości pierwotnych, pomiary ochrony przeciwporażeniowej, pomiary parametrów elektrycznych urządzeń, próby funkcjonalne,
 • pomiary pomontażowe oraz okresowe dla instalacji uziemiających oraz odgromowych,
 • konfiguracja oraz sprawdzenia elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej,
 • próby funkcjonalne pól rozdzielnic oraz układów rozdzielnic nN, SN i WN,
 •   uruchomienia i rozruchy instalacji elektrycznych, w szczególności ocena instalacji i urządzeń pod kątem możliwości pierwszego uruchomienia, opracowywanie planów i programów rozruchów, prowadzenie lub uczestnictwo w próbach rozruchowych, przeprowadzanie ruchów próbnych urządzeń, ocena wyników prób ruchowych, korygowanie ustawień automatyk z uwzględnieniem stanów rzeczywistego obciążenia, przekazywanie obiektów do eksploatacji,
 • badanie linii kablowych nN oraz SN, a także badania diagnostyczne,
 • prowadzenie eksploatacji urządzeń energetycznych w zakresie elektrycznym,
 • przeglądy okresowe instalacji i urządzeń nN, SN, WN,
 • pomiary urządzeń oraz aparatury elektrycznej takiej jak przekładniki, wyłączniki, transformatory o różnych poziomach napięć i prądów,
 • doradztwo techniczne,
 • wzorcowanie urządzeń pomiarowych,
 • prowadzenie przeglądów i serwisu urządzeń produkcji własnej.

Prowadzenie eksploatacji obiektów OZE

Oferujemy prowadzenie eksploatacji instalacji elektroenergetycznych i automatyki na różnorodnych obiektach.
Zakres prowadzonej eksploatacji wymaga każdorazowo indywidualnych uzgodnień.
Przykładowo kompleksowa eksploatacja sieci i urządzeń elektroenergetycznych nN, SN oraz WN wraz z pozostałą infrastrukturą Farm Wiatrowych obejmuje zakres:

 • Czynności eksploatacyjne linii kablowych SN,
 • Czynności eksploatacyjne linii kablowych WN,
 • Czynności eksploatacyjne Stacji Abonenckiej,
 • Ochrona mienia Farmy Wiatrowej,
 • Utrzymanie dróg dojazdowych oraz placów montażowych dla Farmy Wiatrowej,
 • Utrzymanie terenów zielonych, a w szczególności prowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych terenów zielonych,
 • Utrzymanie istniejącego oznakowania dróg dojazdowych, placów montażowych na terenie Farmy Wiatrowej,
 • Dokonywanie podstawowej kontroli stanu pracy urządzeń telekomunikacyjnych;
 • Wykonywanie czynności ruchowych na Stacji abonenckiej zgodnie z Instrukcją Współpracy Ruchowej zawartej pomiędzy Zamawiającym, a Operatorem Sieci Przesyłowej,
 • Zapewnienie bezobsługowości pracy Stacji Abonenckiej WN/SN,
 • Prowadzenie i aktualizacja założonych przez Zamawiającego książek obiektów w okresie obowiązywania Umowy dla farmy wiatrowej w ramach polityki remontowej przeglądów  rocznych i okresowych,
 • Przygotowanie oraz uzgodnienia z Zamawiającym dokumentacji, w tym Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy Farmy Wiatrowej, Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla Farmy Wiatrowej,
 • Wykonanie napraw konserwacyjnych oraz remontów awaryjnych Urządzeń,
 • Prowadzenie książek konserwacyjnych urządzeń dźwignicowych oraz badań zgodnie z wymaganiami UDT.

 

Kategoria: powiązane pliki [5]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf OGÓLNE WARUNKI UMÓW O ROBOTY BUDOWLANE ELEKTROBUDOWY SA ODDZIAŁ REALIZACJI PROJEKTÓW 774.62KB Plik: OGÓLNE WARUNKI UMÓW O ROBOTY BUDOWLANE ELEKTROBUDOWY SA ODDZIAŁ REALIZACJI PROJEKTÓW
pdf SZCZEGÓLNE WARUNKI UMÓW O ROBOTY BUDOWLANE ELEKTROBUDOWY SA ODDZIAŁ REALIZACJI PROJEKTÓW 166.79KB Plik: SZCZEGÓLNE WARUNKI UMÓW O ROBOTY BUDOWLANE ELEKTROBUDOWY SA ODDZIAŁ REALIZACJI PROJEKTÓW
pdf Załącznik nr 1 - Instrukcja dla podwykonawców 609.57KB Plik: Załącznik nr 1 - Instrukcja dla podwykonawców
pdf Załącznik nr 2 - Polityka ZSZ 598.87KB Plik: Załącznik nr 2 - Polityka ZSZ
pdf Załącznik nr 3 - Oświadczenie 163.69KB Plik: Załącznik nr 3 - Oświadczenie
do góry