Ogólna klauzula informacyjna

Strona główna/Ogólna klauzula informacyjna

Administratorem podanych danych osobowych jest: ELEKTROBUDOWA Spółka Akcyjna, z siedzibą w Katowicach, przy ulicy Porcelanowej 12.

W sprawach dotyczących przetwarzania w ELEKTROBUDOWIE danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem można się kontaktować w następujący sposób:

  • przez e-mail: rodo@elektrobudowa.pl,
  • telefonicznie: 32 25 90 100, w godzinach 9 -15 w dni robocze,
  • lub listownie na adres: ELEKTROBUDOWA SA, ul. Porcelanowa 12, 40-248 Katowice.

Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu cofnięcia zgody lub przez okres 5 lat po zrealizowaniu uzasadnionych interesów administratora, m. in w związku z:

  • prowadzonymi postępowaniami przetargowymi,
  • działaniami marketingowymi,
  • umowami realizowanymi w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,
  • realizacją przez administratora obowiązków informacyjnych jako spółki publicznej notowanej na GPW,
  • realizacją innych obowiązków wynikających z przepisów prawa regulujących obrót gospodarczy,
  • realizacją innych celów związanych z działalnością gospodarczą,
  • innych celów związanych z działalnością administratora.

Dane osobowe mogą być udostępniane kontrahentom, klientom, innym podmiotom gospodarczym, podmiotom rynku kapitałowego, urzędom i organom administracji publicznej, innym podmiotom jednostkom organizacyjnym i osobom fizycznym, jeżeli wymaga tego realizacja celu, dla którego zostały pozyskane.
W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą administratora dane mogą być w uzasadnionych przypadkach przekazywane poza EOG.

Posiada Pan/Pani prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 Rozporządzenia), ich sprostowania (art. 16 Rozporządzenia), prawo do przenoszenia danych (art. 20 Rozporządzenia), a nadto w określonych w Rozporządzeniu przypadkach do usunięcia danych (art. 17 Rozporządzenia) oraz ograniczenia ich przetwarzania (art. 18 Rozporządzenia).

Zgodnie z art. 21 Rozporządzenia posiada Pan/Pani prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych. W uzasadnionym przypadku wniesienia sprzeciwu jego złożenie będzie wiązało się z brakiem możliwości przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

W przypadku uznania, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Pan prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Warszawa ul. Stawki 2.

Zgodnie z art. 7 Rozporządzenia ma Pan/Pani prawo do wycofania zgody na przetwarzanie udostępnionych danych osobowych. Wycofanie zgody polega na skierowaniu do ELEKTROBUDOWY wiadomości w formie papierowej lub elektronicznej, analogicznie do tego w jaki sposób została przez Pan/Panią udzielona, z wyraźnym wskazaniem w treści dokumentu informacji o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i wskazania celu w jakim została udzielona.

do góry