Klauzula RODO - Informacja dla Inwestorów

Strona główna/Klauzula RODO - Informacja dla Inwestorów

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Spółkę ELEKTROBUDOWA S.A. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Porcelanowej 12, moich danych osobowych w celu komunikacji i otrzymywania informacji w zakresie relacji inwestorskich dotyczących ELEKTROBUDOWY SA.

Klauzula informacyjna dla osoby wyrażającej zgodę na przetwarzanie danych osobowych
w związku z przesyłaniem informacji dla inwestorów

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

Administratorem podanych danych osobowych jest: ELEKTROBUDOWA Spółka Akcyjna, z siedzibą w Katowicach, przy ulicy Porcelanowej 12.

ELEKTROBUDOWA SA powołała osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych, do której kontakt listowny na adres administratora, telefoniczny pod nr 32 25 90 100 w godzinach 9.00-15.00, e-mail:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane wyłącznie w celu wysyłania informacji w zakresie relacji inwestorskich dotyczących ELEKTROBUDOWY SA.

Dane osobowe będą przechowywane do czasu ostatecznego załatwienia sprawy, przesłania wszystkich informacji.

Dane osobowe subskrybentów są udostępnione firmie IntraCOM.pl z siedzibą w Katowicach, przy ulicy Jesionowej 9a.

Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 Rozporządzenia), ich sprostowania (art. 16 Rozporządzenia), prawo do przenoszenia danych (art. 20 Rozporządzenia), a nadto w określonych w Rozporządzeniu przypadkach do usunięcia danych (art. 17 Rozporządzenia) oraz ograniczenia ich przetwarzania (art. 18 Rozporządzenia). 

Zgodnie z art. 21 Rozporządzenia posiada Pan/Pani prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych. Złożenie będzie wiązało się z brakiem możliwości uwzględnienia Pani/Pana adresu e-mail w procesie rozsyłania newslettera firmowego ELEKTROBUDOWY i zostanie potraktowane jako rezygnacja z subskrypcji newslettera firmowego ELEKTROBUDOWY.

W przypadku uznania, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Pan prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, tj. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Warszawa, ul. Stawki 2.

Zgodnie z art. 7 Rozporządzenia ma Pan/Pani prawo do wycofania zgody na przetwarzanie udostępnionych danych osobowych. Wycofanie zgody polega na wysłaniu wiadomości e-mail i wpisaniu w jej temacie informacji „Wycofanie zgody na przetwarzanie udostępnionych danych osobowych”.

do góry