Kontakt

Strona główna/Kontakt

ELEKTROBUDOWA Spółka Akcyjna w upadłości

Biuro Spółki ELEKTROBUDOWA SASiedziba Spółki:

ul. Porcelanowa 19
40-246 Katowice
tel. +48 32 6019010

e-mail: 

Ogólna klauzula informacyjna

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym, Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w którym przechowywana jest dokumentacja Spółki;

numer KRS 0000074725
numer NIP 634-01-35-506
numer BDO 000000301

Kapitał zakładowy: 10 003 290,00 zł (dzieli się na 4.747.608 akcji o wartości nominalnej 2,00 zł każda)
Kapitał wpłacony: 10 003 290,00 zł 

 

 
do góry