Kontakt

Strona główna/Kontakt

ELEKTROBUDOWA Spółka Akcyjna

Biuro Spółki ELEKTROBUDOWA SAul. Porcelanowa 12,
40-246 Katowice
tel. + 48 32 25 90 100,
fax + 48 32 20 52 760
e-mail: elektrobudowa@elektrobudowa.pl

Wysyłając e-mail, akceptujesz warunki (RODO)

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym, Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w którym przechowywana jest dokumentacja Spółki;

numer KRS 0000074725
numer NIP 634-01-35-506
numer BDO 000000301

Kapitał zakładowy: 10 003 290,00 zł (dzieli się na 4.747.608 akcji o wartości nominalnej 2,00 zł każda)
Kapitał wpłacony: 10 003 290,00 zł

 

Sprawdź na mapie

 

 

Oddział Produkcji
Oddział Produkcji
Oddział Realizacji Projektów
Oddział Realizacji Projektów
do góry