Współpraca z uczelniami wyższymi i szkołami średnimi

Strona główna/Kariera /Praktykanci i stażyści/Współpraca z uczelniami wyższymi i szkołami średnimi

Współpraca z uczelniami wyższymi i szkołami średnimi

Mając na uwadze aktywne działanie na rzecz rozwoju nauki i techniki ELEKTROBUDOWA SA zawarła porozumienia dotyczące współpracy naukowej i dydaktycznej z następującymi uczelniami wyższymi i szkołami średnimi: 

 • Powiatowy Zespół Szkół w Bieruniu
 • Technikum Energetyczne w Jaworznie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
 • Politechnika Śląska w Gliwicach
 • Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

01.04.2016r.  - porozumienie zawarte pomiędzy Powiatowym Zespołem Szkół w Bieruniu a ELEKTROBUDOWĄ SA. 

Celem porozumienia jest współpraca obydwu podmiotów m.in. w zakresie:Logo PZS w Bieruniu

 • Wzajemnego prezentowania i propagowania osiągnięć
 • Realizowania praktyk zawodowych w jednostkach organizacyjnych ELEKTROBUDOWY SA
 • Współdziałania dotyczącego zatrudnienia absolwentów
 • Współpracy w zakresie udoskonalania programów edukacyjnych
 • Organizowanie i uczestnictwo w kursach doskonalenia zawodowego i innych kursach, specjalistycznych
 • Prowadzenie wspólnych projektów o charakterze naukowo - badawczym

24.06.2016r.  - porozumienie zawarte pomiędzy Technikum Energetycznym w Jaworznie a ELEKTROBUDOWĄ SA. 

Celem porozumienia jest współpraca obydwu podmiotów m.in. w zakresie:Logo Technikum Energetyczne w Jaworznie

 • Wzajemnego prezentowania i propagowania osiągnięć
 • Realizowania praktyk zawodowych w jednostkach organizacyjnych ELEKTROBUDOWY SA
 • Współdziałania dotyczącego zatrudnienia absolwentów
 • Współpracy w zakresie udoskonalania programów edukacyjnych
 • Prowadzenia niektórych zajęć dydaktycznych przez przedstawicieli ELEKTROBUDOWY SA 
 • Organizowania i uczestnictwa w kursach doskonalenia zawodowego

12.03.2015r.  - porozumienie zawarte pomiędzy Wydziałem Pedagogiki i Psychologii Uniwersystetu Śląskiego w Katowicach a ELEKTROBUDOWĄ SA.

Celem porozumienia jest współpraca obydwu podmiotów w zakresie:Logo UŚ w Katowicach

 • Organizacji praktyk i staży dla studentów kierunku „Zarządzania Zasobami Ludzkimi"
 • Udziału pracowników ELEKTROBUDOWY SA w prowadzeniu prac projektowych, zajęć warsztatowych  i innych form dydaktycznych na wyżej wymienionym kierunku

25.01.2007r.  - porozumienie zawarte pomiędzy Wydziałem Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie a ELEKTROBUDOWĄ SA. 

Logo AGHCelem porozumienia jest aktywne wspieranie kształtowania kariery zawodowej studentów oraz absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej. W ramach porozumienia strony ustaliły następujące cele działania:

 • Uzgadnianie programów praktyk i staży studenckich
 • Wzajemne prezentowanie i propagowanie osiągnięć
 • Współdziałanie dotyczące zatrudniania absolwentów.

11.09.2006r.  - porozumienie zawarte pomiędzy Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową a ELEKTROBUDOWĄ SA. 

Logo Górnośląskiej Wyższej Szkoły HandlowejCelem porozumienia jest współpraca obydwu podmiotów w zakresie:

 • Programu Wspierania Praktyk
 • Programu Kontraktów Studenckich
 • Rekrutacji i selekcji absolwentów i studentów
 • Praktyk zawodowych i dyplomowych

01.02.2006r.  - porozumienie zawarte pomiędzy Politechniką Śląską w Gliwicach a ELEKTROBUDOWĄ SA. 

Logo Politechnika ŚląskaCelem porozumienia jest aktywne wspieranie kształtowania kariery zawodowej studentów oraz absolwentów Politechniki Śląskiej. W ramach porozumienia strony ustaliły następujące cele działania:

 • Uzgadnianie programów praktyk i staży studenckich
 • Wzajemne prezentowanie i propagowanie osiągnięć
 • Współdziałanie dotyczące zatrudniania absolwentów

 

do góry