Proces rekrutacji

Strona główna/Kariera /Proces rekrutacji

Etap I - Aplikacja on-line

Nasze oferty pracy dostępne są na stronie internetowej ELEKTROBUDOWY SA, w prasie oraz na portalach internetowych. Pierwszym etapem rekrutacji jest przesłanie aplikacji poprzez wypełnienie formularza aplikacyjnego:

  • w odpowiedzi na konkretne ogłoszenie - link do formularza znajduje się na dole każdej oferty pracy,
  • gdy obecnie nie poszukujemy kandydata o Twoim profilu zawodowym, a chcesz, by Twoja aplikacja znalazła się w naszej bazie danych, wypełnij ogólny formularz aplikacyjny:

Etap II - Rozmowa kwalifikacyjna, testy

Na podstawie analizy CV i wypełnionego formularza aplikacyjnego wybrani kandydaci są zapraszani na rozmowę kwalifikacyjną. Wybieramy tylko te osoby, których kwalifikacje są najbardziej zbieżne z przedstawionymi w ofercie wymaganiami.

Pierwsza rozmowa odbywa się z pracownikiem Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi, który będzie chciał poznać Twoje doświadczenie zawodowe, wykształcenie, umiejętności i predyspozycje, a także oczekiwania wobec naszej firmy i powody, dla których interesujesz się danym stanowiskiem.

Oprócz wywiadu na tym etapie wykorzystujemy testy merytoryczne, kwestionariusze osobowości oraz sprawdzamy poziom znajomości języków obcych.

Etap III - Indywidualne spotkania z menedżerami

Kolejnym etapem jest spotkanie z przyszłym przełożonym (w przypadku stanowisk kierowniczych - także z Dyrektorem Zarządzania Zasobami Ludzkimi), które pozwoli na poznanie wzajemnych oczekiwań i warunków pracy.

Na podstawie tej rozmowy zapadnie decyzja o podjęciu ewentualnej współpracy.

do góry