Praktyki "Pod napięciem"

Praktyki "Pod napięciem" - specjalny program praktyk w Dziale Pomiarów i Rozruchu lub w Biurze Budowy

Do udziału w programie praktyk "Pod napięciem" zapraszamy studentów ostatnich lat  Wydziału Elektrycznego i pokrewnych.

Co oferujemy naszym praktykantom?

 • płatne praktyki w okresie lipiec - wrzesień. Jeśli interesuje Cię inny termin zaznacz tę informację w formularzu aplikacyjnym
 • umowę o praktykę podpisujemy na okres 2 lub 3 miesięcy
 • praktyki w Dziale Pomiarów i Rozruchu / Biurze Budowy w wybranej lokalizacji
 • opiekuna, który wspiera praktykanta we wdrożeniu do pracy i wykonywaniu powierzonych obowiązków
 • indywidualny Harmonogram Praktyk z wyznaczonymi zadaniami

Zadania praktykanta:

 • zapoznanie się z obiektem budowy i dokumentacją projektu
 • obsługa urządzeń kontrolno - pomiarowych
 • wykonywanie drobnych prac w zakresie pomiarów ochrony przeciwporażeniowej
 • dbałość o zgodność wykonania układów elektrycznych z dokumentacją projektową
 • zapoznanie się i przestrzeganie zasad bezpiecznej pracy przy instalacjach elektroenergetycznych
 • realizacja Harmonogramu Praktyk (indywidualny zakres obowiązków wynikający z zaawansowania prac na Kontrakcie)

Czego oczekujemy od praktykantów?

 • statusu studenta ostatnich lat Wydziału Elektrycznego i pokrewnych
 • uprawnień SEP do 1kV
 • zaangażowania i sumienności
 • umiejętności pracy w grupie
 • znajomości języków obcych (angielski, niemiecki)

Jakie korzyści daje udział w programie praktyk?

 • zapoznanie się ze specyfiką pracy
 • doświadczenie zawodowe w pracach kontrolno - pomiarowych
 • możliwość stałego zatrudnienia
 • możliwość napisania pracy dyplomowej we współpracy z firmą

Etapy procesu  rekrutacyjnego:

 1. przesłanie aplikacji on-line poprzez formularz aplikacyjny
 2. rozmowa kwalifikacyjna z pracownikiem Działu HR i Kierownikiem Sekcji Pomiarów i Rozruchu
 3. test wiedzy
 4. spotkanie z Kierownikiem Kontraktu
 5. informacja zwrotna przekazywana mailowo lub telefonicznie
do góry