Poznaj naszych praktykantów

Strona główna/Kariera /Praktykanci i stażyści/Poznaj naszych praktykantów

RAFAŁ GWÓŹDŹ

Jestem studentem Elektrotechniki na Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie. Brałem udział w programie praktyk letnich "Pod napięciem" 2015. Obecnie jestem zatrudniony na 1/2 etatu na stanowisku Asystenta Pomiarów i Rozruchu na Kontrakcie w Rybniku.

Rafał GwóźdźZdecydowałem się na udział w programie praktyki "Pod napięciem", ponieważ… uczestniczyłem w wykładzie prowadzonym przez przedstawicieli firmy Elektrobudowa na mojej uczelni.

Warto odbyć praktykę w Elektrobudowie ze względu na… możliwość zdobycia praktycznego doświadczenia w obszarze elektroenergetyki.

Największym wyzwaniem było dla mnie… zaprogramowanie zespołu automatyki zabezpieczeniowej i sterowniczej. Nie ukrywam, że początkowo dużym wyzwaniem było dla mnie przyzwyczajenie się do pracy w pobliżu urządzeń pod wysokim napięciem.

Zainteresowanym praktykami w Elektrobudowie radzę… przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej, nie stresować się i dobrze wykorzystać możliwości, jakie daje udział w wakacyjnych praktykach pod napięciem.

Podczas praktyk nauczyłem się… pracy w prężnie działającym zespole elektryków.

PIOTR ŚMIETANA

Jestem studentem Elektrotechniki na Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie. Uczestniczyłem w programie praktyk letnich "Pod napięciem" 2015. Początkowo pracowałem jako Inżynier Budowy na Kontrakcie w Krakowie, teraz aktualnię pracuję w Skawinie.

Piotr ŚmietanaZdecydowałem się na udział w programie praktyki "Pod napięciem", ponieważ... umożliwiały doskonały start kariery zawodowej. Jeszcze w trakcie studiów, dały mi szansę stałego zatrudnienia.

Warto odbyć praktykę w Elektrobudowie ze względu na to, że... nie będziecie tutaj parzyć kawy, czy stać nad kserem..., tylko poprzez powierzane obowiązki sprawdzicie w działaniu swoją wiedzę! Do moich obowiązków należało koordynowanie i nadzór prac prowadzonych na budowie przez podwykonawców, rozwiązywanie problemów pojawiających się podczas budowy, współpraca z zespołem EB, uczestnictwo w naradach wewnętrznych, inwestorskich oraz z biurem projektowym, sporządzanie zapytań ofertowych i kontakt z dostawcami od strony technicznej, a także dokonywanie zamówień i prowadzenie wszelkiego rodzaju dokumentacji etc.

Największym wyzwaniem było dla mnie... przełamanie granicy pomiędzy świeżo upieczonym inżynierem, a doświadczonymi specjalistami od strony podwykonawców.  Myślałem -  'Jak z tak skromną wiedzą, mam prowadzić nadzór nad kilkudziesięcioletnimi fachowcami?’
Już po pierwszym kontakcie okazało się, że moje obawy są bezpodstawne. Każdy skory do pomocy i współpracy, traktując młodego studenciaka, jak równego sobie.

Zainteresowanym praktykami w Elektrobudowie... radzę, jak najszybciej wysłać aplikacje i łapać doświadczenie! Nie traćcie czasu!

Podczas praktyk zdobyłem wiedzę... z wielu branż takich jak: technologia, automatyka, elektryka czy budownictwo.

PATRYK BOHATYREWICZ

Jestem studentem Elektrotechniki na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie. Uczestniczyłem w programie praktyk letnich "Pod napięciem" 2015 na Kontrakcie w Gryfinie.

W grudniu 2016 roku rozpocząłem pracę na stanowisku Asystenta Pomiarów i Rozruchu na Kontrakcie Dolna Odra w Gryfinie.

Patryk BohatyrewiczZdecydowałem się na udział w programie praktyki "Pod napięciem", ponieważ… wziąłem udział w spotkaniu organizowanym przez Elektrobudowę na Wydziale Elektrycznym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Sposób przeprowadzenia tego spotkania przekonał mnie do tego, aby zaaplikować.
  
Warto odbyć praktykę w Elektrobudowie ze względu na… szeroki zakres działalności, możliwość usystematyzowania wiedzy teoretycznej z zakresu pomiarów (lub wdrożenie w czynności praktyczne) oraz doskonałą atmosferę w grupie pomiarowej.  

Największym wyzwaniem było dla mnie… uczestniczenie w rozruchu FW Resko II. Był to pierwszy rozruch, przy którym uczestniczyłem - wyzwaniem tutaj był przede wszystkim rozmiar inwestycji w stosunku do mojej raczkującej wiedzy o rozruchu stacji energetycznych.

Zainteresowanym praktykami w Elektrobudowie radzę… bezzwłocznie zgłosić się poprzez formularz aplikacyjny na stronie Elektrobudowy. Tym, którzy się wahają, polecam uczestnictwo w spotkaniach dotyczących praktyk organizowanych przez Elektrobudowę - na pewno rozwieją mnóstwo wątpliwości.

Podczas praktyk nauczyłem się… przekładać teorię na praktykę, co jest doskonałą tranzycją między światem uniwersyteckim a środowiskiem zawodowym.

ANNA KORZYSTKA

Jestem studentką Energetyki na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Uczestniczyłam w programie praktyk letnich "Pod napięciem" 2018.

Anna Korzystka

Zdecydowałam się na udział w programie praktyki "Pod napięciem", ponieważ... zależało mi na zdobyciu praktycznych umiejętności, które faktycznie wykorzystam jako przyszły inżynier.

Warto odbyć praktykę w Elektrobudowie ze względu na... profesjonalne podejście, wspaniałą atmosferę w zespole i duże zaangażowanie przełożonych w przekazywanie wiedzy świeżym pracownikom.

Największym wyzwaniem była dla mnie... nauka poprawnego odczytywania informacji z dokumentacji, ponieważ był to mój pierwszy kontakt z tego typu projektami.

Zainteresowanym praktykami w Elektrobudowie radzę... nie zwlekać ze złożeniem CV, bo to świetny start kariery zawodowej i okazja do nauki umiejętności, które będą wymagane na każdym przyszłym stanowisku w branży. To także kontakt z doświadczonym zespołem, od którego wiele można się nauczyć.

Podczas praktyk nauczyłam się... wykonywać kompleksowe pomiary pomontażowe rozdzielnic, sprawdzać poprawne działanie zabezpieczeń oraz projektować i programować logiki zabezpieczeniowe przekaźników e2Tango oraz zabezpieczenia CZAZ-U. Poznałam procedury najczęściej wykonywanych pomiarów i rozruchów, a także jak poprawnie sporządzać protokoły z tych czynności. Oprócz tego wzmocniłam swoje umiejętności pracy zespołowej i komunikacji ze współpracownikami.  

FILIP PYZDER

Jestem studentem Energetyki na Politechnice Poznańskiej. Uczestniczyłem w programie praktyk letnich "Pod napięciem" 2018.

Filip Pyzder

Zdecydowałem się na udział w programie praktyki "Pod napięciem", ponieważ... Elektrobudowa jest jedną z bardziej rozpoznawalnych firm w branży elektroenergetycznej w Polsce i byłem przekonany, że pozwoli podnieść mi kwalifikacje oraz przełożyć teoretyczną wiedzę zdobytą na wykładach na praktykę.  


Warto odbyć praktykę w Elektrobudowie ze względu na... szeroką płaszczyznę działań firmy. Podczas praktyk miałem możliwość uczestniczenia w pomiarach elektrycznych na poziomie wysokiego, średniego, a także niskiego napięcia oraz poznać sposób konserwacji i działania urządzeń takich jak wyłączniki czy odłączniki. Po za tymi technicznymi aspektami, uczestniczyłem również przy tworzeniu  dokumentów potrzebnych do realizacji projektu oraz organizacji budowy. 

Największym wyzwaniem było dla mnie... rozróżnianie urządzeń elektrycznych, których jest naprawdę sporo, jednak dzięki pomocy innych pracowników po paru dniach nie miałem z tym już żadnego problemu. 

Zainteresowanym praktykami w Elektrobudowie radzę... nie zwlekać z wysłaniem zgłoszenia oraz nie bać się wykonywania fachowych czynności np pomiarów elektrycznych, ponieważ zawsze znajdzie się obok doświadczony pracownik, który służy pomocą.

Podczas praktyk nauczyłem się... obsługi urządzeń takich jak woltomierz czy amperomierz, przeprowadzania pomiarów izolacji przewodów, rozpoznawać urządzenia elektryczne każdego poziomu napięcia, sprawdzania ciągłości przewodów oraz wielu innych praktycznych umiejętności. 

KACPER DĄBROWSKI

Jestem studntem Elektrotechniki na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie. Uczestniczyłem w programie praktyk letnich "Pod napięciem" 2018 na Kontrakcie w Gryfinie.

Kacper DąbrowskiZdecydowałam się na udział w programie praktyki "Pod napięciem", ponieważ... szukałem firmy, w której w trakcie praktyki będę mógł uzyskać doświadczenie praktyczne.

Warto odbyć praktykę w Elektrobudowie ze względu na... możliwość zdobycia doświadczenia w dziedzinie elektroenergetyki oraz urządzeń i instalacji niskiego napięcia. 

Największym wyzwaniem było dla mnie... przełożenie wiedzy teoretycznej na praktykę. 

Zainteresowanym praktykami w Elektrobudowie radzę... wziąć udział w spotkaniach organizowanych przez firmę na uczelniach i złożyć formularz aplikacyjny na stronie internetowej.

Podczas praktyk nauczyłam się... czytać schematy, dobierać odpowiednią aparaturę pomiarową do mierzonych wielkości elektrycznych, wykonywać pomiary elektryczne oraz interpretować wyniki tych pomiarów. Ponadto utrwaliłem wiadomości z zakresu okresowych przeglądów GPZ farm wiatrowych.

PAULINA SAMEL

Jest studentką Elektrotechniki na Politechnice Gdańskiej. Uczestniczyłam w programie letnich praktyk "Pod napięciem" 2018 na Kontrakcie w Gdańsku.

Zdecydowałam się na udział w programie praktyki "Pod napięciem", ponieważ…  chciałam spróbować swoich sił robiąc coś innego niż dotychczas, wyjść poza biuro i zmierzyć się z pracą na obiektach.

Warto odbyć praktykę w Elektrobudowie ze względu na… możliwość zdobycia cennego doświadczenia podczas pracy na obiektach przemysłowych, możliwość konfrontacji wiedzy zdobytej podczas studiów z rzeczywistością oraz zmianę nastawienia, sposobu postrzegania i samego podejścia do tworzenia projektów elektrycznych jak również ich realizacji.

Największym wyzwaniem było dla mnie… przejście z bycia głównie teoretykiem w pracę praktyczną z wykorzystaniem zdobytej wcześniej wiedzy.

Zainteresowanym praktykami w Elektrobudowie radzę… nie bać się spróbować, jednak dobre przygotowanie merytoryczne ułatwia i przyspiesza wdrożenie się w realizacje zadań.

Podczas praktyk nauczyłam się… sprawdzać i przygotowywać rozdzielnice do rozruchu, wykonywać próby funkcjonalne oraz programować i testować zabezpieczenia pól rozdzielnic oraz skuteczniej pracować w zespole.

JOANNA STRAŻNIKIEWICZ

Jestem studntką Elektrotechniki na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie. Uczestniczyłam w programie praktyk letnich "Pod napięciem" 2016 na Kontrakcie w Gryfinie.

JOANNA STRAŻNIKIEWICZZdecydowałam się na udział w programie praktyki "Pod napięciem", ponieważ... ponieważ chciałam uczestniczyć w różnego rodzaju pracach elektrycznych, a firma Elektrobudowa mi to umożliwiła.

Warto odbyć praktykę w Elektrobudowie ze względu na... sprawne poruszanie się w dokumentacjach i schematach elektrycznych dotyczących pól rozdzielnic, obwodów sterowania i sygnalizacji.

Największym wyzwaniem było dla mnie... przełożenie wiedzy teoretycznej na praktykę. 

Zainteresowanym praktykami w Elektrobudowie radzę...zaaplikować, zdecydowanie warto!

Podczas praktyk nauczyłam się... od bardzo praktycznej strony wykonywać wszelkie pomiary elektryczne, jak również dowiedziałam się wiele o pracy elektrowni Dolna Odra.

KAMIL GRZEGORCZYK

Jestem studentem Zarządzania i Inżynierii Produkcji na Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie. Uczestniczyłem w programie praktyk letnich "Pod napięciem" w 2016 roku w Zakładzie Produkcji Szynoprzewodów w Tychach.

Kamil GrzegorczykZdecydowałem sie na udział w programie praktyki "Pod napięciem", ponieważ... chciałem zdobyć pierwsze doświadczenie zawodowe, a wiedziałam, że jest to możliwe, gdyż byłem na praktyce w ELEKTROBUDOWIE w Tychach w ubiegłym roku.

Warto odbyć praktykę w ELEKTROBUDOWIE ze względu na...możliwość zdobycia wiedzy i rozwoju umiejętności, które z pewnością przydadzą się na potencjalnym rynku pracy oraz profesjonalną pomoc.

Największym wyzwaniem było dla mnie...zapoznanie się i opanowanie tak dużej ilości nowej dla mnie pracy.

Zainteresowanym praktykami w Elektrobudowie radzę...żeby podjęli tę praktykę ze względu na zdobyte doświadczenie.

Podczas praktyk nauczyłem się...samodzielnie wykonywać elementy kontrukcji szynoprzewodów oraz obsługiwać urządzenia produkcyjne, takie jak: walcarka numerycznie sterowana, gilotyna, urządzenie skrawające do ukosowania, numerycznie sterowana krawędziarka.

PAWEŁ SUCHY

Jest studentem Elektrotechniki na Politechnice Śląskiej. Uczestniczyłem w programie letnich praktyk "Pod napięciem" 2016 na Kontrakcie w Rybniku.

Paweł SuchyZdecydowałem się na udział w programie praktyki "Pod napięciem", ponieważ... chciałem odbyć praktykę w renomowanym i dużym przedsiębiorstwie jakim jest Elektrobudowa, oraz zdobyć cenne doświadczenie zawodowe.

Warto odbyć praktykę w Elektrobudowie ze względu na… podejście firmy do praktykanta. Odbywając praktykę czułem się częścią zespołu oraz realizowałem powierzone mi zadania, dzięki czemu zdobyłem cenne doświadczenie. 

Największym wyzwaniem było dla mnie… realizowanie powierzonych mi zadań, a także przyzwyczajenie się do pracy w pobliżu urządzeń pod wysokim napięciem. Szczególnie podczas prac związanych z uruchomieniem rozdzielnicy 15 kV na terenie budowy w Skoczowie.

Zainteresowanym praktykami w Elektrobudowie radzę… wysłać aplikację poprzez stronę internetową oraz przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej. Warto również wziąć udział w spotkaniach dotyczących praktyk organizowanych przez Elektrobudowę na uczelniach, a także na targach pracy.

Podczas praktyk nauczyłem się… poprawnego czytania schematów, wykonywania pomiarów wysokiej klasy miernikami, zasad działania i budowy rozdzielnic, wykonywania sprawozdań, a także miałem możliwość zapoznania się z obiektem Elektrowni Rybnik od środka.

MATEUSZ DEJA

Jest studentem Elektrotechniki na Politechnice Warszawskiej. Uczestniczyłem w programie letnich praktyk "Pod napięciem" 2016 na Kontrakcie w Warszawie.

Mateusz DejdaZdecydowałem się na udział w programie praktyki "Pod napięciem", ponieważ… zależy mi na nabywaniu umiejętności i zdobywaniu doświadczenia z dziedziny elektroenergetyki oraz wykorzystaniu wiedzy zdobytej na studiach. Uznałem, że ELEKTROBUDOWA ma w związku z tym wiele do zaoferowania, co okazało się strzałem w dziesiątkę.

Warto odbyć praktykę w Elektrobudowie ze względu na… dobrą pozycję firmy na rynku, możliwości zdobycia prawdziwego doświadczenia w szeroko pojętej branży elektroenergetycznej oraz profesjonalne podejście pracowników i opiekuna do praktykanta. Z pewnością można spodziewać się również przyjemnej atmosfery w pracy.

Największym wyzwaniem było dla mnie… uczestniczenie w pracach pomiarowych rozdzielnic znajdujących się pod napięciem. Pomimo wiedzy teoretycznej i zapewnionego bezpieczeństwa pracy, rozum kazał bardzo pilnować każdego następnego działania. Jednak po kilku takich zadaniach zdecydowanie nabrałem wprawy.

Zainteresowanym praktykami w Elektrobudowie radzę… aplikować! ELEKTROBUDOWA wiele oferuje praktykantom, zdecydowanie warto skorzystać.

Podczas praktyk nauczyłem się… dokonywać wszelakich pomiarów dotyczących jakości i rozruchu rozdzielnic SN i nn. Dodatkowo biegle opanowałem umiejętność czytania dokumentacji technicznej i schematów rozdzielnic, jak i w pełni poznałem ich rzeczywistą konstrukcję.

KONRAD GAJEWSKI

Jest studentem Elektrotechniki na Politechnice Gdańskiej. Uczestniczyłem w programie letnich praktyk "Pod napięciem" 2016 na Kontrakcie w Gdańsk.

Zdecydowałem się na udział w programie praktyki "Pod napięciem", ponieważ… poszukiwałem firmy o ugruntowanej pozycji na rynku, w której mógłbym nabyć faktyczne doświadczenie, potrzebne przyszłemu inżynierowi.

Warto odbyć praktykę w Elektrobudowie ze względu na… profesjonalne podejście firmy do praktykanta, stawiane mu wyzwania i bogate zaplecze techniczno-merytoryczne.

Największym wyzwaniem było dla mnie… wdrążenie się w pracę z urządzeniami automatyki elektroenergetycznej.

Zainteresowanym praktykami w Elektrobudowie radzę… przed rozmową kwalifikacyjną odświeżyć swoją wiedzę na temat instalacji i urządzeń elektrycznych, wyspać się i przyjść z uśmiechem na ustach.

Podczas praktyk nauczyłem się… metodyki pracy i wykonywania pomiarów, biegłego użytkowania schematów elektrycznych oraz poznałem wykorzystywany sprzęt i narzędzia.

EDYTA BALUTA

Jest studentką Elektrotechniki na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Uczestniczyłam w programie letnich praktyk "Pod napięciem" 2016 na Kontrakcie w Krakowie.

Edyta BalutaZdecydowałam się na udział w programie praktyki "Pod napięciem", ponieważ… zainteresowała mnie oferta oraz indywidualny Harmonogram Praktyk umieszczony na stronie firmy. 

Warto odbyć praktykę w Elektrobudowie ze względu na… możliwość zdobycia wiedzy zarówno teoretycznej, jak i przede wszystkim praktycznej oraz rewelacyjną atmosferę panującą w zespole. Uważam, że praca tutaj to świetny start kariery zawodowej, a zdobyta tutaj wiedza na pewno zaowocuje w przyszłości.

Największym wyzwaniem było dla mnie… uczestnictwo w pomiarach i rozruchu rozdzielni SN 6 kV na obiekcie Elektrociepłowni w Krakowie ( szczególnie sprawdzenie zabezpieczeń i działań logik zabezpieczeniowych, czy próby funckjonalne sterowania pól rozdzielnicy).

Zainteresowanym praktykami w Elektrobudowie radzę…jak najszybciej złożyć aplikację poprzez formularz, a do rozmowy kwalifikacyjnej przygotować się i nie stresować.

Podczas praktyk nauczyłam się… pracy w zespole, czytania dokumentacji technicznej, wykonywania pomontażowych prób i pomiarów instalacji. Zdobyłam wiedzę z zakresu elektroenergetyki , automatyki zabezpieczeniowej. Poznałam mnóstwo technik pomiarowych , obsługi mierników i wiele innych.

ADAM KROTOWSKI

Jest studentem Elektrotechniki na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Uczestniczyłem w programie letnich praktyk "Pod napięciem" 2016 na Kontrakcie w Rybniku.

ADAM KROTOWSKIZdecydowałem się na udział w programie praktyki "Pod napięciem", ponieważ… z założenia chciałem odbywać praktyki w dużej firmie, o szerokim spektrum działania  w branży elektroenergetycznej, by tam w jakimś stopniu nabyć doświadczenia mogącego przydać się  w mojej karierze zawodowej.

Warto odbyć praktykę w Elektrobudowie ze względu na…praktyczną możliwość wykorzystania wiedzy nabytej w różnego rodzaju ośrodkach nauczania zawodowego, poszerzając ją poprzez konieczność zaadaptowania wskazań normatywnych do określonych warunków środowiskowych i specyfiki pracy danych urządzeń elektroenergetycznych.

Zainteresowanym praktykami w Elektrobudowie radzę… złożyć swój akces wraz z CV na stronie głównej firmy.

Podczas praktyk nauczyłem się… swobodnie poruszać po terenie Elektrowni Rybnik a szczególnie nowo budowanej instalacji IMOS II, ponadto nabyłem umiejętności z zakresu obsługi mierników tj. mierników impedancji pętli zwarcia, induktorowych mierników izolacji, mierników do badania wyłączników różnicowoprądowych, luksomierzy itd..Nabyłem również manualne umiejętności z zakresu budowania tras kablowych, ponadto zapoznałem się procedurą układania kabli jak również z technologią wykonywania zapór ogniowych.

PATRYK KUŹMA

Jest studentem Elektrotechniki na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Uczestniczyłem w programie letnich praktyk "Pod napięciem" 2016 na Kontrakcie w Jaworznie.

Patryk KuźmaZdecydowałem się na udział w programie praktyki "Pod napięciem", ponieważ… ELEKTROBUDOWA to firma z ponad 50 letnim doświadczeniem w branży elektrycznej realizująca największe inwestycje energetyczne w naszym kraju.

Warto odbyć praktykę w Elektrobudowie ze względu na… możliwość sprawdzenia zdobytej dotychczas wiedzy pod okiem doświadczonej kadry, która chętnie dzieli się swoją wiedzą i spostrzeżeniami. Oprócz kompetencji twardych, praktyka umożliwia sprawdzenia własnych umiejętności miękkich, np. pracy w zespole.

Największym wyzwaniem było dla mnie…nabranie pewości co do własnych działań w pracy, ponieważ często członkowie grupy pomiarowej pracują pod napięciem, albo w pobliżu urządzeń będących pod napięciem. 

Zainteresowanym praktykami w Elektrobudowie radzę… zapoznać się z profilem dzialności firmy a następnie wypełnić formularz aplikacyjny.

Podczas praktyk nauczyłem się… odczytywania zasady działania urządzeń elektrycznych z ich dokumentacji ideowej, korzystania z dokumentacji montażowej przy łączeniu poszczególnych elementów instalacji elektrycznej, zasad poprawnego wykonywania pomiarów wielkości elektrycznych, jak na przykład rezystancji izolacji silników, transformatorów czy rozdzielnic.

KAROL NAPIERKOWSKI

Jest studentem Budownictwa na Politechnice Poznańskiej. Uczestniczyłem w programie letnich praktyk "Pod napięciem" 2016 w Biurze Projektowym w Poznaniu.

Karol NApierkowskiZdecydowałem się na udział w programie praktyki "Pod napięciem", ponieważ… chciałem zdobyć cenne doświadczenie oraz uczestniczyć w projektach, przy których wcześniej nie miałem okazji pracować.

Warto odbyć praktykę w Elektrobudowie ze względu na… duże możliwości rozwoju osobistego oraz pracę przy ciekawych projektach realizowanych przez ELEKTROBUDOWĘ.

Największym wyzwaniem było dla mnie… zorganizowanie własnej pracy w oparciu o zdobytą wiedzę teoretyczną, tak aby wykonać postawione przede mną zadania.

Zainteresowanym praktykami w Elektrobudowie radzę… aplikować. To szansa nauki od doświadczonego zespołu, udziału w szkoleniach, a także zostania tu na dłużej.

Podczas praktyk nauczyłem się… współpracować z innymi działami, a także korzystać z oprogramowania, z którym wcześniej się nie spotkałem.

JAKUB DĘBSKI

Jestem studentem Elektrotechniki na Politechnice Warszawskiej. Uczestniczyłem w programie praktyk letnich "Pod napięciem" 2015.

Jakub DębskiZdecydowałem się odbyć praktykę w Elektrobudowie ze względu na… jej ugruntowaną pozycję na rynku i ogromne możliwości rozwoju, jakie stawia przyszłym inżynierom.

Warto odbyć praktykę w Elektrobudowie, ponieważ… jest to świetna okazja na poszerzenie swojej wiedzy i zdobycie cennego doświadczenia w pracach kontrolno-pomiarowych.

Zainteresowanym ofertą praktyk w Elektrobudowie radzę… nie zwlekać z aplikacją, ponieważ niewiele jest firm, które zapewniają, tak różnorodny i ciekawy program praktyk.

Podczas praktyk nauczyłem się… wielu praktycznych umiejętności, które z pewnością przydadzą się w dalszej karierze

MARCIN SOROCKI 

Jest studentem Elektrotechniki na Akademii Górniczo - Hutniczej. Uczestniczyłem w programie letnich praktyk "Pod napięciem" 2015 na Kontrakcie w Krakowie.

Zdecydowałem się na udział w programie praktyki "Pod napięciem", ponieważ… liczyłem na możliwość zdobycia cennego doświadczenia, poznania charakterystyki pracy w zawodzie oraz zwiększenie swoich szans na zatrudnienie w przyszłości.

Warto odbyć praktykę w Elektrobudowie ze względu na… możliwość poszerzenia swojej wiedzy i miła atmosferę.

Największym wyzwaniem było dla mnie… prawidłowe odczytywanie dokumentacji w odniesieniu do jej zastosowania w praktyce. 

Zainteresowanym praktykami w Elektrobudowie radzę… spróbować, nic się nie traci a zyskać można wiele. 

Podczas praktyk nauczyłem się… czytania schematów, odpowiedniego sposobu wykonywania pomiarów, zasad działania i budowy rozdzielnic oraz aparatury sterującej i kontrolno-pomiarowej.

 

 
do góry