Co nas wyróżnia

Strona główna/Kariera /Co nas wyróżnia
 • tradycja - działamy ponad 60 lat na rynku elektroenergetycznym
 • możliwości rozwoju - szkolimy, finansujemy studia i uprawnienia budowlane, wytyczamy jasną ścieżkę kariery
 • ciekawe projekty - dajemy możliwość zdobycia wszechstronnego doświadczenia w branży
 • rodzinna atmosfera - łączymy pokolenia i dostrzegamy potrzeby naszych pracowników
 • atrakcyjne warunki pracy- stabilne zatrudnienie, prywatna opieka medyczna, karta MultiSport

Jak budujemy relacje w ELEKTROBUDOWIE SA?

W ELEKTROBUDOWIE SA staramy się  tworzyć środowisko pracy, w którym każdy czuje się szanowany oraz doceniany. Dobra atmosfera współpracy daje możliwości odkrycia i rozwinięcia potencjału wszystkich pracowników.

Relacje z kandydatami

ELEKTROBUDOWA SA od lutego 2015r. jest członkiem Koalicji na Rzecz Przyjaznej Rekrutacji. Celem Koalicji jest promowanie dobrych praktyk w rekrutacji i tworzenie standardów w tym zakresie, biorąc pod uwagę dbałość o relację z kandydatami i ich wrażenia z procesu rekrutacji (Candidate Experience).

 

Dokładamy wszelkich starań, by sprostać zasadom zawartym w Kodeksie Dobrych Praktyk w rekrutacji:

 • Komunikujemy się z kandydatami - udzielamy informacji zwrotnej kandydatom na przesłane aplikacje
 • Jesteśmy otwarci na kontakt z kandydatem - każdy ma możliwość przesłania nam swoich zapytań
 • Jesteśmy rzetelni, profesjonalni i zaangażowani w relację z kandydatem - starannie przygotowujemy się do kontaktu z kandydatem, ponieważ traktujemy go jak szansę dla naszej firmy
 • Dbamy o dobry przepływ informacji w firmie - troszczymy się o to, by informacje na temat rekrutacji i kandydatów były sprawnie przekazywane
 • Dbamy o to, by kandydat miał łatwy dostęp do wszystkich niezbędnych informacji na temat procesu rekrutacji - na stronie internetowej w zakładce Kariera i w innych materiałach dotyczących pracy w naszej firmie znajdują się wszystkie niezbędne informacje dotyczące procesu rekrutacji. Opisujemy kolejne etapy procesu, przedstawiamy przysługujące pracownikom benefity, a także dajemy wskazówki odnośnie przygotowania się do udziału w rekrutacji zarówno pod kątem opracowania dokumentów aplikacyjnych, jak i rozmowy kwalifikacyjnej
 • Dbamy o to, by oferty pracy były jasno sformułowane - przygotowując ofertę pracy, zamieszczamy w niej konkretne informacje na temat danego stanowiska. Opisujemy najważniejsze zadania oraz wymagania, które stawiamy kandydatom
 • Dbamy o poufność i bezpieczeństwo danych kandydatów - wykorzystujemy technologie i procesy, które zapewniają maksymalną ochronę danych osobowych kandydatów
 • Stale podnosimy kompetencje w zakresie zarządzania procesami rekrutacji oraz dzielimy się wiedzą z zakresu dobrych praktyk w tej dziedzinie - na bieżąco śledzimy informacje na ten temat, bierzemy udział w dyskusjach, spotkaniach, konferencjach, a także zbieramy przykłady ciekawych rozwiązań, które można wdrożyć w firmach. Promujemy zasady przyjaznej rekrutacji w firmie i w środowisku rekruterów
 • Szanujemy kandydatów - dbamy o to, by w procesie rekrutacji nie pojawiły się treści i zachowania dyskryminujące oraz bierzemy pod uwagę zobowiązania czasowe kandydatów

Relacje z pracownikami

 • ELEKTROBUDOWA SA zapewnia swoim pracownikom godne i bezpieczne warunki pracy.
 • Zapewniamy równe traktowanie wszystkich pracowników, niezależnie od płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także bez względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy mają prawo do traktowania z szacunkiem, z poszanowaniem ich godności oraz są równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
 • Respektujemy prawo pracowników do tworzenia i wstępowania do związków zawodowych zgodnie z przepisami obowiązującymi prawa.
 • Gwarantujemy  pracownikom prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości.
 • Spółka inwestuje w doskonalenie umiejętności i podnoszenie kwalifikacji pracowników.
 • Nie tolerujemy jakichkolwiek form dyskryminacji oraz prześladowania w miejscu pracy.
do góry