Kontakt

Magdalena Rusinek
Koordynator ds. Komunikacji

ELEKTROBUDOWA SA w KATOWICACH

  • Biuro spółki: 40-246 Katowice, Porcelanowa 12
  • e-mail:

Formularz kontaktowy dla Mediów

Klauzula informacyjna
Wykonując obowiązek przewidziany w art. 13 i 14 RODO informujemy, że chronimy Państwa dane osobowe, oraz o prawach, które Pani/Panu przysługują.
Administrator danych osobowych:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ELEKTROBUDOWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach.
ul. Porcelanowa 12, 40-248 Katowice
Kontakt w sprawie danych osobowych:
W sprawach dotyczących przetwarzania w ELEKTROBUDOWIE SA danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem można się kontaktować w następujący sposób:
• przez e-mail: rodo@elektrobudowa.pl
• telefonicznie: 32 25 90 100 w godzinach 9 -15 w dni robocze,
• lub listownie na adres: ELEKTROBUDOWA SA, ul. Porcelanowa 12, 40-248 Katowice.
Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych:
Formularz kontaktowy
Jeżeli wypełniają Państwo formularz kontaktowy, wysyłają nam e-mail lub list, przetwarzamy Państwa dane w celu kontaktu z Państwem i prowadzenia z Państwem korespondencji, Państwa dane kontaktowe służą nam również do przesyłania istotnych komunikatów np. o zmianach w funkcjonowaniu serwisu, zmianach regulaminu. Dane te wraz z samą korespondencją podlegać będą u nas archiwizacji. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku nasz prawnie uzasadniony cel jako administratora polegający na prowadzeniu korespondencji w związku z działalnością gospodarczą i prawie do archiwizowania tej korespondencji oraz informowania o działalności gospodarczej art. 6 ust. 1 lit f RODO.
Okres przechowywania danych osobowych
W przypadku wyrażenia przez Panią/ Pana zgody na przetwarzanie danych, będziemy je przetwarzać do czasu cofnięcia zgody. Jeżeli Państwa dane przetwarzamy w celu wykonania umowy, będą one przetwarzane do momentu przedawnienia roszczeń związanych z wykonaniem umowy, w przypadku, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do podjęcia na Państwa żądanie działań przed zawarciem umowy dane przetwarzamy w tym celu do zawarcia umowy lub do momentu, w którym okaże się, że do zawarcia umowy nie dojdzie art. 6 ust. 1 lit a.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu cofnięcia zgody lub przez okres 5 lat po zrealizowaniu uzasadnionych interesów administratora art.6 ust.1 lit.f RODO., m. in w związku z:
- prowadzonymi postępowaniami przetargowymi,
- działaniami marketingowymi,
- umowami realizowanymi w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,
- realizacją przez administratora obowiązków informacyjnych jako spółki publicznej notowanej na GPW,
- realizacją innych obowiązków wynikających z przepisów prawa regulujących obrót gospodarczy,
- realizacją innych celów związanych z działalnością gospodarczą,
- innych celów związanych z działalnością administratora,
Podstawą prawną przetwarzania przez ELEKTROBUDOWĘ SA danych osobowych drugiej Strony jest również:
- podjęcie działań w celu zawarcia i wykonywania Umowy zgodnie z art. 6 ust.1 lit.b RODO
- wypełnienie obowiązków prawnych zgodnie z art.6 ust. 1 lit.c RODO związanych między innymiu z przepisami podatkowymi oraz przepisami o rachunkowości.
Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Posiada Pana/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 Rozporządzenia), ich sprostowania (art. 16 Rozporządzenia), prawo do przenoszenia danych (art. 20 Rozporządzenia), a nadto w określonych w Rozporządzeniu przypadkach do usunięcia danych (art. 17 Rozporządzenia) oraz ograniczenia ich przetwarzania (art. 18 Rozporządzenia).
Zgodnie z art. 21 Rozporządzenia posiada Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych. Wniesienia sprzeciwu będzie się wiązało z brakiem możliwości przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i zostanie potraktowane jako rezygnacja z kontaktu z Administratorem.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zgodnie z art. 7 Rozporządzenia ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody na przetwarzanie udostępnionych danych osobowych. Wycofanie zgody polega na skierowaniu do ELEKTROBUDOWY wiadomości w formie papierowej lub elektronicznej, analogicznie do tego w jaki sposób została przez Panią/Pana udzielona zgoda, z wyraźnym wskazaniem w treści dokumentu informacji o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
* pola wymagane

 

do góry