Logotyp

W celu umożliwienia podmiotom zewnętrznym na korzystanie z logo i/lub innych materiałów reklamowych i promocyjnych oraz dążąc do ustanowienia jednolitych standardowych praktyk i procedur mających na celu ochronę pozytywnego wizerunku marki ELEKTROBUDOWA oraz innych dóbr osobistych i majątkowych Spółki, ELEKTROBUDOWA SA wprowadziła ujednolicone zasady udostępniania i korzystania z logo i/lub innych materiałów reklamowych i promocyjnych.

ELEKTROBUDOWA SA jest właścicielem nazwy, znaku firmowego ELEKTROBUDOWA SA, nazwy znaków produktów oraz elementów identyfikacji marki ELEKTROBUDOWA SA, które podlegają ochronie prawnej. 

Używanie ww. elementów bez zgody ELEKTROBUDOWY SA pociąga za sobą odpowiedzialność prawną. 

ELEKTROBUDOWA SA może udzielić podmiotom zewnętrznym zgody na wykorzystanie logo i lub innych materiałów promocyjnych i reklamowych po zapoznaniu się i pisemnym zobowiązaniu do przestrzegania:

ELEKTROBUDOWA SA wydaje podmiotom zewnętrznym zezwolenie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przesłanego na adres:

ELEKTROBUDOWA SA

Biuro Zarządu
ul. Porcelanowa 12
40-246 Katowice
lub drogą e-mail na adres:

 

Kategoria: powiązane pliki [2]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
docx Wniosek o wyrażenie zgody na wykorzystanie logo ELEKTROBUDOWY SA 30.88KB Plik: Wniosek o wyrażenie zgody na wykorzystanie logo ELEKTROBUDOWY SA
pdf Polityka ochrony znaku towarowego i marki ELEKTROBUDOWA SA 362.83KB Plik: Polityka ochrony znaku towarowego i marki ELEKTROBUDOWA SA

Logo ELEKTROBUDOWY SA

Logo
Logo czarno-biale  
Logo poziome  
Logo poziome z hasłem
do góry