Media

 • RSS
 • Znaleziono wiadomości: 163.

 • Syndyk masy upadłości ELEKTROBUDOWA S.A. w upadłości ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż majątku wchodzącego w skład masy upadłości

  2020-09-15
  Syndyk masy upadłości ELEKTROBUDOWA S.A. w upa

  Przedmiotem przetargu ofertowego jest: Prawo własności 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki pod firmą ENERGOTEST Sp. z o.o., ul. Chorzowska 44B, 44-100 Gliwice, numer KRS 92855.   Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 22 800 000,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony osiemset tysięcy złotych 00/100).

 • Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

  Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

  2020-06-02

  Syndyk masy upadłości Elektrobudowa S.A. w upadłości informuje, że w dniu 2 czerwca 2020 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 106/2020 (5996) pozycja 24663 zostało opublkowane obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości Spółki.

 • Syndyk masy upadłości Elektrobudowa S.A. w upadłości _Ogłoszenie 10 kwietnia

  2020-04-10

  Syndyk masy upadłości Elektrobudowa S.A. w upadłości z siedzibą w Katowicach (40-246), przy ul. Porcelanowej 12, zaprasza podmioty zainteresowane udziałem we wstępnych rokowaniach dotyczących ustalenia zasad przejęcia od syndyka masy upadłości

 • Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

  Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

  2020-03-24

  Syndyk masy upadłości Elektrobudowa S.A. w upadłości informuje, że Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy wydał w dniu 24 marca 2020 roku postanowienie o ogłoszeniu upadłości Spółki.

 • Zarząd Elektrobudowy podjął decyzję o złożen

  Zarząd Elektrobudowy podjął decyzję o złożeniu wniosku o upadłość

  2020-03-19

  Zarząd Elektrobudowy podjął decyzję o złożeniu do sądu rejonowego w Katowicach wniosku o ogłoszenie upadłości. Spółce, mimo wielomiesięcznych negocjacji, nie udało się wypracować z bankami oraz towarzystwami ubezpieczeń finansującymi jej działalność porozumienia dotyczącego restrukturyzacji istniejącego i udostępnienia nowego finansowania. Tym samym Elektrobudowa straciła możliwość przeprowadzenia procesu

 • Praca zdalna i zasady dostępu w związku z zagrożeniem COVID-19

  2020-03-16

  Elektrobudowa, w związku z zagrożeniem COVID-19, w trosce o zdrowie swoich pracowników oraz kontrahentów, w maksymalnym możliwym zakresie funkcjonować będzie - od 16 marca br. do odwołania - w formie zdalnej. Zakłady produkcyjne Elektrobudowy pracują, jednak wprowadzone zostały ograniczenia dostępu na ich teren. Prosimy o zapoznanie się z informacjami poniżej.

 • Elektrobudowa i Tauron Ciepło zawarły ugodę w s

  Elektrobudowa i Tauron Ciepło zawarły ugodę w sprawie bloku energetycznego w ZW Tychy

  2020-03-06

  Elektrobudowa oraz Tauron Ciepło zawarły 5 marca ugodę dotyczącą inwestycji budowy bloku ciepłowniczego z kotłem fluidalnym o mocy 50 MW w Zakładzie Wytwarzania Tychy. Na mocy ugody Tauron Ciepło zwróci Elektrobudowie ok. 10,7 mln zł.

 • Ugoda z Fińskim Związkiem Zawodowym

  Ugoda z Fińskim Związkiem Zawodowym

  2020-02-18

  Elektrobudowa zawarła 18 lutego ugodę z Fińskim Związkiem Zawodowym Pracowników Branży Elektrycznej. Zawarte porozumienie zakończy wszystkie, toczące się w Finlandii, spory i postępowania dotyczące roszczeń związku zawodowego związane z  pracownikami delegowanymi przez Spółkę do realizacji prac przy projekcie budowy elektrowni atomowej Olkiluoto 3

 • Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020

  Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku

  2020-01-30

  Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku.

 • Elektrobudowa z kontraktem dla PGE Energia Ciepła

  Elektrobudowa z kontraktem dla PGE Energia Ciepła

  2019-12-11

  Elektrobudowa zawarła 11 grudnia z PGE Energia Ciepła umowę na wykonanie prac utrzymaniowych urządzeń oraz instalacji i sieci elektroenergetycznych nn i SN na terenie elektrowni PGE Energia Ciepła Oddział w Rybniku.

 • Komentarz Spółki do ustanowienia tymczasowego na

  Komentarz Spółki do ustanowienia tymczasowego nadzorcy sądowego

  2019-12-10

  Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 10 grudnia 2019 roku postanowił ustanowić tymczasowego nadzorcę sądowego Elektrobudowy oraz zobowiązał tymczasowego nadzorcę sądowego do sporządzenia i złożenia sprawozdania ze stanu finansowego i majątkowego Elektrobudowy. Postępowanie w sprawie ogłoszenia upadłości Elektrobudowy toczy się z wniosku jej wierzyciela - spółki Technik Polska sp. z o.o., którego wierzytelność wobec

do góry