Zamówienia na budowę bloku nr 5 i 6 w Elektrowni Opole

Strona główna/Media/Aktualności /Zamówienia na budowę bloku nr 5 i 6 w Elektrowni Opole
Aktualności 1 Lipca 2015

Dwa kolejne zamówienia z firmy Polimex Projekt Opole Sp. z o.o. dotyczące dostaw rozdzielnic oraz dostawy i montażu szynoprzewodów na budowę bloku nr 5 i 6 w Elektrowni Opole wpłynęły do ELEKTROBUDOWY SA. Łączna wartość pozyskanych zamówień od firmy Polimex Projekt Opole w okresie ostatnich 12 miesięcy do chwili obecnej wynosi 52.500.000 zł. Kryterium uznania zamówień za znaczące jest ich łączna wartość przekraczająca 10% kapitałów własnych ELEKTROBUDOWY SA. Zamówieniem o najwyższej wartości jest zamówienie na kwotę 21.500.000 zł netto dotyczące dostawy i montażu rozdzielnic średnich napięć 10 kV i 6 kV wraz ze specjalistycznymi urządzeniami oraz z uruchomieniem w ramach projektu budowa bloku nr 5 i 6 w Elektrowni Opole. 
Termin zakończenia realizacji ustalono na 30.06.2019 r.  

udostępnij
do góry