Wyróżnienie dla ELEKTROBUDOWY SA w rankingu SEG

Strona główna/Media/Aktualności /Wyróżnienie dla ELEKTROBUDOWY SA w rankingu SEG
Aktualności 16 Listopada 2012

ELEKTROBUDOWA SA została wyróżniona w rankingu spółek giełdowych najlepiej raportujących dane ESG. Tym samym nasza firma należy do grona emitentów, którzy wykazują się największą transparentnością pod kątem ujawniania danych pozafinansowych związanych z kwestiami ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego. ELEKTROBUDOWA SA otrzymała wyróżnienie w kategorii polskich spółek należących do indeksu sWIG80.

Analiza danych ESG w Polsce"  to pierwszy tak duży w Polsce i Europie projekt, który zbiera i porządkuje dane pozafinansowe wszystkich spółek notowanych na polskiej giełdzie. Analiza poziomu raportowania danych pozafinansowych przeprowadzona została na próbie 831 spółek i obejmowała spółki notowane na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz spółki z rynku NewConnect. Zastosowana metoda GES Risk Rating bazuje na międzynarodowych normach dotyczących zrównoważonego rozwoju (m.in. Global Compact, Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych, konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy, ISO 14001, SA8000), korupcji (FCPA) i bezpieczeństwa i higieny pracy (OHSAS 18001) w połączeniu z Zasadami Odpowiedzialnego Inwestowania. Więcej informacji o metodologii na www.seg.org.pl/esg”

udostępnij
do góry