Wyniki finansowe za I kwartał 2011

Strona główna/Media/Aktualności /Wyniki finansowe za I kwartał 2011
Aktualności 16 Maja 2011
Po 3 miesiącach 2011 roku spółka osiągnęła wynik netto w wysokości 5 447 tys. zł przy przychodach ze sprzedaży 137 616 tys. zł. W II kwartał 2011 roku Spółka wkracza z pokaźnym portfelem zamówień w wysokości 802 694 tys. zł. Zapewnia to realizację rocznej sprzedaży zgodnie z założeniami budżetowymi. Z powyższych danych wynika, że budżetowane roczne przychody ze sprzedaży zostały zrealizowane w 18 %, a zysk netto w 12 %. Odpowiada to przyjętym w budżecie wytycznym, wynikającym z efektu sezonowości w branży budowlanej.
Opublikowany 11 lutego 2011 roku jednostkowy budżet spółki ELEKTROBUDOWA SA na rok 2011 zakłada zrealizowanie rocznych przychodów ze sprzedaży na poziomie 748 055 tys. zł i osiągnięcie zysku netto w wysokości 44 904 tys. zł.
Z punktu widzenia osiągniętych po pierwszym kwartale wyników, zdaniem Zarządu, realizacja opublikowanego budżetu jest niezagrożona.
udostępnij
do góry