WYRÓŻNIENIE DLA ELEKTROBUDOWY SA W RANKINGU ESG 2013

Strona główna/Media/Aktualności /WYRÓŻNIENIE DLA ELEKTROBUDOWY SA W RANKINGU ESG 2013
Aktualności 28 Października 2013

ELEKTROBUDOWA SA została wyróżniona w rankingu spółek giełdowych najlepiej raportujących dane ESG 2013. Tym samym nasza firma należy do grona emitentów, którzy wykazują się największą transparentnością pod kątem ujawniania danych pozafinansowych związanych z kwestiami ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego. 

Badanie "Analiza  ESG spółek w Polsce" obejmowało spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (w tym rynek NewConnect), w sumie 865 spółek giełdowych. Zastosowana metoda GES Risk Rating bazuje na międzynarodowych normach dotyczących zrównoważonego rozwoju (m.in. Global Compact, Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych, konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy, ISO 14001, SA8000), korupcji (FCPA) i bezpieczeństwa i higieny pracy (OHSAS 18001) w połączeniu z Zasadami Odpowiedzialnego Inwestowania. Organizatorami badania są: Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, GES oraz Crido Business Consulting.

udostępnij
do góry