Strona główna/Media/Aktualności /Ugoda z Fińskim Związkiem Zawodowym
Aktualności 18 Lutego 2020

Elektrobudowa zawarła 18 lutego ugodę z Fińskim Związkiem Zawodowym Pracowników Branży Elektrycznej. Zawarte porozumienie zakończy wszystkie, toczące się w Finlandii, spory i postępowania dotyczące roszczeń związku zawodowego związane z pracownikami delegowanymi przez Spółkę do realizacji prac przy projekcie budowy elektrowni atomowej Olkiluoto 3.

Na mocy ugody strony postanowiły, że Elektrobudowa zapłaci na rzecz związku zawodowego łączną kwotę 1,2 mln euro, w tym 0,68 mln euro na roszczenia względem pracowników oraz 0,52 mln euro zwrotu kosztów prowadzonego postępowania.

- Zawarte porozumienie to efekt długich negocjacji z fińskim związkiem zawodowym. Ugoda oznacza zakończenie wszelkich sporów i postępowań. Ustalona kwota ugody jest satysfakcjonująca dla Elektrobudowy, szczególnie biorąc pod uwagę, że pokrywa się z utworzonymi wcześniej przez Spółkę rezerwami księgowymi na ten cel, a tym samym nie wpływa na wyniki finansowe za 2019 r. - mówi Hubert Staszewski, członek Zarządu, dyrektor handlowy Elektrobudowy.

Kwota ugody zostanie zapłacona w czterech ratach (w wysokości odpowiednio 0,35 mln euro, 0,25 mln euro, oraz dwie raty po 0,3 mln euro) płatnych na koniec pierwszego, drugiego oraz trzeciego kwartału 2020 r., a także na koniec pierwszego kwartału 2021 r.

Zgodnie z ugodą Elektrobudowa jest zobowiązana m.in. do ustanowienia na rzecz Fińskiego Związku Zawodowego Pracowników Branży Elektrycznej zabezpieczenia płatności w postaci hipoteki - do kwoty 850 tys. zł. - na nieruchomości stanowiącej siedzibę Spółki (Katowice, ul. Porcelanowa 12). 

Ugoda weszła w życie z dniem podpisania, przy czym związek zawodowy wycofa wszystkie toczące się postępowania po ustanowieniu przez Spółkę uzgodnionych zabezpieczeń. Zostaną one ustanowione po uzyskaniu przez Spółkę zgody instytucji finansujących, zgodnie z postanowieniami umowy w sprawie finansowania działalności Spółki (standstill), z 28 maja 2019 r.

W związku z rezerwami księgowymi utworzonymi przez Elektrobudowę zawarcie ugody oraz jej realizacja nie będzie miała istotnego wpływu na wyniki Spółki za 2019 r.

 

 

udostępnij
do góry