Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku

Strona główna/Media/Aktualności /Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku
Aktualności 27 Stycznia 2015

Zarząd ELEKTROBUDOWY SA podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku: 

Raport roczny:
Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2014 rok - 20.03.2015 r.

Raport półroczny:
Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2015 roku - 31.08.2015 r.

Raporty kwartalne:
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2015 roku - 15.05.2015 r.
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2015 roku - 16.11.2015 r.

Ponadto Zarząd ELEKTROBUDOWY SA, informuje, że zgodnie z § 102 ust. 1 Rozporządzenia nie będzie przekazywał do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2014 roku oraz że zgodnie z § 101 ust. 2 wyżej wymienionego Rozporządzenia nie będzie przekazywał do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2015 roku. Jednocześnie zgodnie z § 83 ust. 1 oraz ust. 3 ww. Rozporządzenia, Zarząd ELEKTROBUDOWY SA oświadcza, że nie będzie publikował odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i jednostkowego raportu półrocznego natomiast będzie publikować skonsolidowane raporty kwartalne zawierające skrócone jednostkowe informacje finansowe i skonsolidowany raport półroczny zawierający półroczne skrócone sprawozdanie finansowe wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu tego sprawozdania.

udostępnij
do góry