Terminy publikacji raportów finansowych w 2018 roku

Strona główna/Media/Aktualności /Terminy publikacji raportów finansowych w 2018 roku
Aktualności 30 Stycznia 2018

W dniu dzisiejszym Zarząd Spółki ELEKTROBUDOWA SA podał do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów finansowych w 2018 roku: 

  • Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 roku - 15 maja 2018 roku,
  • Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartały 2018 roku - 15 listopada 2018 roku,
  • Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2018 roku - 17 września 2018 roku,
  • Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA za 2017 rok - 27 marca 2018 roku,
  • Jednostkowy raport roczny ELEKTROBUDOWA SA za 2017 rok - 27 marca 2018 roku.

Ponadto Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitenta papierów wartościowych [...] nie będzie przekazywał raportu kwartalnego za IV kwartał 2017 roku oraz za II kwartał 2018 roku.

udostępnij
do góry