Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku

Strona główna/Media/Aktualności /Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku
Aktualności 30 Stycznia 2020

Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne zostaną opublikowane w następujących terminach:

  • za I kwartał 2020 roku - 29 maja 2020 r.
  • za III kwartał 2020 roku - 27 listopada 2020 r.

Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne Grupy Kapitałowej Elektrobudowa będą zawierały również kwartalne informacje finansowe Elektrobudowy. Ponadto spółka nie będzie przekazywała raportu kwartalnego za IV kwartał 2019 roku oraz za II kwartał 2020 roku.

Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 roku zostanie opublikowany 30 września 2020 r. Raport będzie zawierał również półroczne skrócone sprawozdanie finansowe Elektrobudowy wraz z raportem podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu tego sprawozdania.

Raporty roczne za 2019 rok zostaną opublikowane w następującym terminie:

  • skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej Elektrobudowa za 2019 rok - 30 kwietnia 2020 r.
  • jednostkowy raport Elektrobudowy za 2019 rok - 30 kwietnia 2020 r.
udostępnij
do góry