Skonsolidowane wyniki za III kwartał 2009

Strona główna/Media/Aktualności /Skonsolidowane wyniki za III kwartał 2009
Aktualności 16 Listopada 2009

Przychody ze sprzedaży produktów towarów i materiałów osiągnięte przez grupę kapitałową

ELEKTROBUDOWA SA w III kwartale 2009 roku wynosiły 173 818 tys. zł i były niższe o 34 348 tys. zł od

przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego, tj. o 17%. Należy podkreślić fakt, że rok

ubiegły był wyjątkowo pomyślny dla jednostek grupy kapitałowej, a dobre wyniki osiągnięte za III kwartały

2008 roku związane były również ze sprzyjającymi warunkami atmosferycznymi, które pozwoliły

na osiągniecie dużego stopnia zaawansowania robót na realizowanych kontraktach w okresie zimowym.

W przychodach grupy kapitałowej 93,9% stanowią przychody osiągnięte przez jednostkę dominującą

ELEKTROBUDOWA SA, a 6,1% to przychody Przedsiębiorstwa Usług Elektroenergetycznych

ENERGOTEST - ENERGOPOMIAR Sp. z o.o.

udostępnij
do góry