Publikacja wyników za IV kwartał 2008 roku

Strona główna/Media/Aktualności /Publikacja wyników za IV kwartał 2008 roku
Aktualności 5 Marca 2009

ELEKTROBUDOWA SA opublikowała wyniki  Spółki oraz Grupy Kapitałowej za kolejny - IV kwartał 2008 roku.

Po IV kwartałach ELEKTROBUDOWA SA osiągnęła wynik netto w wysokości 56,3 mln zł  (wzrost o 66,3% w porównaniu do analogicznego okresu roku 2007), przy łącznych przychodach ze sprzedaży 786,2 mln zł (18,4% dynamiki w stosunku do przychodów ze sprzedaży za rok 2007). W rok 2009 Spółka wkracza z portfelem zamówień 539,1 mln zł, natomiast wartość pozyskanych zamówień w ciągu roku 2008 to 888,7 mln zł.

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA to 811,0 mln zł przychodów ze sprzedaży, a zysk netto Grupy to 60,3 mln zł. Istotną zmianą w stosunku do roku ubiegłego jest przyjęcie do konsolidacji nowo zakupionych spółek - metodą praw własności - Spóki Wektor z Rosji oraz z dniem 1 lipca 2008 r. - metodą pełną - Spółek Energotest - Energopomiar Gliwice i Energoefekt z Rudy Śląskiej.

 

 

udostępnij
do góry