Propozycja dywidendy

Strona główna/Media/Aktualności /Propozycja dywidendy
Aktualności 21 Marca 2014

2,00 zł na jedną akcję proponuje ELEKTROBUDOWA SA przeznaczyć na dywidendę. 20 marca 2014 r. Zarząd podjął uchwałę, a Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała kwestię podziału zysku netto za rok 2013 przeznaczając na dywidendę kwotę 9.495.216 zł tj. Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2013 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWY SA.

udostępnij
do góry