Prognoza wyników na 2016 rok

Strona główna/Media/Aktualności /Prognoza wyników na 2016 rok
Aktualności 26 Stycznia 2016

Na poziomie jednostkowym oczekujemy pozyskania zamówień o wartości 773,5 mln zł, a także 1,076 mld zł przychodów i 50,2 mln zł zysku netto.
Natomiast na poziomie Grupy kapitałowej prognozujemy 1,122 mld zł przychodów i 50,9 mln zł zysku netto.
Sporządzając prognozy dokonaliśmy założenie, że do końca 2016 r. nie zmienią się w istotny sposób uregulowania prawne, podatkowe i administracyjne prowadzonej działalności.

Spółka będzie dokonywała oceny możliwości realizacji prognozowanych wyników oraz dokonywała ewentualnych korekt prezentowanej prognozy w cyklach kwartalnych. 

 

udostępnij
do góry