Prognoza wyników ELEKTROBUDOWY SA i Grupy kapitałowej na 2015 rok.

Strona główna/Media/Aktualności /Prognoza wyników ELEKTROBUDOWY SA i Grupy kapitałowej na 2015 rok.
Aktualności 25 Lutego 2015

Prognozowane wyniki na 2015 rok wyglądają następująco:   
Dla ELEKTROBUDOWY SA:
- Zamówienia 944,8 mln PLN 
- Przychody ze sprzedaży 1 148,9 mln PLN 
- Zysk netto 42,3 mln PLN

Dla GRUPY KAPITAŁOWEJ  ELEKTROBUDOWA SA:
Przychody ze sprzedaży 1 196,9 mln PLN 
Zysk netto 45,0 mln PLN 
Zysk netto przypadający akcjonariuszom ELEKTROBUDOWY SA 45,0 mln PLN.

Przy sporządzaniu prognozy na 2015 rok założono, że do końca roku nie zmienią się w istotny sposób uregulowania prawne, podatkowe i administracyjne prowadzonej działalności. Prognoza, zarówno w części dotyczącej Spółki ELEKTROBUDOWA SA, jak i spółek zależnych i stowarzyszonych została przygotowana przy uwzględnieniu takich samych zasad rachunkowości, jakie Spółka stosowała w sprawozdaniach finansowych za lata ubiegłe - zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), zatwierdzonymi przez Unię Europejską.  

 

udostępnij
do góry