Porozumienie o współpracy z Politechniką Śląską

Strona główna/Media/Aktualności /Porozumienie o współpracy z Politechniką Śląską
Aktualności 26 Listopada 2008

1 lutego 2006 r. Jacek Faltynowicz, Prezes Zarządu wspólnie z Prof. dr hab. inż. Wojciechem Zielińskim Rektorem Politechniki Śląskiej podpisał porozumienie o współpracy ELEKTROBUDOWY z Politechniką Śląską.
Przedmiotem porozumienia jest aktywne wspieranie kształtowania kariery zawodowej studentów oraz absolwentów Politechniki Śląskiej.
Ustalono, iż celami działania będzie:
1. Uzgadnianie programów praktyk i staży studenckich.
2. Wzajemne prezentowanie i propagowanie osiągnieć.
3. Współdziałanie dotyczące zatrudnienia absolwentów.
W porozumieniu ELEKTROBUDOWA zobowiązała się do objęcia wybranych studentów ostatniego roku studiów systemem stypendiów fundowanych; umożliwienia odbywania w Spółce staży naukowych oraz praktyk studenckich i dyplomowych; zatrudniania absolwentów.
Natomiast Politechnika zobowiązałą się do uwzględniania w tematach prac dyplomowych zagadnień merytorycznych zgłaszanych przez ELEKTROBUDOWĘ; uwzględniania w programach praktyk studenckich zagadnień objętych zakresem działania ELEKTROBUDOWY; kierowania studentów do odbywania staży naukowych oraz praktyk studenckich i dyplomowych; propagowania przedmiotu działalności oraz dorobku biznesowego ELEKTROBUDOWY wśród studentów.
Koordynatorami do spraw współpracy są ze strony POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ - Prorektor ds. Dydaktyki Prof. dr hab. inż. Ryszard K. Wilk, natomiast ze strony ELEKTROBUDOWY - Dyrektor Zarządzania Zasobami Ludzkimi Piotr Janczyk.
W porozumieniu podkreślono, iż strony na bazie swych doświadczeń i dorobku uczynią wszystko, aby współpraca służyła dobru obu stron, oraz przyczyniała się do rozwoju gospodarczego kraju i regionu, a w szczególności ułatwiała studentom i absolwentom Politechniki Śląskiej wejście na rynek pracy.

udostępnij
do góry